Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - 1CHRONICLES 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  7:1 Issakars sønner var Tola og Pua, Jasib og Simron, fire i tallet.

  7:2 Og Tolas sønner var Ussi og Refaja og Jeriel og Jahmai og Jibsam og Samuel, hoder for sine familier, som stammet fra Tola, veldige stridsmenn i sine ætter; deres tall var i Davids dager to og tyve tusen og seks hundre.

  7:3 Og Ussis sønner var Jisrahja og Jisrahjas sønner Mikael og Obadja og Joel og Jissija, fem i tallet, alle sammen familiehoder.

  7:4 Til dem hørte, efter deres ætter og fedrenehuser, krigsrustede flokker, seks og tretti tusen mann; for de hadde mange hustruer og barn.

  7:5 Og deres brødre i alle Issakars ætter var veldige stridsmenn; i alt var de* syv og åtti tusen mann som var opskrevet. / <* stridsmennene i den hele stamme.>

  7:6 Benjamins sønner var Bela og Beker og Jediael, tre i tallet.

  7:7 Og Belas sønner var Esbon og Ussi og Ussiel og Jerimot og Iri, fem i tallet, familiehoder, veldige stridsmenn; i deres ætteliste stod det to og tyve tusen og fire og tretti mann.

  7:8 Og Bekers sønner var Semira og Joas og Elieser og Eljoenai og Omri og Jeremot og Abia og Anatot og Alemet; alle disse var Bekers sønner,

  7:9 og efter deres ættelister, hvor deres ætter og deres familiehoder, veldige stridsmenn, var opskrevet, var de tyve tusen og to hundre mann.

  7:10 Og Jediaels sønner var Bilhan og Bilhans sønner Je`is og Benjamin og Ehud og Kena`ana og Setan og Tarsis og Akisahar;

  7:11 alle disse var Jediaels sønner, familiehoder. veldige stridsmenn, sytten tusen og to hundre som krigsrustet drog ut i strid.

  7:12 Enn videre Suppim og Huppim, Irs sønner, og Hussim, som stammet fra Aker.

  7:13 Naftalis sønner var Jahsiel og Guni og Jeser og Sallum, Bilhas sønner.

  7:14 Manasses sønner var Asriel, som stammet fra hans syriske medhustru; hun fødte Makir, far til Gilead.

  7:15 Og Makir tok til hustru en søster av Huppim og Suppim, og hans* søster hette Ma`aka; og den annen sønn hette Selofhad, og Selofhad hadde bare døtre. / <* Huppims.>

  7:16 Og Makirs hustru Ma`aka fødte en sønn og kalte ham Peres, og hans bror hette Seres, og hans sønner var Ulam og Rekem.

  7:17 Og Ulams sønn var Bedan. Disse var sønner av Gilead, sønn av Makir, sønn av Manasse.

  7:18 Og hans* søster var Hammoleket; hun fødte Ishod og Abieser og Mahla. / <* Gileads.>

  7:19 Og Semidas sønner var Akjan og Sekem og Likhi og Aniam.

  7:20 Og Efra`ims sønner var Sutelah - hans sønn var Bered og hans sønn Tahat og hans sønn Elada og hans sønn Tahat

  7:21 og hans sønn Sabad og hans sønn Sutelah - og Eser og Elad*; de blev drept av menn fra Gat som var født der i landet, fordi de hadde draget ned for å røve deres fe, / <* Eser og Elad var tillikemed Sutelah 1KR 7, 20 Efra`ims sønner.>

  7:22 Og deres far Efra`im sørget i lang tid, og hans brødre kom for å trøste ham.

  7:23 Og han gikk inn til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fødte en sønn; og han gav ham navnet Beria, fordi der hadde vært ulykke i hans hus.

  7:24 Hans datter var Se`era; hun bygget Nedre- og Øvre-Bet-Horon og Ussen-Se`era.

  7:25 Hans* sønn var Refa, og hans sønner var Resef og Telah, og hans sønn var Tahan, / <* Berias, 1KR 7 23.>

  7:26 hans sønn Ladan, hans sønn Ammihud, hans sønn Elisama,

  7:27 hans sønn Non, hans sønn Josva.

  7:28 Deres eiendom og deres bosteder var Betel med tilhørende småbyer og mot øst Na`aran og mot vest Geser med tilhørende småbyer og Sikem med tilhørende småbyer like til Gasa med tilhørende småbyer.

  7:29 Manasses barn eide Bet-Sean med tilhørende småbyer, Ta`anak med tilhørende småbyer, Megiddo med tilhørende småbyer og Dor med tilhørende småbyer. I disse byer bodde Josefs, Israels sønns barn.

  7:30 Asers sønner var Jimna og Jisva og Jisvi og Beria, og Serah var deres søster.

  7:31 Og Berias sønner var Heber og Malkiel; han var far til Birsot.

  7:32 Og Heber blev far til Jaflet og Somer og Hotam og deres søster Sua.

  7:33 Og Jaflets sønner var Pasak og Bimhal og Asvat; dette var Jaflets sønner.

  7:34 Og Semers sønner var Aki og Rohga, Jehubba og Aram.

  7:35 Og hans bror Helems sønner var Sofah og Jimna og Seles og Amal.

  7:36 Sofahs sønner var Suah og Harnefer og Sual og Beri og Jimra,

  7:37 Beser og Hod og Samma og Silsa og Jitran og Be`era.

  7:38 Og Jeters sønner var Jefunne og Pispa og Ara.

  7:39 Og Ullas sønner var Arah og Hanniel og Risja.

  7:40 Alle disse var sønner av Aser, hoder for sine familier, utvalgte veldige stridsmenn, høvdinger blandt fyrstene, og de menn som stod i deres ætteliste som dugelige til krigstjeneste, var seks og tyve tusen i tallet.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine