Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DUTCH BIBLE - 1CHRONICLES 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  1:1 Adam, Seth, Enos,

  1:2 Kenan, Mahalal-el, Jered,

  1:3 Henoch, Methusalah, Lamech,

  1:4 Noach, Sem, Cham en Jafeth.

  1:5 De kinderen van Jafeth waren Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Tiras.

  1:6 En de kinderen van Gomer waren Askenaz, en Difath, en Thogarma.

  1:7 En de kinderen van Javan waren Elisa en Tharsisa, de Chittieten en Dodanieten.

  1:8 De kinderen van Cham waren Cusch en Mitsraim, Put, en Kanaan.

  1:9 En de kinderen van Cusch waren Seba, en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha; en de kinderen van Raema waren Scheba en Dedan.

  1:10 Cusch nu gewon Nimrod; die begon geweldig te zijn op aarde.

  1:11 En Mitsraim gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Naftuchieten,

  1:12 En de Pathrusieten, en de Casluchieten, (van welke de Filistijnen zijn voortgekomen) en de Cafthorieten.

  1:13 Kanaan nu gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth,

  1:14 En den Jebusiet, en den Amoriet, en den Girgasiet,

  1:15 En den Heviet, en den Arkiet, en den Siniet,

  1:16 En den Arvadiet, en den Zemariet, en den Hamathiet.

  1:17 De kinderen van Sem waren Elam, en Assur, en Arfachsad, en Lud, en Aram, en Uz, en Hul, en Gether, en Mesech.

  1:18 Arfachsad nu gewon Selah, en Selah gewon Heber.

  1:19 Aan Heber nu zijn twee zonen geboren; de naam des enen was Peleg, omdat in zijn dagen het aardrijk verdeeld is, en de naam zijns broeders was Joktan.

  1:20 En Joktan gewon Almodad, en Selef, en Hazarmaveth, en Jerah,

  1:21 En Hadoram, en Uzal, en Dikla,

  1:22 En Ebal, en Abimael, en Scheba,

  1:23 En Ofir, en Havila, en Jobab. Alle dezen waren zonen van Joktan.

  1:24 Sem, Arfachsad, Selah,

  1:25 Heber, Peleg, Rehu,

  1:26 Serug, Nahor, Terah,

  1:27 Abram; die is Abraham.

  1:28 De kinderen van Abraham waren Izak en Ismael.

  1:29 Dit zijn hun geboorten: de eerstgeborene van Ismael was Nebajoth, en Kedar, en Adbeel, en Mibsam,

  1:30 Misma en Duma, Massa, Hadad en Thema,

  1:31 Jetur, Nafis, en Kedma; deze zijn de kinderen van Ismael.

  1:32 De kinderen nu van Ketura, Abrahams bijwijf: die baarde Zimram, en Joksan, en Medan, en Midian, en Isbak, en Suah. En de kinderen van Joksan waren Schebaen Dedan.

  1:33 De kinderen van Midian nu waren Efa, en Efer, en Henoch, en Abida, en Eldaa. Die allen waren zonen van Ketura.

  1:34 Abraham nu gewon Izak. De zonen van Izak waren Ezau en Israel.

  1:35 En de kinderen van Ezau: Elifaz, Rehuel, en Jehus, en Jaelam, en Korah.

  1:36 De kinderen van Elifaz waren Theman, en Omar, Zefi, en Gaetham, Kenaz, en Timna, en Amalek.

  1:37 De kinderen van Rehuel waren Nahath, Zerah, Samma en Mizza.

  1:38 De kinderen van Seir nu waren Lotan, en Sobal, en Zibeon, en Ana, en Dison, en Ezer, en Disan.

  1:39 De kinderen van Lotan nu waren Hori en Homam; en de zuster van Lotan was Timna.

  1:40 De kinderen van Sobal waren Aljan, en Manahath, en Ebal, Sefi en Onam; en de kinderen van Zibeon waren Aja en Ana.

  1:41 De kinderen van Ana waren Dison; en de zonen van Dison waren Hamram, en Esban, en Jithran, en Cheran.

  1:42 De kinderen van Ezer waren Bilhan, en Zaavan, en Jaakan. De kinderen van Disan waren Uz en Aran.

  1:43 Dit nu zijn de koningen, die geregeerd hebben in het land van Edom, eer er een koning regeerde over de kinderen Israels: Bela, de zoon van Beor; en de naam zijnerstad was Dinhaba.

  1:44 En Bela stierf, en Jobab regeerde in zijn plaats, een zoon van Zerah, van Bozra.

  1:45 En Jobab stierf, en Husam, uit het land der Themanieten, regeerde in zijn plaats.

  1:46 En Husam stierf, en Hadad, de zoon van Bedad, regeerde in zijn plaats, die de Midianieten in het veld van Moab versloeg; en den naam zijner stad was Avith.

  1:47 En Hadad stierf, en Samla, van Masreka, regeerde in zijn plaats.

  1:48 En Samla stierf, en Saul, van Rehoboth aan de rivier, regeerde in zijn plaats.

  1:49 En Saul stierf, en Baal-Hanan, de zoon van Achbor, regeerde in zijn plaats.

  1:50 Als Baal-Hanan stierf, zo regeerde Hadad in zijn plaats, en de naam zijner stad was Pahi, en de naam zijner huisvrouw was Mehetabeel, de dochter van Matred,dochter van Mee-Sahab.

  1:51 Toen Hadad stierf, zo werden vorsten in Edom: de vorst Timna, de vorst Alja, de vorst Jetheth,

  1:52 De vorst Aholibama, de vorst Ela, de vorst Pinon,

  1:53 De vorst Kenaz, de vorst Theman, de vorst Mibzar,

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine