Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  15:1 Onda je David sazidao dvore u Davidovu gradu, pripravio mjesto za Koveg Boji i razapeo mu ator.

  15:2 Potom je rekao David: "Ne smije nositi Koveg Boji nitko osim levita, jer je njih izabrao Jahve da nose Koveg Jahvin i da mu slue dovijeka."

  15:3 David je sakupio sav Izrael u Jeruzalem da prenesu Koveg Jahvin gore na njegovo mjesto koje mu bijae pripravio.

  15:4 Skupio je David i Aronove sinove i levite.

  15:5 Od Kehatovih sinova: kneza Uriela i sto dvadeset njegove brae;

  15:6 od Merarijevih sinova: kneza Asaju i dvjesta dvadeset njegove brae;

  15:7 od Geromovih sinova: kneza Joela i sto trideset njegove brae.

  15:8 Od Elisafanovih sinova: kneza emaju i dvjesta njegove brae.

  15:9 Od Hebronovih sinova: kneza Eliela i osamdeset njegove brae;

  15:10 od Uzielovih sinova: kneza Aminadaba i sto dvanaest njegove brae.

  15:11 Tada David pozva sveenike Sadoka i Ebjatara i levite Uriela, Asaju, Joela, emaju, Eliela i Aminadaba,

  15:12 pa im ree: "Vi ste glavari levitskih porodica; posvetite sebe i svoju brau da prenesete gore Koveg Jahve, Izraelova Boga, na mjesto koje sam mu pripravio.

  15:13 Jer nas je pobio Jahve, Bog na, zato to prvi put vi niste bili nazoni i to ga nismo traili onako kako je trebalo."

  15:14 Posvetie se tada sveenici i leviti da prenesu gore Koveg Jahve, Izraelova Boga.

  15:15 Levitski su sinovi ponijeli Boji Koveg, na svojim ramenima, o motkama, kako je zapovjedio Mojsije po Jahvinoj rijei.

  15:16 Tada David ree levitskim knezovima da izmeu svoje brae postave pjevae s glazbalima, s harfama, citrama i cimbalima da se uje i da gromko odjekuje radosno pjevanje.

  15:17 Leviti su postavili Joelova sina Hemana, a od njegove brae Berekjina sina Asafa, i od njihove brae, Merarijevih sinova, Kuajina sina Etana.

  15:18 S njima njihovu brau drugoga reda: Zahariju, sina Jaazielova, emiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Eliflehua, Mikneju, Obed Edoma i Jeiela, vratare.

  15:19 A pjevai, Heman, Asaf i Etan gromko su udarali u mjedene cimbale.

  15:20 A Zaharija, Uziel, emiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe s visokim zvucima;

  15:21 a Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed Edom, Jeiel i Azazja u citre, u osminskoj pratnji.

  15:22 Kenanja, knez onih levita koji su nosili Koveg, upravljao je prenoenjem jer je bio vjet u tome.

  15:23 Berekja i Elkana bili su vratari kod Kovega.

  15:24 ebanija, Joafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer, sveenici, trubili su u trube pred Bojim Kovegom; Obed Edom i Jehija bili su vratari kod Kovega.

  15:25 Tako je David s izraelskim starjeinama i tisunicima radosno iao prenosei gore Koveg saveza Jahvina iz Obed-Edomove kue.

  15:26 Kad je Bog pomogao levitima koji su nosili Koveg saveza Jahvina, rtvovali su sedam junaca i sedam ovnova.

  15:27 David bijae ogrnut platem od tanka platna, a tako i svi leviti to su nosili Koveg, kao i pjevai i Kenanija koji je upravljao pjevaima. David je imao na sebi lanen opleak.

  15:28 Tako je sav Izrael prenosio gore Koveg saveza Jahvina, radosno kliui uz jeku rogova, truba i cimbala, igrajui uza zvuke harfe i citre.

  15:29 Kad je Koveg saveza Jahvina ulazio u Davidov grad, aulova ki Mikala, gledajui s prozora, vidje kralja Davida kako skae i igra i prezre ga ona u svom srcu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .