Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 17

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  17:1 Kad se David nastanio u dvoru, rekao je proroku Natanu: "Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Koveg saveza Jahvina pod zavjesama!"

  17:2 Natan odgovori Davidu: "to ti je god na srcu, ini, jer je Bog s tobom."

  17:3 Ali jo iste noi doe Natanu ova Boja rije:

  17:4 "Idi i reci mome sluzi Davidu: 'Ovako govori Jahve: Ti mi nee sagraditi kue da prebivam u njoj.

  17:5 Nisam nikad prebivao u kui otkako sam izveo Izraela iz Egipta pa do dananjega dana, nego sam iao od atora do atora i od prebivalita do prebivalita.

  17:6 Dok sam hodio sa svim Izraelom, jesam li ijednu rije rekao nekom od Izraelovih sudaca, kojima sam zapovjedio da budu pastiri mojem narodu, i kazao: Zato mi ne sagradite kuu od cedrovine?'

  17:7 Zato sad ovo reci mome sluzi Davidu: 'Ovako govori Jahve nad vojskama: Ja sam te doveo s panjaka, od ovaca i koza, da bude knez nad mojim izraelskim narodom.

  17:8 Bio sam s tobom kuda si god iao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja u ti pribaviti veliko ime, kao to je velikako ime na zemlji.

  17:9 Odredit u prebivalite svome izraelskom narodu i posadit u ga da ivi na svojem mjestu i da ne luta vie naokolo niti da ga zlikovci mue kao prije,

  17:10 onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Pokorit u sve tvoje neprijatelje i uinit u te velikim. Jahve e ti podii dom.

  17:11 Jer kad se ispune tvoji ivotni dani i doe vrijeme da poine kod otaca, podii u tvoga potomka nakon tebe, koji e biti izmeu tvojih sinova, i utvrdit u njegovo kraljevstvo.

  17:12 On e mi sagraditi dom, a ja u utvrditi njegovo prijestolje zauvijek.

  17:13 Ja u njemu biti otac, a on e meni biti sin: svoje naklonosti neu odvratiti od njega, kao to sam je odvratio od tvoga prethodnika.

  17:14 Utvrdit u ga u svojem domu i u svom kraljevstvu zauvijek, i prijestolje e mu vrsto stajati zasvagda.'"

  17:15 Natan prenese Davidu sve te rijei i cijelo vienje.

  17:16 Tada kralj David doe i stade pred Jahvu i ree: "Tko sam ja, o Boe Jahve, i to je moj dom te si me doveo dovde?

  17:17 Pa i to je bilo premalo u tvojim oima, o Boe, nego si dao obeanja domu svoga sluge i za daleku budunost i pogledao si na me kako se gleda na ugledna ovjeka, o Boe Jahve!

  17:18 Pa to da ti jo David govori o slavi tvoga sluge; ta ti poznaje svoga slugu!

  17:19 Jahve, radi svoga sluge i po svome srcu uinio si sve ovo veliko djelo, obznanivi ove veliajnosti.

  17:20 Jahve, nema takvoga kakav si ti, niti ima Boga osim tebe, po svemu to smo uima svojim uli.

  17:21 Postoji li ijedan narod na zemlji kao tvoj izraelski narod, radi kojega je Bog iao da ga izbavi sebi za narod, da tako stee sebi ime velikim i stranim udesima, izgonei krivoboaka plemena pred svojim narodom koji si otkupio iz Egipta?

  17:22 Tako si uinio svoj izraelski narod svojim narodom zauvijek, a ti si mu, Jahve, postao Bogom.

  17:23 Zato sada, Jahve, neka bude vrsta dovijeka rije koju si dao svome sluzi i njegovu domu i uini kako si obrekao.

  17:24 Neka bude vrsta, da se velia tvoje ime zauvijek i da se govori: Jahve nad vojskama, Izraelov Bog, jest Bog nad Izraelom, a dom tvoga sluge Davida neka stoji vrsto pred tobom.

  17:25 Jer si ti, moj Boe, javio uhu svoga sluge da e mu podii dom, zato je tvoj sluga smogao hrabrosti da se pomoli pred tobom.

  17:26 Uistinu, Jahve, ti si Bog i ti si ovo lijepo obeanje dao svome sluzi.

  17:27 Zato se sada udostoj blagosloviti dom svoga sluge da ostane dovijeka pred tobom, jer kad ti, Jahve, blagoslovi, bit e blagoslovljen zasvagda."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .