Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 25

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  25:1 alm Davidv. K tob, Hospodine, due sv pozdvihuji.

  25:2 Boe mj, v tob nadji skldm, nech nejsem zahanben, aby se neradovali neptel moji nade mnou.

  25:3 A tak i vickni, kte na t oekvaj, zahanbeni nebudou; zahanbeni budou, kte se pevrcen maj bez piny.

  25:4 Cesty sv, Hospodine, uve mi v znmost, a stezkm svm vyu mne.

  25:5 Dej, a chodm v pravd tv, a pouuj mne; nebo ty jsi Bh spasitel mj, na tebe oekvm dne kadho.

  25:6 Rozpome se na slitovn sv, Hospodine, a na milosrdenstv sv, kter jsou od vk.

  25:7 Hch mladosti m a pestoupen mch nezpomnej, ale podl milosrdenstv svho pamtliv bu na mne pro dobrotu svou, Hospodine.

  25:8 Dobr a pm jest Hospodin, a proto vyuuje hnky cest sv.

  25:9 Psob to, aby ti chodili v soudu, a vyuuje tich cest sv.

  25:10 Vecky stezky Hospodinovy jsou milosrdenstv a pravda tm, kte osthaj smlouvy jeho a svdectv jeho.

  25:11 Pro jmno sv, Hospodine, odpus nepravost mou, nebo jest velik.

  25:12 Kter jest lovk, jeto se boj Hospodina, jeho vyuuje, kterou by cestu vyvoliti ml?

  25:13 Due jeho v dobrm pebvati bude, a sm jeho ddin obdr zemi.

  25:14 Tajemstv Hospodinovo zjevn jest tm, kte se jeho boj, a v znmost jim uvod smlouvu svou.

  25:15 Oi m vdycky pat k Hospodinu, on zajist z lei vyvod nohy m.

  25:16 Popati na mne, a smiluj se nade mnou, nebo jsem oputn a strpen.

  25:17 Ssouen srdce mho rozmnouj se, z zkost mch vyve mne.

  25:18 Viz trpen m a bdu mou, a odpus vecky hchy m.

  25:19 Viz neptely m, jak mnoz jsou, a nenvist nelechetnou nenvid mne.

  25:20 Osthej due m, a vytrhni mne, a nejsem zahanben, nebo v tebe doufm.

  25:21 Sprostnost a upmnost necha mne osthaj, nebo na t oekvm.

  25:22 Vykup, Boe, Izraele ze velijakch zkost jeho.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .