Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 61

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  61:1 ,,Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, cqci Domnul M`a uns sq aduc vewti bune celor nenorociyi: El M`a trimes sq vindec pe cei cu inima zdrobitq, sq vestesc robilor slobozenia, wi prinwilor de rqzboi izbqvirea;

  61:2 sq vestesc un an de kndurare al Domnului, wi o zi de rqzbunare a Dumnezeului nostru; sq mkngki pe toyi cei kntristayi;

  61:3 sq dau celor kntristayi din Sion, sq le dau o cununq kmpqrqteascq kn loc de cenuwq, un untdelemn de bucurie kn locul plknsului, o hainq de laudq kn locul unui duh mkhnit, ca sq fie numiyi ,terebinyi ai neprihqnirii,` ,un sad al Domnului, ca sq slujeascq spre slava Lui.``

  61:4 ,,Ei vor zidi iarqw vechile dqrqmqturi, vor ridica iarqw nqruirile din vechime, vor knoi cetqyi pustiite, rqmase pustii din neam kn neam.

  61:5 Strqinii vor sta wi vq vor pawte turmele, wi fiii strqinului vor fi plugarii wi vierii vowtri.

  61:6 Dar voi vq veyi numi preoyi ai Domnului, wi veyi fi numiyi slujitori ai Dumnezeului nostru, veyi mknca bogqyiile neamurilor, wi vq veyi fqli cu fala lor.

  61:7 Kn locul ocqrii voastre, veyi avea kndoitq cinste; kn locul ruwinii, se vor veseli de partea lor, cqci vor stqpkni kndoit kn yara lor, wi vor avea o bucurie vecinicq.

  61:8 Cqci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urqsc rqpirea wi nelegiuirea; le voi da cu credinciowie rqsplata lor, wi voi kncheia cu ei un legqmknt vecinic.

  61:9 Sqmknya lor va fi cunoscutq kntre neamuri, wi urmawii lor printre popoare; toyi ceice -i vor vedea, vor cunoawte cq sknt o sqmknyq binecuvkntatq de Domnul.``

  61:10 ,,Mq bucur kn Domnul, wi sufletul Meu este plin de veselie kn Dumnezeul Meu; cqci M`a kmbrqcat cu hainele mkntuirii, M`a acoperit cu mantaua izbqvirii, ca pe un mire kmpodobit cu o cununq kmpqrqteascq, wi ca o mireasq, kmpodobitq cu sculele ei.

  61:11 Cqci, dupq cum pqmkntul face sq rqsarq lqstarul lui, wi dupq cum o grqdinq face sq kncolyeascq sqmqnqturile ei, awa va face Domnul, Dumnezeu, sq rqsarq mkntuirea wi lauda, kn faya tuturor neamurilor.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск