Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - 1CHRONICLES 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  7:1 Och Isaskars söner voro Tola och Pua, Jasib och Simron, tillsammans fyra.

  7:2 Tolas söner voro Ussi, Refaja, Jeriel, Jamai, Jibsam och Samuel, huvudmän för sina familjer, ättlingar av Tola, tappra stridsmän, upptecknade efter sin ättföljd. I Davids tid var deras antal tjugutvå tusen sex hundra.

  7:3 Ussis söner voro Jisraja, och Jisrajas söner voro Mikael, Obadja och Joel samt Jissia, tillhopa fem, allasammans huvudmän.

  7:4 Och med dem följde stridbara härskaror, trettiosex tusen man, efter sin ättföljd och sina familjer; ty de hade många hustrur och barn.

  7:5 Och deras bröder i alla Isaskars släkter voro tappra stridsmän; åttiosju tusen utgjorde tillsammans de som voro upptecknade i deras släktregister.

  7:6 Benjamins söner voro Bela, Beker och Jediael, tillsammans tre.

  7:7 Belas söner voro Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, tillsammans fem, huvudmän för sina familjer, tappra stridsmän; de som voro upptecknade i deras släktregister utgjorde tjugutvå tusen trettiofyra.

  7:8 Bekers söner voro Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa voro Bekers söner.

  7:9 De som voro upptecknade i deras släktregister, efter sin ättföljd, efter huvudmannen för sina familjer, tappra stridsmän, utgjorde tjugu tusen två hundra.

  7:10 Jediaels söner voro Bilhan; Bilhans söner voro Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis och Ahisahar.

  7:11 Alla dessa voro Jediaels söner, upptecknade efter huvudmännen för sina familjer, tappra stridsmän, sjutton tusen två hundra stridbara krigsmän.

  7:12 Och Suppim och Huppim voro Irs söner. -- Men Husim voro Ahers söner.

  7:13 Naftalis söner voro Jahasiel, Guni, Jeser och Sallum, Bilhas söner.

  7:14 Manasses söner voro Asriel, som kvinnan födde; hans arameiska bihustru födde Makir, Gileads fader.

  7:15 Och Makir tog hustru åt Huppim och Suppim. Hans syster hette Maaka. Och den andre hette Selofhad. Och Selofhad hade döttrar.

  7:16 Och Maaka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet Peres, men hans broder hette Seres. Hans söner voro Ulam och Rekem.

  7:17 Ulams söner voro Bedan. Dessa voro söner till Gilead, son till Makir, son till Manasse.

  7:18 Och hans syster var Hammoleket; hon födde Is-Hod, Abieser och Mahela.

  7:19 Och Semidas söner voro Ajan, Sekem, Likhi och Aniam.

  7:20 Och Efraims söner voro Sutela, dennes son Bered, dennes son Tahat, dennes son Eleada, dennes son Tahat,

  7:21 dennes son Sabad och dennes son Sutela, så ock Eser och Elead. Och män från Gat, som voro födda där i landet, dräpte dem, därför att de hade dragit ned för att taga deras boskapshjordar.

  7:22 Då sörjde Efraim, deras fader, i lång tid, och hans bröder kommo för att trösta honom.

  7:23 Och han gick in till sin hustru, och hon blev havande och födde en son; och han gav honom namnet Beria, därför att det hade skett under en olyckstid för hans hus.

  7:24 Hans dotter var Seera; hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, så ock Ussen-Seera.

  7:25 Och hans son var Refa; hans son var Resef, ävensom Tela; hans son var Tahan.

  7:26 Hans son var Laedan; hans son var Ammihud; hans son var Elisama.

  7:27 Hans son var Non; hans son var Josua.

  7:28 Och deras besittning och deras boningsorter voro Betel med underlydande orter, österut Naaran och västerut Geser med underlydande orter, vidare Sikem med underlydande orter, ända till Aja med underlydande orter.

  7:29 Men i Manasse barns ägo voro Bet-Sean med underlydande orter, Taanak med underlydande orter, Megiddo med underlydande orter, Dor med underlydande orter. Här bodde nu Josefs, Israels sons, barn.

  7:30 Asers söner voro Jimna, Jisva, Jisvi och Beria; och deras syster var Sera.

  7:31 Berias söner voro Heber och Malkiel; han var Birsaits fader.

  7:32 Och Heber födde Jaflet, Somer och Hotam, så ock Sua, deras syster.

  7:33 Och Jaflets söner voro Pasak, Bimhal och Asvat. Dessa voro Jaflets söner.

  7:34 Semers söner voro Ahi och Rohaga, Jaba och Aram.

  7:35 Hans broder Helems söner voro Sofa, Jimna, Seles och Amal.

  7:36 Sofas söner voro Sua, Harnefer, Sual, Beri och Jimra,

  7:37 Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran och Beera.

  7:38 Jeters söner voro Jefunne, Pispa och Ara.

  7:39 Och Ullas söner voro Ara, Hanniel och Risja.

  7:40 Alla dessa voro Asers söner, huvudmän för sina familjer, utvalda tappra stridsmän, huvudmän bland hövdingarna; och de som voro upptecknade i deras släktregister såsom dugliga till krigstjänst utgjorde ett antal av tjugusex tusen man.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine