Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - PSALMS 37

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  37:1 Davidov. $ALEF Nemoj se estiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima:

  37:2 kao trava brzo se osue, k'o mlada zelen brzo uvenu. $BET

  37:3 U Jahvu se uzdaj i ini dobro, da smije stanovati u zemlji i ivjeti u miru.

  37:4 Sva radost tvoja neka bude Jahve: on e ispuniti elje tvoga srca! $GIMEL

  37:5 Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on e sve voditi.

  37:6 Pravda e tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno. $DALET

  37:7 Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne esti se na onog koji ima sree, na ovjeka koji spletke kuje. $HE

  37:8 Stiaj svoj gnjev i ostavi se srdbe, ne esti se da zlo ne uini.

  37:9 Jer e biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, batinit e zemlju. $VAU

  37:10 Jo malo i nestat e bezbonika: mjesto e njegovo traiti, a njega vie nema.

  37:11 Zemlju e posjedovati krotki, obilje mira oni e uivat'. $ZAJIN

  37:12 Bezbonik smilja zlo pravedniku i zubima krgue na njega.

  37:13 A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi. $HET

  37:14 Ma poteu bezboci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem.

  37:15 Maem e vlastito srce probiti, slomit e se njihovi lukovi. $TET

  37:16 Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora:

  37:17 jer e se ruke zlotvora slomiti, a Jahve je oslon pravedniku. $JOD

  37:18 Jahve se brine za ivot estitih, dovijeka e trajati batina njihova.

  37:19 Nee se postidjeti u vrijeme nevolje, bit e siti u danima gladi. $KAF

  37:20 A bezbonici e propasti, dumani Jahvini povenut e k'o ures livada, poput dima se rasplinuti. $LAMED

  37:21 Bezbonik zaima, ali ne vraa, pravednik se saaljeva i daje.

  37:22 Oni koje Jahve blagoslovi batinit e zemlju, a koje prokune bit e zatrti. $MEM

  37:23 Jahve vodi i uvruje korake ovjeku i mio mu je put njegov.

  37:24 Ako i posrne, ne pada jer ga Jahve dri za ruku. $NUN

  37:25 Mlad bijah i ostarjeh, al' ne vidjeh pravednika naputena ili da mu djeca kruha prose.

  37:26 Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov. $SAMEK

  37:27 Zla se kloni i ini dobro, i ostat e dovijeka.

  37:28 Jer Jahve ljubi pravdu i pobonika svojih ne ostavlja. $AJIN Zauvijek e biti zatrti zlikovci, istrijebit e se potomstvo bezbonika.

  37:29 Zemlju e posjedovati pravednici i ivjet e na njoj dovijeka. $PE

  37:30 Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo.

  37:31 Zakon mu je Boji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi. $SADE

  37:32 Bezbonik vreba pravednoga i smilja da ga usmrti.

  37:33 Jahve ga nee ostaviti u njegovoj vlasti i nee dopustiti da ga na sudu osude. $KOF

  37:34 U Jahvu se uzdaj i dri se puta njegova: on e te uzvisit' i batinit e zemlju; radostan e gledati propast bezbonih. $RE

  37:35 Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k'o cedar kronjat iri.

  37:36 Prooh, i gle - nema ga vie; potraih ga i ne naoh. $IN

  37:37 Promatraj estita i gledaj neporona: mirotvorac ima potomstvo.

  37:38 A grenici bit e svi iskorijenjeni, istrijebit e se zlikovako sjeme. $TAU

  37:39 Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje.

  37:40 Jahve im pomae, on ih izbavlja: on e ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu trae okrilje.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .