Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SWEDISH BIBLE - 1CHRONICLES 8

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  8:1 Och Benjamin födde Bela, sin förstfödde, Asbel, den andre, och Ahara, den tredje,

  8:2 Noha, den fjärde, och Rafa, den femte.

  8:3 Bela hade följande söner: Addar, Gera, Abihud,

  8:4 Abisua, Naaman, Ahoa,

  8:5 Gera, Sefufan och Huram.

  8:6 Och dessa voro Ehuds söner, och de voro familjehuvudmän för dem som bodde i Geba, och som blevo bortförda till Manahat,

  8:7 dit Gera jämte Naaman och Ahia förde bort dem: han födde Ussa och Ahihud.

  8:8 Och Saharaim födde barn i Moabs land, sedan han hade skilt sig från sina hustrur, Husim och Baara;

  8:9 med sin hustru Hodes födde han där Jobab, Sibja, Mesa, Malkam,

  8:10 Jeus, Sakeja och Mirma. Dessa voro hans söner, huvudmän för familjer.

  8:11 Med Husim hade han fött Abitub och Elpaal.

  8:12 Och Elpaals söner voro Eber, Miseam och Semed. Han var den som byggde Ono och Lod med underlydande orter.

  8:13 Beria och Sema -- vilka voro familjehuvudmän för Ajalons invånare och förjagade Gats invånare --

  8:14 så ock Ajo, Sasak och Jeremot.

  8:15 Och Sebadja, Arad, Eder,

  8:16 Mikael, Jispa och Joha voro Berias söner.

  8:17 Och Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,

  8:18 Jismerai, Jislia och Jobab voro Elpaals söner.

  8:19 Och Jakim, Sikri, Sabdi,

  8:20 Elienai, Silletai, Eliel,

  8:21 Adaja, Beraja och Simrat voro Simeis söner.

  8:22 Och Jispan, Eber, Eliel,

  8:23 Abdon, Sikri, Hanan,

  8:24 Hananja, Elam, Antotja,

  8:25 Jifdeja och Peniel voro Sasaks söner.

  8:26 Och Samserai, Seharja, Atalja,

  8:27 Jaaresja, Elia och Sikri voro Jerohams söner.

  8:28 Dessa vore huvudman för familjer, huvudmän efter sin ättföljd; de bodde i Jerusalem.

  8:29 I Gibeon bodde Gibeons fader, vilkens hustru hette Maaka.

  8:30 Och hans förstfödde son var Abdon; vidare Sur, Kis, Baal, Nadab,

  8:31 Gedor, Ajo och Seker.

  8:32 Men Miklot födde Simea. Också dessa bodde jämte sina bröder i Jerusalem, gent emot sina bröder.

  8:33 Och Ner födde Kis, Kis födde Saul, och Saul födde Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Esbaal.

  8:34 Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal födde Mika.

  8:35 Mikas söner voro Piton, Melek, Taarea och Ahas.

  8:36 Ahas födde Joadda, Joadda födde Alemet, Asmavet och Simri, och Simri födde Mosa.

  8:37 Mosa födde Binea. Hans son var Rafa; hans son var Eleasa; hans son var Asel.

  8:38 Och Asel hade sex söner, och dessa hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja och Hanan. Alla dessa voro Asels söner.

  8:39 Och hans broder Eseks söner voro Ulam, hans förstfödde, Jeus, den andre, och Elifelet, den tredje.

  8:40 Och Ulams söner voro tappra stridsmän, som voro skickliga i att spänna båge; och de hade många söner och sonsöner: ett hundra femtio. Alla dessa voro av Benjamins barn

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine