Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - EZRA 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 А ето човеците от Вавилонската област, които се върнаха от плен, от ония, които вавилонският цар Навуходоносор беше преселил като пленници във Вавилон, и които се върнаха в Ерусалим и в Юдея, всеки в града си,

  2:2 които дойдоха със Зоровавела, Исуса, Неемия, Сараия, Реелия, Мардохея, Валасана, Масфара, Вагуя, Реума и Ваана. Числото на мъжете на Израилевите домове беше:

  2:3 Фаросови потомци, две хиляди и сто и осемдесет и девет души;

  2:4 Сефатиеви потомци, триста и седемдесет и двама души;

  2:5 Арахови потомци, седемстотин и седемдесет и пет души;

  2:6 Фаат-моавови потомци, от Исусовите и Иоавовите потомци, две хиляди и осемстотин и дванадесет души;

  2:7 Еламови потомци, хиляда и двеста и петдесет и четири души;

  2:8 Затуеви потомци, деветстотин и четиридесет и пет души;

  2:9 Закхееви потомци, седемстотин и шестдесет души;

  2:10 Вануеви потомци, шестстотин и четиридесет и двама души;

  2:11 Виваиеви потомци, шестстотин и двадесет и трима души;

  2:12 Азгадови потомци, хиляда и двеста и двадесет и двама души;

  2:13 Адоникамови потомци, шестстотин шестдесет и шест души

  2:14 Вагуеви потомци, две хиляди и петдесет и шест души;

  2:15 Адинови потомци, четиристотин петдесет и четири души;

  2:16 Атирови потомци от Езекия, деветстотин и осем души;

  2:17 Висаеви потомци, триста двадесет и трима души;

  2:18 Иораеви потомци, сто и дванадесет души;

  2:19 Асумови потомци, двеста и двадесет и трима души;

  2:20 потомци от Гивар, деветдесет и пет души;

  2:21 потомци от Витлеем, сто и двадесет и трима души;

  2:22 нетофатски мъже, петдесет и шест души;

  2:23 анатотски мъже, сто и двадесет и осем души;

  2:24 потомци от Азмавет, четиридесет и двама души;

  2:25 потомци от Кириатиарим, от Хефира, и от Вирот, седемстотин и четиридесет и трима души;

  2:26 потомци от Рама и Гавая, шестстотин и двадесет и един души;

  2:27 михмаски мъже, сто и двадесет и двама души;

  2:28 ветилски и гайски мъже, двеста и двадесет и трима души;

  2:29 потомци от Нево, петдесет и двама души;

  2:30 Магвисови потомци, сто и петдесет и шест души;

  2:31 потомци на другия Елам, хиляда и двеста и петдесет и четири души;

  2:32 Харимови потомци, триста и двадесет души;

  2:33 потомци от Лод, от Адид и от Оно, седемстотин и двадесет и пет души;

  2:34 потомци от Ерихон, триста и четиридесет и пет души;

  2:35 потомци от Сеная, три хиляди и шестстотин и тридесет души.

  2:36 Свещениците: Едаиеви потомци, от Исусовия дом, деветстотин и седемдесет и трима души;

  2:37 Емирови потомци, хиляда и петдесет и двама души;

  2:38 Пасхорови потомци, хиляда и двеста и четиридесет и седем души;

  2:39 Харимови потомци, хиляда и седемнадесет.

  2:40 Левитите: Исусови и Кадмиилови потомци, от Одавиевите потомци, седемдесет и четири души.

  2:41 Певците: Асафовите потомци, сто и двадесет и осем души.

  2:42 Потомците на вратарите: Селумови потомци, Атерови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Атитаеви потомци, Соваеви потомци, всичко сто и тридесет и девет души.

  2:43 Нетинимите: Сихаеви потомци, Асуфаеви потомци, Таваотови потомци,

  2:44 Киросови потомци, Сиаеви потомци, Фадонови потомци,

  2:45 Леванаеви потомци, Агаваеви потомци, Акувови потомци,

  2:46 Агавови потомци, Салмаеви потомци, Ананови потомци,

  2:47 Гедилови потомци, Гаарови потомци, Реаиеви потомци,

  2:48 Расинови потомци, Некодаеви потомци, Газамови потомци,

  2:49 Озаеви потомци, Фасееви потомци, Висаеви потомци,

  2:50 Асанаеви потомци, Меунимови потомци, Нефусимови потомци,

  2:51 Ваквукови потомци, Акуфаеви потомци, Арурови потомци,

  2:52 Васалотови потомци, Меидаеви потомци, Арсаеви потомци,

  2:53 Варкосови потомци, Сисарови потомци, Тамаеви потомци,

  2:54 Несиеви потомци, Атифаеви потомци.

  2:55 Потомците на Соломоновите слуги: Сотаеви потомци, Софаретови потомци, Ферудаеви потомци,

  2:56 Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци,

  2:57 Сефатиеви потомци, Атилови потомци, Фохертови потомци, от Севаим, Амиеви потомци.

  2:58 Всичките нетиними и потомците на Соломоновите слуги бяха триста и деветдесет и двама души.

  2:59 А ето тия, които възлязоха от Тел-мелах, Тел-ариса, Херув, Адан и Емир, но които не можеха да покажат бащините си домове и рода си, че бяха от Израиля;

  2:60 Далаиеви потомци, Товиеви потомци и Некодаеви потомци, шестстотин и петдесет и двама души;

  2:61 и от свещеническите потомци: Авиеви потомци, Акосови потомци, потомците на Верзелая, който взе жена от дъщерите на галаадеца Верзелай и се нарече по тяхно име.

  2:62 Тия търсиха регистрите си между преброените по родословие, но не се намериха; затова, те бидоха извадени от свещенството като скверни.

  2:63 И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща, докле не настане свещеник с Урим и Тумим.

  2:64 Всичките купно събрани бяха четиридесет и две хиляди и триста и шестдесет души,

  2:65 освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди и триста и тридесет и тридесет и седем души. Те имаха и двеста певци и певици.

  2:66 Конете им бяха седемстотин и тридесет и шест; мъските, двеста и четиридесет и пет;

  2:67 камилите им, четиристотин и тридесет и пет; и ослите им, шест хиляди и седемстотин и двадесет.

  2:68 А някои от началниците на бащините домове , когато дойдоха в Господния дом, който е в Ерусалим, принесоха доброволно за Божия дом, за да го издигнат на мястото му;

  2:69 според силата си внесоха в съкровищницата за делото шестдесет и една хиляди драхми злато, пет хиляди драхми злато, пет хиляди фунта сребро, и сто свещенически одежди.

  2:70 Така свещениците, левитите, някои от людете, певците, вратарите и нетинимите се заселиха в градовете си, - целият Израил в градовете си.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск