Слово: apecei

Произнесите: ap-ekh'-i

Стронга Номер: G566

Использование: Verb

Еврейский Стронга: H935 H1361 H1481 H2308 H4513 H5337 H5493 H6113 H7350 H7368 H7368

    довольно, достаточно;

    3-е лицо ед.ч. от 568 (a'pe/cw).