Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - 1CHRONICLES 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  2:1 Dessa voro Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon,

  2:2 Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Aser.

  2:3 Judas söner voro Er, Onan och Sela; dessa tre föddes åt honom av Suas dotter, kananeiskan. Men Er, Judas förstfödde, misshagade HERREN; därför dödade han honom.

  2:4 Och Tamar, hans sonhustru, födde åt honom Peres och Sera, så att Judas söner voro tillsammans fem.

  2:5 Peres' söner voro Hesron och Hamul.

  2:6 Seras söner voro Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara, tillsammans fem.

  2:7 Men Karmis söner voro Akar, som drog olycka över Israel, när han trolöst förgrep sig på det tillspillogivna.

  2:8 Och Etans söner voro Asarja.

  2:9 Och de söner som föddes åt Hesron voro Jerameel, Ram och Kelubai.

  2:10 Och Ram födde Amminadab, och Amminadab födde Naheson, hövding för Juda barn.

  2:11 Naheson födde Salma, och Salma födde Boas.

  2:12 Boas födde Obed, och Obed födde Isai.

  2:13 Isai födde Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab, den andre, och Simea, den tredje,

  2:14 Netanel, den fjärde, Raddai, den femte,

  2:15 Osem, den sjätte, David, den sjunde.

  2:16 Och deras systrar voro Seruja och Abigail. Och Serujas söner voro Absai, Joab och Asael, tillsammans tre.

  2:17 Och Abigail födde Amasa, och Amasas fader var ismaeliten Jeter.

  2:18 Och Kaleb, Hesrons son, födde ett barn av kvinnkön, Asuba, därtill ock Jeriot; och dessa voro henne söner: Jeser, Sobab och Ardon.

  2:19 Och när Asuba dog, tog Kaleb Efrat till hustru åt sig, och hon födde åt honom Hur.

  2:20 Och Hur födde Uri, och Uri födde Besalel.

  2:21 Därefter gick Hesron in till Makirs, Gileads faders, dotter; henne tog han till hustru, när han var sextio år gammal. Och hon födde åt honom Segub.

  2:22 Och Segub födde Jair; denne hade tjugutre städer i Gileads land.

  2:23 Men gesuréerna och araméerna togo ifrån dem Jairs byar jämte Kenat med underlydande orter, sextio städer. Alla dessa voro söner till Makir, Gileads fader.

  2:24 Och sedan Hesron hade dött i Kaleb-Efrata, födde Hesrons hustru Abia åt honom Ashur, Tekoas fader.

  2:25 Och Jerameels, Hesrons förstföddes, söner voro Ram, den förstfödde, vidare Buna, Oren och Osem samt Ahia.

  2:26 Men Jerameel hade en annan hustru som hette Atara; hon var moder till Onam.

  2:27 Och Rams, Jerameels förstföddes, söner voro Maas, Jamin och Eker.

  2:28 Onams söner voro Sammai och Jada; och Sammais söner voro Nadab och Abisur.

  2:29 Och Abisurs hustru hette Abihail; hon födde åt honom Aban och Molid.

  2:30 Nadabs söner voro Seled och Appaim. Seled dog barnlös.

  2:31 Men Appaims söner voro Jisei; Jiseis söner voro Sesan; Sesans söner voro Alai.

  2:32 Jadas, Sammais broders, söner voro Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös.

  2:33 Men Jonatans söner voro Pelet och Sasa. Dessa voro Jerameels söner.

  2:34 Men Sesan hade inga söner, utan allenast döttrar. Nu hade Sesan en egyptisk tjänare som hette Jarha.

  2:35 Och Sesan gav sin dotter till hustru åt sin tjänare Jarha, och hon födde åt honom Attai.

  2:36 Attai födde Natan, och Natan födde Sabad.

  2:37 Sabad födde Eflal, och Eflal födde Obed.

  2:38 Obed födde Jehu, och Jehu födde Asarja.

  2:39 Asarja födde Heles, och Heles födde Eleasa.

  2:40 Eleasa födde Sisamai, och Sisamai födde Sallum.

  2:41 Sallum födde Jekamja, och Jekamja födde Elisama.

  2:42 Och Kalebs, Jerameels broders, söner voro Mesa, hans förstfödde, som var Sifs fader, och Maresas, Hebrons faders, söner.

  2:43 Men Hebrons söner voro Kora, Tappua, Rekem och Sema.

  2:44 Sema födde Raham, Jorkeams fader. Men Rekem födde Sammai.

  2:45 Sammais son var Maon, och Maon var Bet-Surs fader.

  2:46 Och Efa, Kalebs bihustru, födde Haran, Mosa och Gases; och Haran födde Gases.

  2:47 Och Jadais söner voro Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf.

  2:48 Kalebs bihustru Maaka födde Seber och Tirhana.

  2:49 Hon födde ock Saaf, Madmannas fader, Seva, Makbenas fader och Gibeas fader. Och Kalebs dotter var Aksa.

  2:50 Dessa voro Kalebs söner: Hurs, Efratas förstföddes, son var Sobal Kirjat-Jearims fader,

  2:51 vidare Salma, Bet-Lehems fader, och Haref, Bet-Gaders fader.

  2:52 Söner till Sobal, Kirjat-Jearims fader, voro Haroe och hälften av Hammenuhot-släkten.

  2:53 Men Kirjat-Jearims släkter voro jeteriterna, putiterna, sumatiterna och misraiterna. Från dem utgingo sorgatiterna och estaoliterna.

  2:54 Salmas söner voro Bet-Lehem och netofatiterna, Atrot-Bet-Joab, så ock hälften av manahatiterna, sorgiterna.

  2:55 Och de skriftlärdes släkter, deras som bodde i Jaebes, voro tireatiterna, simeatiterna, sukatiterna. Dessa voro de kainéer som härstammade från Hammat, fader till Rekabs släkt.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine