Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOEL 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 "Poslije ovoga izlit u Duha svoga na svako tijelo, i proricat e vai sinovi i keri, vai e starci sanjati sne, a vai mladii gledati vienja.

  3:2 ak u i na sluge i slukinje izliti Duha svojeg u dane one.

  3:3 Pokazat u znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima."

  3:4 Sunce e se prometnut' u tminu a mjesec u krv, prije nego svane Jahvin dan, velik i straan.

  3:5 Svi to prizivaju ime Jahvino spaeni e biti, jer e na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao to Jahve ree, a meu preivjelima oni koje Jahve pozove.

  4:1 "Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme, kad okrenem udes Judeji i Jeruzalemu,

  4:2 sakupit u sve narode i povesti ih u dolinu Joafat. Ondje u im suditi zbog Izraela, naroda mog i moje batine, koju rastjerae meu narode i razdijelie moju zemlju meu se.

  4:3 Bacie drijeb za moj narod; davali su djeake za bludnice, djevojke prodavali za vino i pili."

  4:4 "I vi, Tire i Sidone, to hoete od mene? I vi, filistejski kraljevi? elite li mi se osvetiti? Ako se budete svetili meni, osveta e brzo na vae glave.

  4:5 Na vas to mi oteste srebro i zlato, to odnesoste bogate mi riznice u svoje hramove,

  4:6 na vas koji prodavaste Grcima sinove Jude i Jeruzalema da biste ih otjerali od domovine njihove.

  4:7 Gle, ja ih kanim dii s mjesta gdje god ih prodaste, i uinit u da vam zloin va padne na glave.

  4:8 Prodat u vae sinove i keri sinovima Judinim, a oni e ih prodat' Sabejcima, daleku narodu. Jer Jahve ree!"

  4:9 Razglasite ovo meu narodima! Posvetite se za rat! Diite junake! Naprijed, navalite, svi ratnici!

  4:10 Prekujte raonike u maeve, kosire u koplja, nek' slabi kae: "Junak sam!"

  4:11 Pohitajte i doite, svi okolni narodi, i ondje se saberite! (Jahve, onamo poalji svoje junake!)

  4:12 "Budite se, narodi, stupajte u Dolinu Joafat, jer u ondje sjesti da sudim svim okolnim narodima.

  4:13 Hvatajte se srpa: ljetina je zrela. Ustanite, siite: tijesak je pun, prelijevaju se kace, jer je velika zloa njihova."

  4:14 Mnotvo, mnotvo u Dolini Odluke! Da, blizu je dan Jahvin u Dolini Odluke!

  4:15 Sunce i mjesec pomrae, zvijezde potamnjee.

  4:16 Jahve grmi sa Siona, glas die iz Jeruzalema; nebo se i zemlja tresu. Ali je Jahve utoite svome narodu i zatita sinovima Izraela.

  4:17 "Znat ete tada da sam ja Jahve va Bog to stoluje na Sionu, svetoj gori svojoj. Jeruzalem e biti svetite, tuinac vie nee kroza nj proi."

  4:18 Kad doe taj dan, kapat e gore motom, iz bregova e brizgati mlijeko, kroza sva korita rijena u Judeji voda e protei. Vrelo e iknuti iz kue Jahvine da natopi Dolinu sitimsku.

  4:19 Egipat e opustjeti, Edom e postati beivotna pustinja zbog nasilja uinjena sinovima Judinim, jer prolie krv nevinu u njihovoj zemlji.

  4:20 Judeja e dovijek biti naseljena i Jeruzalem u sva koljena.

  4:21 "Osvetit u krv njihovu za koju se nisam jo osvetio." Jahve e dii Dom svoj na Sionu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .