Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - 1CHRONICLES 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  6:1 Levis sønner var Gerson, Kahat og Merari.

  6:2 Og Kahats sønner var Amram, Jishar og Hebron og Ussiel.

  6:3 Og Amrams barn var Aron og Moses og Mirjam; og Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.

  6:4 Eleasar fikk sønnen Pinehas; Pinehas fikk sønnen Abisua,

  6:5 og Abisua fikk sønnen Bukki, og Bukki fikk sønnen Ussi,

  6:6 og Ussi fikk sønnen Serahja, og Serahja fikk sønnen Merajot;

  6:7 Merajot fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk sønnen Akitub,

  6:8 og Akitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk sønnen Akima`as,

  6:9 og Akima`as fikk sønnen Asarja, og Asarja fikk sønnen Johanan,

  6:10 Johanan fikk sønnen Asarja; det var han som gjorde prestetjeneste* i det hus som Salomo hadde bygget i Jerusalem. / <* nemlig i Kong Ussias` tid.>

  6:11 Og Asarja fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk sønnen Akitub,

  6:12 og Akitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk sønnen Sallum,

  6:13 og Sallum fikk sønnen Hilkias, og Hilkias fikk sønnen Asarja,

  6:14 og Asarja fikk sønnen Seraja, og Seraja fikk sønnen Josadak.

  6:15 Josadak drog med da Herren bortførte Juda og Jerusalem i fangenskap ved Nebukadnesar.

  6:16 Levis sønner var Gersom, Kahat og Merari.

  6:17 Og dette er navnene på Gersoms sønner: Libni og Sime`i.

  6:18 Og Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Ussiel.

  6:19 Meraris sønner var Mahli og Musi. Dette var levittenes ætter efter deres fedre.

  6:20 Gersoms sønner var: hans sønn Libni; hans sønn Jahat; hans sønn Simma;

  6:21 hans sønn Joah; hans sønn Iddo; hans sønn Serah; hans sønn Jeatrai.

  6:22 Kahats sønner var: hans sønn Amminadab; hans sønn Korah; hans sønn Assir;

  6:23 hans sønn Elkana og hans sønn Ebjasaf og hans sønn Assir;

  6:24 hans sønn Tahat; hans sønn Uriel; hans sønn Ussia og hans sønn Saul.

  6:25 Og Elkanas sønner var Amasai Og Akimot;

  6:26 hans sønn var Elkana; hans sønn var Sofai og hans sønn Nahat;

  6:27 hans sønn Eliab; hans sønn Jeroham; hans sønn Elkana*. / <* Samuels far, 1 Sam. 1, 1. 20.>

  6:28 Og Samuels sønner var Vasni, hans førstefødte, og Abia.

  6:29 Meraris sønn var Mahli; hans sønn var Libni; hans sønn Sime i; hans sønn Ussa;

  6:30 hans sønn Simea; hans sønn Haggija; hans sønn Asaja.

  6:31 Dette var de som David satte til å sørge for sangen i Herrens hus efterat arken var kommet til ro,

  6:32 og de gjorde tjeneste ved sangen foran sammenkomstens telt - tabernaklet - inntil Salomo bygget Herrens hus i Jerusalem, og de stod der og utførte sin tjeneste således som det var dem foreskrevet -

  6:33 dette var de som stod der med sine sønner: Av kahatittenes sønner: sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel,

  6:34 sønn av Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Eliel, sønn av Toah,

  6:35 sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai,

  6:36 sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn av Asarja, sønn av Sefanja,

  6:37 sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah,

  6:38 sønn av Jishar, sønn av Kahat, sønn av Levi, Israels sønn.

  6:39 Og hans* bror Asaf, som stod på hans høire side - Asaf, sønn av Berekja, sønn av Simea, / <* Hemans, 1KR 6, 33; 15, 17.>

  6:40 sønn av Mikael, sønn av Ba`aseja, sønn av Malkija,

  6:41 sønn av Etni, sønn av Serah, sønn av Adaja,

  6:42 sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Sime`i,

  6:43 sønn av Jahat, sønn av Gersom, sønn av Levi.

  6:44 Og Meraris sønner, deres brødre, stod på venstre side: Etan, sønn av Kisi, sønn av Abdi, sønn av Malluk,

  6:45 sønn av Hasabja, sønn av Amasja, sønn av Hilkias,

  6:46 sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Semer,

  6:47 sønn av Mahli, sønn av Musi, sønn av Merari, sønn av Levi.

  6:48 Og deres brødre, de andre levitter, var gitt* til å utføre alle slags tjeneste i tabernaklet - Guds hus. / <* nemlig prestene.>

  6:49 Men Aron og hans sønner ofret på brennoffer-alteret og på røkoffer-alteret og var satt til å utføre all tjeneste i det Aller-helligste og til å gjøre soning for Israel efter alt det som Guds tjener Moses hadde påbudt.

  6:50 Dette var Arons sønner: hans sønn Eleasar; hans sønn Pinehas; hans sønn Abisua;

  6:51 hans sønn Bukki; hans sønn Ussi; hans sønn Serahja;

  6:52 hans sønn Merajot; hans sønn Amarja; hans sønn Akitub;

  6:53 hans sønn Saddok; hans sønn Akima`as.

  6:54 Dette var deres bosteder efter deres byer innenfor deres landemerker: Arons sønner av kahatittenes ætt, som loddet først kom ut for,

  6:55 de fikk Hebron i Juda land med tilhørende jorder rundt omkring;

  6:56 men byens mark og dens landsbyer fikk Kaleb, Jefunnes sønn.

  6:57 Arons sønner fikk altså tilfluktsstædene Hebron og Libna med tilhørende jorder og Jattir og Estemoa med jorder

  6:58 og Hilen med jorder, Debir med jorder

  6:59 Og Asan med jorder og Bet-Semes med jorder,

  6:60 og av Benjamins stamme Geba med tilhørende jorder og Allemet med jorder og Anatot med jorder; deres byer var i alt tretten byer efter deres ætter.

  6:61 Men de andre* Kahats barn av stammens ætt fikk ved loddkasting ti byer av den halve Manasse stammes halve del. / <* d.e. som ikke var av Arons ætt, 1KR 6, 54.>

  6:62 Og Gersoms barn efter sine ætter fikk tretten byer av Issakars stamme og av Asers stamme Og av Naftali stamme og av Manasse stamme i Basan.

  6:63 Meraris barn efter sine ætter fikk ved loddkasting tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme.

  6:64 Således gav Israels barn levittene disse byer med tilhørende jorder.

  6:65 De gav dem ved loddkasting av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme og av Benjamins barns stamme disse byer, som de nevnte ved navn.

  6:66 Og de andre av Kahats barns ætter* fikk av Efra`ims stamme disse byer som skulde høre dem til: / <* de 1KR 2, 61 omtalte.>

  6:67 tilfluktsstædene Sikem med tilhørende jorder i Efra`im-fjellene og Geser med jorder

  6:68 og Jokmeam med jorder og Bet-Horon med jorder

  6:69 og Ajalon med jorder og Gat-Rimmon med jorder,

  6:70 og av den halve Manasse stamme Aner med tilhørende jorder og Bileam med jorder. Dette fikk de andre av Kahats barns ætt.

  6:71 Gersoms barn fikk av den halve Manasse stammes ætt Golan i Basan med tilhørende jorder og Astarot med jorder,

  6:72 og av Issakars stamme Kedes med tilhørende jorder, Dobrat med jorder

  6:73 og Ramot med jorder og Anem med jorder,

  6:74 og av Asers stamme Masal med tilhørende jorder og Abdon med jorder

  6:75 og Hukok med jorder og Rehob med jorder,

  6:76 og av Naftali stamme Kedes i Galilea med tilhørende jorder og Hammon med jorder og Kirjata`im med jorder.

  6:77 Meraris barn - resten av levittene - fikk av Sebulons stamme Rimmono med tilhørende jorder og Tabor med jorder,

  6:78 og på hin side Jordan ved Jeriko, østenfor Jordan, fikk de av Rubens stamme Beser i ørkenen med tilhørende jorder og Jahsa med jorder

  6:79 og Kedemot med jorder og Mefa`at med jorder,

  6:80 og av Gads stamme Ramot-Gilead med tilhørende jorder og Mahana`im med jorder

  6:81 og Hesbon med jorder og Jaser med jorder.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine