Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - PSALMS 22

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  22:1 Zborovoi. Po napjevu "Kouta u zoru". Psalam. Davidov.

  22:2 Boe moj, Boe moj, zato si me ostavio? Daleko si od ridanja moga.

  22:3 Boe moj, viem danju, al'ne odvraa; nou vapijem i nema mi poinka.

  22:4 A ipak, ti u Svetitu prebiva, Nado Izraelova!

  22:5 U tebe se oevi nai uzdae, uzdae se, i ti ih izbavi;

  22:6 k tebi su vikali i spasavali se, u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu.

  22:7 A ja, crv sam, a ne ovjek, ruglo ljudi i naroda prezir.

  22:8 Koji me vode, podruguju se meni, razvlae usne, mau glavom:

  22:9 "U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!"

  22:10 Iz krila majina ti si me izveo, mir mi dao na grudima majke.

  22:11 Tebi sam predan iz materine utrobe, od krila majina ti si Bog moj.

  22:12 Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja, a nikog nema da mi pomogne.

  22:13 Opkolie me junci mnogobrojni, baanski bikovi okruie mene.

  22:14 drijela svoja razvaljuju na me k'o lav koji plijen kida i rie.

  22:15 Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasue; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim.

  22:16 Grlo je moje kao crijep suho, i moj se jezik uz nepce slijepi: u prah smrtni bacio si mene.

  22:17 Opkolio me opor pasa, rulje me zloinake okruile. Probodoe mi ruke i noge,

  22:18 sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me.

  22:19 Haljine moje dijele meu sobom i kocku bacaju za odjeu moju.

  22:20 Ali ti, o Jahve, daleko mi ne budi; snago moja, pohiti mi u pomo!

  22:21 Duu moju istrgni mau, iz apa pasjih ivot moj.

  22:22 Spasi me iz ralja lavljih i jadnu mi duu od rogova bivoljih!

  22:23 A sada, brai u svojoj navijetat' ime tvoje, hvalit u te usred zbora.

  22:24 "Koji se bojite Jahve, hvalite njega! Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!

  22:25 Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, i nije sakrio lice svoje od njega; kad ga je zazvao, on ga je uo."

  22:26 Zato u te hvaliti u zboru veliku, pred vjernicima tvojim izvrit' zavjete.

  22:27 Siromasi e jesti i nasitit e se, hvalit e Jahvu koji trae njega: nek' ivi srce vae dovijeka!

  22:28 Spomenut e se i Jahvi se vratit' svi krajevi zemlje; pred njim e nice pasti sve obitelji pogana.

  22:29 Jer Jahvino je kraljevstvo, on je vladar pucima.

  22:30 Njemu e se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze. I moja e dua za njega ivjeti,

  22:31 njemu e sluiti potomstvo moje. O Gospodu e se pripovijedat'

  22:32 slijedeem koljenu, o njegovoj pravdi navijetati narodu buduem: "Ovo uini Jahve!"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .