Слово: mathn

Произнесите: mat'-ane

Стронга Номер: G3155

Использование: TDNT-4:523,571 Adverb

Еврейский Стронга:

    тщетно, напрасно, бесцельно, безуспешно;

    LXX: 1892 (l]b]h), 7723 (a_w/Vv).