Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ISAIAH 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 Isklijat e mladica iz panja Jiajeva, izdanak e izbit' iz njegova korijena.

  11:2 Na njemu e duh Jahvin poivat', duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.

  11:3 Prodahnut e ga strah Gospodnji: nee suditi po vienju, presuivati po uvenju,

  11:4 ve po pravdi e sudit' ubogima i sud prav izricat' bijednima na zemlji. ibom rijei svoje oinut e silnika, a dahom iz usta ubit' bezbonika.

  11:5 On e pravdom opasati bedra, a vjernou bokove.

  11:6 Vuk e prebivati s jagnjetom, ris leati s kozliem, tele i lavi zajedno e pasti, a djetece njih e vodit'.

  11:7 Krava i medvjedica zajedno e pasti, a mladunad njihova skupa e leati, lav e jesti slamu k'o govedo.

  11:8 Nad rupom gujinom igrat e se dojene, sisane e ruku zavlaiti u leglo zmijinje.

  11:9 Zlo se vie nee initi, nee se pustoiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja e se ispuniti spoznajom Jahvinom kao to se vodom pune mora.

  11:10 U dan onaj: Jiajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci e eljno traiti. I prebivalite njegovo bit e slavno.

  11:11 U dan onaj: Jahve e drugi put ruku pruiti da otkupi Ostatak svoga naroda, one to ostanu iz Asira i iz Egipta, iz Patrosa, Kua i Elama, iz ineara, Hamata i s morskih otoka.

  11:12 Podignut e stijeg narodima, sabrat e Izraelu prognanike i skupiti Judi rasprene sa sva etiri kraja zemlje.

  11:13 Ljubomor e nestat' Efrajimov, bit e istrijebljeni dumani Judini; Efrajim nee vie zavidjeti Judi, a Juda nee biti neprijatelj Efrajimu.

  11:14 Filistejcima na zapadu za vrat e sjesti, zajedno e plijeniti sinove Istoka; ruku e svoju pruit' na Edom i Moab, bit e im pokorni sinovi Amonovi.

  11:15 Jahve e isuit' zaljev mora egipatskog, zamahnut e rukom protiv Eufrata; snagom daha razbit e ga na sedam potoka da se u obui moe prelaziti:

  11:16 i bit e cesta Ostatku njegova naroda, koji preivio bude iz Asira, kao to bijae Izraelcima kad izioe iz zemlje egipatske.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .