Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 16

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  16:1 Tada unesoe Koveg Boji i postavie ga usred atora koji mu bijae razapeo David. Onda su prinijeli paljenice i priesnice pred Bogom.

  16:2 Poto je prinio paljenice i priesnice, David blagoslovi narod Jahvinim imenom.

  16:3 Onda razdijeli svim Izraelcima, ljudima i enama, svakome po jedan okrugao kruh, komad mesa i kola od suhoga groa.

  16:4 Onda je postavio pred Jahvinim Kovegom slubenike meu levitima da uznose, slave i hvale Jahvu, Boga Izraelova, i to:

  16:5 poglavara Asafa, a drugoga za njim Zahariju, zatim Jeiela, emiramota, Jehiela, Matitju, Eliaba, Benaju, Obed Edoma i Jeiela s harfama i citrama; Asaf je udarao u cimbale.

  16:6 Sveenici Benaja i Jahaziel bili su bez prijekida s trubama pred Kovegom saveza Jahvina.

  16:7 Toga dana povjeri David prvi put Asafu i njegovoj brai da slave Jahvu ovom pohvalnicom:

  16:8 "Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime; navjeujte meu narodima djela njegova!

  16:9 Pjevajte mu, svirajte mu, propovijedajte sva njegova udesa!

  16:10 Diite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih to trae Jahvu!

  16:11 Traite Jahvu i njegovu snagu, traite svagda njegovo lice!

  16:12 Sjetite se udesa koja uini, njegovih uda i sudova usta njegovih.

  16:13 Izraelov rod njegov je sluga, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici.

  16:14 On je Jahve, Bog na; po svoj su zemlji njegovi sudovi!

  16:15 Sjeajte se uvijek njegova Saveza, Rijei koju objavi tisui narataja;

  16:16 Saveza koji sklopi s Abrahamom i njegove zakletve Izaku.

  16:17 Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vjeni Savez.

  16:18 Govorei 'Tebi u dati kanaansku zemlju kao dio u batinu vau,

  16:19 kad vas jo bjee malo na broju, vrlo malo, i kad bjeste pridolice u njoj.'

  16:20 Ili su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu.

  16:21 Ne dopusti nikom da ih tlai, kanjavae zbog njih kraljeve:

  16:22 'Ne dirajte u moje pomazanike, ne inite zla mojim prorocima!'

  16:23 Pjevaj Jahvi, sva zemljo, Navjeujte iz dana u dan spasenje njegovo!

  16:24 Kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima udesa njegova.

  16:25 Velik je Jahve, hvale predostojan, straniji od svih bogova.

  16:26 Nitavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa.

  16:27 Slava je i velianstvo pred njim, sila i radost u Svetitu njegovu.

  16:28 Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu!

  16:29 Dajte Jahvi slavu imena njegova, nosite prinose i dolazite pred njegovo lice! Poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove!

  16:30 Strepi pred njim, zemljo sva! Uvrstio je svemir da se ne poljulja.

  16:31 Neka se vesele nebesa i neka klike zemlja; neka se govori meu poganima: 'Jahve kraljuje!'

  16:32 Neka hui more i to je u njemu; nek' se raduje polje i to je na njemu!

  16:33 Neka klike umsko drvee pred Jahvom, jer dolazi da sudi zemlji.

  16:34 Slavite Jahvu jer je dobar, jer je vjena ljubav njegova.

  16:35 I recite: 'Spasi nas, o Boe, Spasitelju na, i saberi nas i izbavi nas od bezbonih naroda, da slavimo tvoje sveto ime, da se ponosimo tvojom slavom.

  16:36 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka!' Sav narod neka kae: 'Amen! Aleluja!'"

  16:37 I ondje pred Kovegom saveza Jahvina ostavie Asafa i njegovu brau da slue pred Kovegom bez prestanka, koliko treba iz dana u dan;

  16:38 i Obed-Edoma s njegovom braom, njih ezdeset i osam, i Obed-Edoma, Jedutunova sina, i Hosu, da budu vratari;

  16:39 a sveenika Sadoka s njegovom braom sveenicima pred Jahvinim Prebivalitem na uzviici u Gibeonu

  16:40 da prinose paljenice Jahvi na rtveniku za paljenice bez prestanka, jutrom i veerom, i da vre sve to je napisano u Zakonu koji je Jahve odredio Izraelu;

  16:41 s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane, koji su bili poimence spomenuti, da slave Jahvu, "jer je vjena njegova ljubav";

  16:42 i to Hemana i Jedutuna da trube u trube i udaraju u cimbale i druga glazbala Bogu na ast; a Jedutunove sinove da budu vratari.

  16:43 Tada se raziao sav narod, svatko svojoj kui; a David se vratio da blagoslovi svoj dvor.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .