Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • HUNGARIAN BIBLE - PSALMS 106

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  106:1 Dicsérjétek az Urat. &Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.

  106:2 Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit? és jelenthetné ki minden dicsőségét?

  106:3 Boldog, a ki megtartja a törvényt, [és] igazán cselekszik minden időben.

  106:4 Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért; jőjj el hozzám szabadításoddal,

  106:5 Hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, [és] örvendezhessek néped örömében; hogy dicsekedjem a te örökségeddel!

  106:6 Vétkeztünk atyáinkkal együtt; bűnösök, gonoszok valánk.

  106:7 Atyáink nem értették meg Égyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem daczoskodtak a tengernél, a veres tengernél.

  106:8 De ő megsegíté őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét.

  106:9 Rákiálta a veres tengerre és kiszáradt, s úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon.

  106:10 És kisegíté őket a gyűlölő kezéből; kimentette őket ellenség kezéből.

  106:11 Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük.

  106:12 És hittek az ő beszédeinek, [és] énekelték az ő dicséretét.

  106:13 Hirtelen elfeledék cselekedeteit; nem várák az ő tanácsát!

  106:14 Epekedés epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon.

  106:15 És megadá nékik, a mit kivántak; és ösztövérséget bocsáta lelkökbe.

  106:16 És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje, Áron ellen.

  106:17 Megnyilt a föld és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét.

  106:18 És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeté el a gonoszokat.

  106:19 Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt.

  106:20 Felcserélték az ő dicsőségöket: ökörnek képével, a mely füvet eszik.

  106:21 Elfeledkezének Istenről, szabadítójokról, a ki nagy dolgokat művelt Égyiptomban,

  106:22 Csodákat a Khám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett.

  106:23 Gondolta, hogy kipusztítja őket; de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse [őket.]

  106:24 És becsmérelték a kivánatos földet, nem hittek az ő igéretének.

  106:25 És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára.

  106:26 De ő felemelé kezét reájok, hogy lesújtsa őket a pusztában;

  106:27 S hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban.

  106:28 Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait.

  106:29 És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult reájok a csapás.

  106:30 Ekkor felállott Fineás és ítélt; és a csapásnak vége lőn.

  106:31 És igazságul tulajdoníttaték néki firól-fira mindörökké.

  106:32 Megharagíták a Meribáh vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattok,

  106:33 Mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival.

  106:34 Nem irtották ki a népeket sem, a mint utasította őket az Úr.

  106:35 Sőt összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket.

  106:36 És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré levének azok reájok.

  106:37 És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek,

  106:38 És ártatlan vért ontának: fiaik és leányaik vérét, a kiket Kanaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel.

  106:39 És tisztátalanokká lőnek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben.

  106:40 De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megútálta az ő örökségét.

  106:41 És odaadá őket pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtok.

  106:42 És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt!

  106:43 Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe.

  106:44 De reájok tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatá rimánkodásukat;

  106:45 És megemlékezett velök kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődék.

  106:46 És könyörületességre indítá irántok mindazokat, a kik őket fogva elvivék.

  106:47 Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel.

  106:48 Áldott legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: Ámen. Dicsérjétek az Urat.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine