Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - 1CHRONICLES 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  1:1 Adam, Set, Enos,

  1:2 Kenan, Mahalalel, Jered,

  1:3 Hanok, Metusela, Lemek,

  1:4 Noa, Sem, Ham och Jafet.

  1:5 Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.

  1:6 Gomers söner voro Askenas, Difat och Togarma.

  1:7 Javans söner voro Elisa och Tarsisa, kittéerna och rodanéerna.

  1:8 Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.

  1:9 Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan.

  1:10 Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.

  1:11 Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,

  1:12 patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.

  1:13 Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,

  1:14 så ock jebuséerna, amoréerna och girgaséerna,

  1:15 hivéerna, arkéerna, sinéerna,

  1:16 arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

  1:17 Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us, Hul, Geter och Mesek.

  1:18 Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.

  1:19 Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.

  1:20 Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,

  1:21 Hadoram, Usal, Dikla,

  1:22 Ebal, Abimael, Saba,

  1:23 Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.

  1:24 Sem, Arpaksad, Sela,

  1:25 Eber, Peleg, Regu,

  1:26 Serug, Nahor, Tera,

  1:27 Abram, det är Abraham

  1:28 Abrahams söner voro Isak och Ismael.

  1:29 Detta är deras släkttavla: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel och Mibsam,

  1:30 Misma och Duma, Massa, Hadad och Tema,

  1:31 Jetur, Nafis och Kedma. Dessa voro Ismaels söner.

  1:32 Och de söner som Ketura, Abrahams bihustru, födde voro Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua. Joksans söner voro Saba och Dedan.

  1:33 Och Midjans söner voro Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla dessa voro Keturas söner.

  1:34 Och Abraham födde Isak. Isaks söner voro Esau och Israel.

  1:35 Esaus söner voro Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam och Kora.

  1:36 Elifas' söner voro Teman och Omar, Sefi och Gaetam, Kenas, Timna och Amalek

  1:37 Reguels söner voro Nahat, Sera, Samma och Missa.

  1:38 Men Seirs söner voro Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.

  1:39 Lotans söner voro Hori och Homam; och Lotans syster var Timna.

  1:40 Sobals söner voro Aljan, Manahat och Ebal, Sefi och Onam. Och Sibeons söner voro Aja och Ana.

  1:41 Anas söner voro Dison. Och Disons söner voro Hamran, Esban, Jitran och Keran.

  1:42 Esers söner voro Bilhan, Saavan, Jaakan. Disans söner voro Us och Aran.

  1:43 Och dessa voro de konungar som regerade i Edoms land, innan ännu någon israelitisk konung var konung där: Bela, Beors son, och hans stad hette Dinhaba.

  1:44 När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter honom.

  1:45 När Jobab dog, blev Husam från temanéernas land konung efter honom.

  1:46 När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit.

  1:47 När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom.

  1:48 När Samla dog, blev Saul, från Rehobot vid floden, konung efter honom.

  1:49 När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom

  1:50 När Baal-Hanan dog, blev Hadad konung efter honom; och hans stad hette Pagi, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, var dotter till Me-Sahab.

  1:51 Men när Hadad hade dött, voro dessa Edoms stamfurstar: fursten Timna, fursten Alja, fursten Jetet,

  1:52 fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,

  1:53 fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,

  1:54 fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine