Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1THESSALONIANS 1

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  1:1 ¶ Wikia Pápruitjai. Wisha Serpanujai tura Timiutéujai Tisarúnikianmaya Yus-shuar ajasuitrumna nuna aatjarme. Atumsha Yus-shuar asarum Apa Yúsnaitrume, tura Uunt Jesukrístunuitrume. Ii Apari Yus, tura ii Uuntri Jesukrístu waitnentrama ásarmatai, ti shiir imiatkinchanum pujustarum, tu wakerajrume.

  1:2 ¶ Iisha Yus áujkurkia atumniasha tuke Enentáimtusar Yus shiir yuminsaji.

  1:3 Atumsha Yus nekas Enentáimtakrum umirkarumna nu nékaji. Núnisrumek, Yus aneakrum takaarme. Tura Jesukrístu Tatí tusarum tuke tsawant Nákarme. Nu neka asar, ii Apari Yus áujkur, nusha Ashí Enentáimsar áujtajrume.

  1:4 Yatsurú, Yus anenmarme. Anenma asa Winia arti tusa achirmakurmena nusha nékaji.

  1:5 Enentáimpratarum. Iisha Yúsai Uwempratin Chicham atumin ujakmajnia nusha aya Chíchamjain Tíchamji. Antsu Nú arant, nu chicham nekasaiti tusar Yusa Wakaní kakarmarijiai Tímiaji. Tura átum pénker matsamsarat tusar atumjai pujusar shiir iruntrar wekasarmiaji. Nusha paant nékarme.

  1:6 ¶ Atumsha yamaikia íksarmek ii Túramiaj nu, tura ii Uuntri Jesukrístu Túramia nu Túrarme. Itiurchat ain Yus-Chicham umikiurme. Tura Wáitiayatrumek Yusa Wakani shiir Enentáimtikramkui warasrum pujarme.

  1:7 Nu Túrakrum Ashí Masetúnia tura Akaya nunkanmaya Yus-shuarsha shiir wekasatin jintintiarme.

  1:8 Tuma asarum Uunt Yusa chichame ti ipiamparurme. Tuma asamtai Masetúnia tura Akaya nunkanmaya shuar nuna nékainiawai. Tura Nú nankaamas Yus nekas umirkarmena nuna Ashí aents nékainiawai. Nuna nékainia ásar ii étserman atsumainiatsui.

  1:9 Antsu átum iin pénker itiaamun nii íksan ujatmainiaji. Tura nuyasha ántar-yus Enentáimtustin iniaisarum nekas iwiaaku Yus nekas Enentáimtusrum umirkarumna nunasha ujatmainiaji.

  1:10 Tura nuyasha Yusa Uchiri Jesus jakamunmayan Yus iniantkimia nu, nayaimpinimaya Tatí tusarum átum Nákamuncha ujatmainiaji. Iis, Jesus Nínkiti Yusa Kajetáiri tsawantri jeattana Nuyá uwemtikrampratin.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar