Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - 1TIMOTHY 2

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  2:1 ¶ Wátsek, emka seajrume Yus áujeakum Yus yuminsam Ashí shuar yainkiat tusam áujtusarta.

  2:2 Imiatkinchanum pujusar Yusjaisha tura aentsjaisha shiir Túratai tusar tura Ashí akupin ainia nusha pénker akupkarat tusar Yus áujtustiniaitji.

  2:3 Aitkiasar seatin pénker asamtai, uwemtikramajnia Nú Yus wakerawai.

  2:4 Ashí shuar nekas chichaman nekaawar uwemprarat tusar wakerawai Yus.

  2:5 Aya chikichik Yus awai. Tura Jesukrístu aents ajas Yusjai aentsun nawamnaimtikiartiniaiti.

  2:6 Ashí shuara tunaarin akikmatkataj tusa Jákatniunam Jesukrístu surumakmiayi. Tura tsawant jeamtai nu chicham Ashí shuarnum etsernaktiniuyi.

  2:7 Nuna Túratniun Yus winia akatar akuptukuiti. Israer-shuarcha nekas chichaman Enentáimtusarti tusa Yus akuptukmiayi. Krístunu asan Wáitrutsuk nekas tajai.

  2:8 Nu asamtai aishmankka kajetsuk yajauch tunaitsuk antsu pénker Enentáijiai uweje takuiniar Yúsan áujsarti.

  2:9 ¶

  2:10 Núnisan Núwaka iwiarmamuk nekasmiancha pénker Enentáijiai entsararti. Chíkich shuar nu nuwan iis temashmarmarincha, Sháukríncha, kurimkiamuncha, iwiarmampramurincha Núnaka Enentáimtutsuk antsu ni pénker Túrunamun Enentáimtusarti. Núnisan áchatniukait nuwa Yús-shuar ainia nujai. Ni pénker Túramujai nekas shiir awajmamsashtinkiait.

  2:11 Núwaka takamtak pujusar umiiniak unuimiararti.

  2:12 Nuwanka Ashí iruntramunam unuiniartinniasha tura ni aishrin akupkatniuncha suritiajai. Antsu takamtak pujustiniaiti.

  2:13 Yus emka aishmankan Atankan najanamiayi. Nuyá nuwan Epan najanamiayi.

  2:14 Tura Yus timian umirkach Atanka anannachmiayi. Antsu Epa ananna asa tunaan Túramiayi.

  2:15 Túmaitiat jurertin asa, emesnartinniumia uwempraiti. Tura Yúsan nekas Enentáimtak anenkartiniaitiuk tura esetar Enentáimiuk pénker wekasatniuiti.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar