Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • SHUAR BIBLIA - HEBREWS 5

  ANTERIOR CAPÍTULO - SIGUIENTE CAPÍTULO - AYUDA


  5:1 ¶ Tura Yúsnan pujurniu uuntrikia shuar anaikiamuiti tura ni Takatrí Jímiaraiti. Yusai Shuárnan chicharsatniuiti. Nuyasha Yus Suíniamun Súsatniuiti tura Núnisan namanken maa Yúsan Súsatniuiti shuara tunaarin Asakátratniun.

  5:2 Tura Yúsnan pujurniu uuntri niisha shuar asa ni tujintiamun nékak shuar nékachuncha tura waak yujainia nunasha waitnentramniaiti.

  5:3 Tura niisha tujintia asa ni tunaarincha Chíkichnajai métek tsankurnarat tusa namanken maa Yúsan Súsatniuiti.

  5:4 Shuar ni Enentáijiainkia Yúsnan pujurniu uuntri ajaschamniaiti. Antsu Yus nu shuaran anaikiatniuiti. Núnisan Arunkan anaikiamiayi.

  5:5 Núniskete Krístujai. Niisha ni Enentáijiai Yúsnan pujurniu uuntri ajaschamiayi. Antsu Yus Niin anaik nujai shiir awajsamiayi. Tura Tímiayi: "Ame winia Uchiruitme. Túmaitkui yamaikia winia kakarmarun átakeajme."

  5:6 Tura ataksha Yus-Papinium Júnis tawai: "Mirkisetékka Yúsnan pujurin amia Núnismek Amesha tuke Yúsnan pujurin átatme."

  5:7 Kristu Jú nunkanam pujak kakantar uutuk Yúsan ti seamiayi. Niin Jákatniunmaya uwemtikramnia asamtai seamiayi. Tura Yusa wakeramurin tuke Enentáijiai Enentáimtakui Yus anturak ti Yáinmiayi.

  5:8 Nujai Kristu Yusa Uchiríntiat ni Wáitsatniujai umirkatniun unuimiarmiayi.

  5:9 Nujai ti nekas Uwemtikin ajasmiayi. Tura shuar umirainia nuna tuke uwemtikrarminiaiti.

  5:10 ¶ Túramtai Yus Niin Yúsnan pujurniu uuntri Mirkisetékjai métek awajsamiayi.

  5:11 Ju ti nukap áujmatsatin awai. Túrasha ántichu asakrumin mashi ujakchamniaitjiarme.

  5:12 Atumka yaunchu mash nekaamaintrume. Túmaitiatrum ataksha Yaitiás Yúsnan jintintruat tusarum atsumarme. Warí, kuirchia Núniniaitrume. Kátsuram Yútsuk muntsu Muntsúatniuitrume.

  5:13 Kuírchikia Uwempratin Chichaman áujenak pénker unuimiainiatsui. Tinkiamnumia ásar tujintiainiawai.

  5:14 Apatuk Kátsurman aya uunt Yuámniaiti. Uunt ainia nuka pénkernasha tura yajauchincha apatkar paant nékainiawai.

  SIGUIENTE CAPÍTULO - ÍNDICE Y BÚSQUEDA DE BIBLIA

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. SEV Biblia Buscar Reina Valera Buscar Portugués Biblia Buscar