Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - PSALMS 119

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  119:1 (По слав. 118). По еврейски азбучен псалом. Алеф Блажени ония, които са правдиви в пътя, Които ходят в закона на Господа.

  119:2 Блажени които пазят изявленията Му, И Го търсят от все сърце;

  119:3 Които и не вършат беззаконие, Ходят в пътищата Му.

  119:4 Ти си ни заповядал за правилата си, Да ги пазим грижливо.

  119:5 Дано се оправят пътищата ми Така щото да пазя Твоите повеления!

  119:6 Няма да се посрамя тогава Когато почитам всичките Твои заповеди.

  119:7 Ще Те славя с праведно сърце, Когато науча справедливите Ти съдби.

  119:8 Повеленията Ти ще пазя; Недей ме оставя съвсем.

  119:9 Бет. Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово.

  119:10 От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.

  119:11 В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам.

  119:12 Благословен си, Господи; Научи ме на повеленията Си.

  119:13 С устните си разказах Всичките съдби на устата Ти.

  119:14 В пътя на Твоите изявления се радваха толкова, Колкото във всичкото богатство.

  119:15 За правилата Ти ще размишлявам, И Твоите пътища ще зачитам.

  119:16 В повеленията Ти ще се наслаждавам; Не ще забавя Твоето слово.

  119:17 Гимел Показвай щедростта на слугата Си, за да живея; Така ще пазя словото Ти.

  119:18 Отвори очите ми За да гледам чудесните неща в Твоя закон.

  119:19 Пришелец съм аз на земята; Не скривай от мене заповедите Си.

  119:20 Душата ми се изнурява от копнежа, Който искам винаги към Твоите съдби.

  119:21 Ти си изобличил горделивите; Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди.

  119:22 Отдаличи от мене укор и презрение, Защото опазих Твоите повеления.

  119:23 Даже първенци седнаха и говориха против мене; Но слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.

  119:24 Твоите свидетелства наистина са моя наслада И мои съветници.

  119:25 Делет. Душата ми прилепва за пръстта; Съживи ме според словото Си.

  119:26 Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал; Научи ме на повеленията Си.

  119:27 Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, Така да размишлявам за Твоите чудесни дела.

  119:28 Душата ми се топи от тъга; Укрепи ме според словото Ти.

  119:29 Отдалечи от мене пътя на лъжата, И благоволи да ми дадеш да съблюдавам закона Ти.

  119:30 Пътят на истината избрах; Трите съдби поставих пред себе си;

  119:31 Прилепих се към Твоите свидетелства; Господи, да ме не посрамиш.

  119:32 Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, Когато разшириш сърцето ми.

  119:33 Хе. Господи, научи ме пътя на Твоите повеления, И аз ще го пазя до край.

  119:34 Вразуми ме, и ще държа закона Ти. Да! ще го пазя от все сърце.

  119:35 Управяй ме в пътя на Твоите заповеди, Защото в него се наслаждавам.

  119:36 Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства, А не към сребролюбие.

  119:37 Отвърни очите ми да не гледат суета, И съживи ме в пътищата Си.

  119:38 Потвърди словото Си към слугата Си, Което ще води към страх от Тебе.

  119:39 Отвърни от мене укора, от който се боя, Защото Твоите съдби са добри.

  119:40 Ето, копнея за Твоите правила; Съживи ме чрез правдата Си.

  119:41 Вав. Нека дойдат върху мене и Твоите милости, Господи, Твоето спасение, според словото Ти.

  119:42 Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, Защото уповавам на Твоето слово.

  119:43 И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, Защото се надявах на Твоите съдби.

  119:44 Така ще пазя Твоя закон постоянно На вечни векове:

  119:45 И ще ходя на широко, Защото потърсих Твоите правила.

  119:46 Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе, И няма да се посрамя;

  119:47 И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, Които възлюбих;

  119:48 Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, И ще размишлявам за повеленията Ти.

  119:49 Заин. Помни словото към слугата Си, На което си ме направил да уповавам.

  119:50 Това е моята утеха в скръбта ми, Че словото Ти ме съживи.

  119:51 Горделивите ми се подсмиваха много; Но аз не се отклоних от Твоя закон.

  119:52 Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби, И се утеших.

  119:53 Горещо негодувание ме обзе по причина на нечестивите, Които оставят Твоя закон.

  119:54 Твоите повеления ми станаха песен В дома гдето странствувам.

  119:55 Нощем си спомням Твоето име, Господи, И опазих закона Ти.

  119:56 Това е моето хваление, Че опазих твоите правила.

  119:57 Хат. Господи, Ти си мой дял: Обещах се, че ще пазя Твоите думи.

  119:58 Потърсих благоволението Ти от все сърце; Смили се за мене според словото Си.

  119:59 Размислих върху пътищата си, И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.

  119:60 Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите заповеди.

  119:61 Връзките на нечестивите ме обвиха; Но аз не забравих Твоя закон.

  119:62 По среднощ ставам за да Те славя За Твоите справедливи съдби.

  119:63 Аз съм другар на всички, които Ти се боят, И на ония, които пазят Твоите правила.

  119:64 Господи, земята е пълна с Твоята милост; Научи ме на Твоите повеления.

  119:65 Тет. Господи, Ти си сторил добро на слугата Си Според словото Си.

  119:66 Научи ме на добро разсъждение и знание, Защото аз повярвах Твоите заповеди.

  119:67 Преди да бях наскърбен аз заблуждавах; Но сега държа Твоето слово.

  119:68 Ти си благ и правиш добро; Научи ме на Твоите повеления.

  119:69 Горделивите изковаха лъжа против мене; Но аз от все сърце ще пазя Твоите правила.

  119:70 Тяхното сърце надебеля, като лой; Но аз се наслаждавам в закона Ти.

  119:71 Добре ми стана, че бях наскърбен, За да науча Твоите повеления.

  119:72 Законът на Твоите уста е за мене по-желателен От хиляди злато и сребро.

  119:73 Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме за да науча Твоите заповеди.

  119:74 Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят, Защото на словото Ти уповах.

  119:75 Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, И по справедливост си ме наказал.

  119:76 Моля Ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за утеха Според словото Ти към Твоя слуга.

  119:77 Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея; Защото Твоят закон е моя наслада.

  119:78 Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи; Но аз ще размишлявам за Твоите правила.

  119:79 Нека се обърнат към мене ония, които Ти се боят, А именно ония, които познават Твоите свидетелства.

  119:80 Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите повеления, За да се не посрамя.

  119:81 Каф. Душата ми примира за Твоето спасение; Но аз се надявам, на Твоето слово.

  119:82 Очите ми чезнат за изпълнение на словото Ти, Като казвам: Кога ще ме утешиш?

  119:83 Защото станах като мех в дим; Но пак не забравям Твоите повеления.

  119:84 Колко са дните на Твоя слуга? Кога ще извършиш съдба против гонителите ми:

  119:85 Горделивите изкопаха ями за мене, Като се противят на Твоя закон.

  119:86 Всичките Твои заповеди са верни; Понеже човеците ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.

  119:87 Без малко щяха да ме погубят на земята; Но аз не оставих Твоите правила.

  119:88 Съживи ме според милосърдието Си; Така ще пазя свидетелството на Твоите уста.

  119:89 Ламед. Господи Твоето слово Е утвърдено на небето до века.

  119:90 Верността Ти пребъдва из род в род; Ти си основал земята и тя стои.

  119:91 Колкото за Твоите наредби, те и до днес стоят, Защото всички са Твои слуги.

  119:92 Ако Твоят закон не беше ми наслада, То аз и тогава бих загинал в скръбта си.

  119:93 До века няма да забравя Твоите правила, Защото чрез тях си ме съживил.

  119:94 Твой съм аз; спаси ме, Защото потърсих Твоите правила

  119:95 Нечестивите ме чакат за да ме погубят; Но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.

  119:96 Видях граница на всяко съвършенство Но Твоята заповед е твърде широка.

  119:97 Мем. Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден ще се поучавам в него.

  119:98 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, Защото те са винаги с мене.

  119:99 По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам от Твоите свидетелства.

  119:100 По-разумен съм от старите, Защото опазих Твоите правила.

  119:101 От всеки лош път въздържах нозете си. За да пазя Твоето слово.

  119:102 От Твоите съдби не се отклоних, Защото Ти си ме научил.

  119:103 Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми.

  119:104 Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път.

  119:105 Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.

  119:106 Заклех се, и го потвърдих, Че ще държа праведните Твои съдби.

  119:107 Много съм наскърбен; Господи, съживи ме според словото Си.

  119:108 Приеми моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми, И научи ме на съдбите Си.

  119:109 Животът ми е постоянно в опасност; Но аз не забравих Твоя закон.

  119:110 Нечестивите поставиха примка за мене; Но аз не се отклоних от Твоите правила.

  119:111 Възприех Твоите свидетелства за свое наследство до века, Защото те са радост на сърцето ми.

  119:112 Приклоних сърцето си за да върша повеленията Ти. Винаги и до край.

  119:113 Самех. Намразих двоеумните, А Твоя закон възлюбих.

  119:114 Ти си мой покров и мой щит: На Твоето слово се надявам.

  119:115 Отдалечете се от мене, вие злодейци, Защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.

  119:116 Укрепявай ме според словото Си, за да живея; И да се не засрамя в надеждата си.

  119:117 Дръж ме, и ще бъда в безопасност, И ще зачитам винаги Твоите повеления.

  119:118 Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления, Защото суетна е измамата им.

  119:119 Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята; Затова възлюбих Твоите повеления.

  119:120 Снагата ми настръхна поради страха ми от Тебе. И от съдбите Ти се уплаших.

  119:121 Извърших правосъдие и правда, Да ме не предадеш на угнетителите ми;

  119:122 Стани поръчител на слугата Си за добро; Не оставяй горделивите да ме угнетяват.

  119:123 Очите ми чезнат за спасението Ти. И за Твоето праведно слово.

  119:124 Постъпвай към слугата Си според милостта Си, И научи ме на повеленията Си.

  119:125 Твой слуга съм аз; вразуми ме За да познавам Твоите свидетелства.

  119:126 Време е да подействува Господ, Защото наруших закона Ти.

  119:127 Понеже аз любя Твоите заповеди. Повече от злато, даже от чисто злато.

  119:128 Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо, Затова мразя всеки лъжлив път.

  119:129 Пе. Чудесни са твоите свидетелства; Затова душата ми ги пази.

  119:130 Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите.

  119:131 Отворих широко устата си и пъхтях, Защото копнеех за твоите заповеди.

  119:132 Обърни се към мене и смили се за мене, Както постъпваш към ония, които обичат Твоето име.

  119:133 Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие;

  119:134 Избави ме от човешки насилия; Така ще държа Твоите правила.

  119:135 Осияй с лицето Си върху слугата Си, И научи ме на повеленията Си.

  119:136 Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон.

  119:137 Цаде. Праведен си Ти Господи; Прави са и Твоите съдби.

  119:138 Постановил си свидетелствата Си, С правда и превазходна вярност.

  119:139 Моята ревност ме изяде, Защото противниците ми забравиха Твоите думи.

  119:140 Твоето слово е добре пречистено, Затова слугата Ти го обича.

  119:141 Скромен съм и презрян, Обаче не забравям Твоите правила.

  119:142 Твоята правда е вечна правда; И законът Ти е истина.

  119:143 Неволи и утеснения ме намериха; Обаче Твоите заповеди са моя наслада.

  119:144 Твоите свидетелства са праведни до века; Вразуми ме, и ще живея.

  119:145 Коф. Извиках от все сърце; Послушай ме, Господи, и ще пазя повеленията Ти.

  119:146 Извиках към Тебе; Спаси ме и ще пазя повеленията Ти.

  119:147 Предварих зората с викането си; На твоите думи уповавах.

  119:148 Очите ми предварят нощните стражи, За да размишлявам за Твоето слово.

  119:149 Чуй гласа ми според милосърдието Си; Съживи ме, Господи, според съдбите Си.

  119:150 Приближиха се ония, които нечестиво ме преследват, И са се отклонили от закона Ти.

  119:151 Ти си близо, Господи; И всички Твои заповеди са истина.

  119:152 Отдавна зная от Твоите свидетелства, Че Ти си ги учредил за винаги.

  119:153 Реш. Виж скръбта ми и избави ме, Защото не съм забравил закона Ти.

  119:154 Защити делото ми и изкупи ме; Съживи ме според словото Си.

  119:155 Избавлението е далеч от Нечестивите, Защото те не търсят Твоите повеления.

  119:156 Много са Твоите благи милости, Господи; Съживи ме според съдбите Си.

  119:157 Мнозина са моите гонители и противници; Но аз не се отклоних от свидетелствата Ти.

  119:158 Като видях коварните, погнусих се о


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск