Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - PSALMS 119

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  119:1 $ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu!

  119:2 Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže;

  119:3 koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim.

  119:4 Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.

  119:5 O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila!

  119:6 Neću se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje.

  119:7 Slavit ću te u čestitosti srca kad naučim sudove pravde tvoje.

  119:8 Tvoja ću pravila čuvati: ne zapusti me nikada! $BET

  119:9 Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.

  119:10 Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.

  119:11 U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.

  119:12 Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima.

  119:13 Usnama svojim navješćujem sudove usta tvojih.

  119:14 Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu.

  119:15 Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrat'.

  119:16 Uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboravit'. $GIMEL

  119:17 Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje riječi čuvam.

  119:18 Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona!

  119:19 Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati!

  119:20 Duša mi gine u svako doba žudeći za tvojim odlukama.

  119:21 Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.

  119:22 Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja čuvam propise.

  119:23 Pa nek' se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim.

  119:24 Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. $DALET

  119:25 Moja duša leži u prašini: po riječi svojoj vrati mi život.

  119:26 Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo: pravilima me svojim nauči.

  119:27 Pokaži mi put odredaba svojih i o čudesima ću tvojim razmišljat'.

  119:28 Suze roni duša moja od žalosti: po riječi svojoj ti me podigni!

  119:29 Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari!

  119:30 Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje.

  119:31 Uz propise tvoje ja čvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti!

  119:32 Ja kročim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce. $HE

  119:33 Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja ću je čuvati do kraja.

  119:34 Pouči me da se tvoga držim Zakona i čuvat ću ga svim srcem.

  119:35 Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam.

  119:36 Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi!

  119:37 Odvrati moje oči da ne vide ništavost, život mi čuvaj na putu svojemu!

  119:38 Ispuni svom sluzi obećanje koje si onima dao što te se boje.

  119:39 Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi.

  119:40 Evo, čeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi. $VAU

  119:41 Nek' milost tvoja, o Jahve, dođe na mene i spasenje tvoje po tvom obećanju.

  119:42 Odgovorit ću onima koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju.

  119:43 Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, jer se uzdam u sudove tvoje.

  119:44 Tvoj ću Zakon čuvati uvijek i dovijeka.

  119:45 Hodit ću putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem.

  119:46 Pred kraljevima o tvojim ću propisima govorit' i zbunit' se neću.

  119:47 U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim.

  119:48 Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam. $ZAJIN

  119:49 Spomeni se svoje riječi sluzi svojem kojom si mi dao nadu.

  119:50 U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoja.

  119:51 Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam.

  119:52 Sjećam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi.

  119:53 Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju.

  119:54 Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem.

  119:55 Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj čuvam Zakon.

  119:56 Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe. $HET

  119:57 Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje čuvam riječi.

  119:58 Svim srcem lice tvoje ganuti hoću: smiluj mi se po svom obećanju.

  119:59 Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedočanstvu upravio noge.

  119:60 Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje čuvam.

  119:61 Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam.

  119:62 U ponoći ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka.

  119:63 Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje čuvaju naredbe.

  119:64 Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauči me odredbama svojim. $TET

  119:65 Učinio si dobro svom sluzi, Jahve, po riječi svojoj.

  119:66 Nauči me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem.

  119:67 Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju čuvam riječ.

  119:68 Ti si tako dobar i dobrostiv: nauči me pravilima svojim.

  119:69 Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih.

  119:70 Srce im je poput sala bešćutno, a ja uživam u tvom Zakonu.

  119:71 Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja naučio pravila.

  119:72 Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika. $JOD

  119:73 Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.

  119:74 Štovatelji tvoji videć' me vesele se, jer se u riječ tvoju ja pouzdah.

  119:75 Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio.

  119:76 Tvoja ljubav nek' mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom.

  119:77 Nek' dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada.

  119:78 Nek' se smetu oholi, jer me tlače nizašto, a ja ću o naredbama tvojim razmišljat'.

  119:79 Nek' mi se priklone štovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi.

  119:80 Nek' mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen. $KAF

  119:81 Duša moja gine za tvojim spasenjem riječ tvoju željno čekam.

  119:82 Oči mi čeznu za tvojom besjedom: kad ćeš mi donijeti utjehu?

  119:83 Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih.

  119:84 Koliko dana ima sluga tvoj? Kad ćeš suditi progonitelje moje?

  119:85 Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu.

  119:86 Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.

  119:87 Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.

  119:88 Po svojoj me milosti poživi i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta. $LAMED

  119:89 Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.

  119:90 od koljena do koljena tvoja je vjernost; učvrstio si zemlju i ona stoji.

  119:91 Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi služi.

  119:92 Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj.

  119:93 Naredaba tvojih neću zaboravit' dovijeka, jer po njima ti me oživljavaš.

  119:94 Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe.

  119:95 Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise.

  119:96 Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica. $MEM

  119:97 O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam.

  119:98 Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vječito.

  119:99 Umniji sam od svih svojih učitelja jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.

  119:100 Razumniji sam i od staraca jer tvoje čuvam naredbe.

  119:101 Zla puta klone mi se noge da riječ tvoju sačuvam.

  119:102 Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me poučio.

  119:103 Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim.

  119:104 Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne. $NUN

  119:105 Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.

  119:106 Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati: pravedne ću tvoje slijedit' odluke.

  119:107 U nevolji sam velikoj, Jahve, po riječi me svojoj poživi.

  119:108 Prinose usta mojih primi, Jahve, uči me sudovima svojim.

  119:109 Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.

  119:110 Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skrećem od tvojih naredaba.

  119:111 Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, ona su radost mome srcu.

  119:112 Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja. $SAMEK

  119:113 Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj.

  119:114 Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se riječ ja uzdam.

  119:115 Odstupite od mene, zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga.

  119:116 Podrži me po svom obećanju i živjet ću; nemoj da se u svojoj nadi postidim.

  119:117 Pomozi mi i spasit ću se, na tvoja ću pravila svagda paziti.

  119:118 Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova.

  119:119 K'o hrđu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise.

  119:120 Moje tijelo dršće od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim. $AJIN

  119:121 Činim što je pravo i pravedno, ne predaj me tlačiteljima mojim.

  119:122 Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice!

  119:123 Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim, za tvojom riječi pravednom.

  119:124 Učini sluzi svom po svojoj dobroti i nauči me pravilima svojim.

  119:125 Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise.

  119:126 Čas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj.

  119:127 Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo.

  119:128 Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. $PE

  119:129 Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja.

  119:130 Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.

  119:131 Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer čeznem za zapovijedima tvojim.

  119:132 Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje.

  119:133 Korake mi upravljaj po svom obećanju da nikakva opačina ne ovlada mnome.

  119:134 Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja ću čuvati.

  119:135 Licem svojim obasjaj slugu svog i nauči me pravilima svojim!

  119:136 Potoci suza potekoše mi iz očiju jer se Zakon tvoj ne čuva. $SADE

  119:137 Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji.

  119:138 Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma.

  119:139 Revnost me moja izjeda jer moji tlačitelji zaboravljaju riječi tvoje.

  119:140 Tvoje su riječi prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi.

  119:141 Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam.

  119:142 Pravda je tvoja pravda vječita i Zakon tvoj sama istina.

  119:143 Tjeskoba me i nevolja snađe, al' tvoje su zapovijedi uživanje moje.

  119:144 Vječna je pravda tvojeg svjedočanstva, prosvijetli me i živjet ću. $KOF

  119:145 Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja ću pravila čuvati.

  119:146 K tebi vapijem, spasi me, tvojeg ću se držat' svjedočanstva.

  119:147 Pretječem zoru i molim za pomoć, u tvoje se riječi uzdam.

  119:148 Oči moje straže noćne pretječu da razmišljam o besjedi tvojoj.

  119:149 Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me.

  119:150 Primiču se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega.

  119:151 A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje.

  119:152 Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. $REŠ

  119:153 Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih.

  119:154 Parnicu moju brani, po svom obećanju poživi me!

  119:155 Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare.

  119:156 Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me.

  119:157 Mnogi me progone i tlače, od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.

  119:158 Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih riječi ne čuvaju.

  119:159 Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me.

  119:160 Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje. $ŠIN

  119:161 Mogućnici me progone nizašto, al' samo pred tvojim riječima srce mi dršće.

  119:162 Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena.

  119:163 Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon.

  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đîńńčéńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę