Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  1:1 Zovnu Jahve Mojsija te mu iz atora sastanka ree:

  1:2 "Govori Izraelcima i kai im: 'Kad tko od vas eli prinijeti Jahvi rtvu od stoke, prinijet e je ili od krupne ili od sitne stoke.

  1:3 Ako njegov prinos za rtvu paljenicu bude od krupne stoke, neka prinese muko bez mane. Neka ga dovede k ulazu u ator sastanka da pred Jahvom bude primljen.

  1:4 Neka stavi svoju ruku na glavu rtve paljenice da mu za njegovo ispatanje bude primljena.

  1:5 Neka zatim zakolje junca pred Jahvom. A Aronovi sinovi, sveenici, neka prinesu krv. Neka njome zapljusnu sve strane rtvenika koji stoji pred ulazom u ator sastanka.

  1:6 Potom neka se rtva sadre i rasijee na dijelove.

  1:7 Neka sinovi Aronovi, sveenici, naloe vatru na rtveniku i na vatru metnu drva.

  1:8 Neka zatim sinovi Aronovi, sveenici, naslau dijelove, s glavom i lojem, na drva to su na vatri na rtveniku.

  1:9 Drobina i noge neka se operu u vodi. A onda neka sveenik sve saee u kad na rtveniku. To je rtva paljenica, rtva paljena Jahvi na ugodan miris.'

  1:10 Ako bi htio prinijeti za rtvu paljenicu od sitne stoke - od ovaca ili koza - neka prinese muko bez mane.

  1:11 Neka ga zakolje pred Jahvom, na rtveniku sa sjeverne strane. Neka zatim Aronovi sinovi, sveenici, zapljusnu rtvenik krvlju sa svih strana.

  1:12 Potom neka je rasijeku na dijelove, a sveenik neka ih, s glavom i lojem, naslae na drva to su na vatri na rtveniku.

  1:13 Drobina i noge neka se operu u vodi. Onda sveenik neka sve prinese i na rtveniku saee. To je rtva paljenica, rtva paljena Jahvi na ugodan miris.

  1:14 Ako bi hto prinijeti Jahvi ptice kao rtvu paljenicu, neka onda prinese grlicu ili golubia.

  1:15 Neka ga sveenik prinese k rtveniku i, zavrnuvi mu vratom, otkine glavu i na rtveniku saee. Zatim neka mu krv iscijedi rtveniku sa strane.

  1:16 Neka mu guu i perje ukloni i pobaca ih na istonu stranu rtvenika, na mjesto za otpatke.

  1:17 Neka ga raspori du obaju krila, ali neka ih ne rastavlja. Onda neka ga sveenik na rtveniku saee na drvima to su na vatri. To je rtva paljenica, rtva paljena Jahvi na ugodan miris."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .