Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 94

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  94:1 Boe siln pomst, Hospodine, Boe siln pomst, zastkvj se.

  94:2 Zdvihni se, soudce v zem, a dej odplatu pynm.

  94:3 A dokud bezbon, Hospodine, a dokud bezbon budou plsati,

  94:4 vti a hrd mluviti, honosce se, vickni initel nepravosti?

  94:5 Lid tvj, Hospodine, potrati a ddictv tv bdovati?

  94:6 Vdovy a pchoz mordovati, a sirotky hubiti,

  94:7 kajce: Nehled na to Hospodin, ani tomu rozum Bh Jkobv?

  94:8 Rozumjte, vy hovadn v lidu, a vy blzni, kdy srozumte?

  94:9 Zdali ten, jen uinil ucho, nesly? A kter stvoil oko, zdali nespat?

  94:10 Zdali ten, jen tresce nrody, nebude krati, kter u lidi umn?

  94:11 Hospodin zn mylen lidsk, e jsou pouh marnost.

  94:12 Blahoslaven jest ten mu, kterho ty cvi, Hospodine, a z zkona svho jej vyuuje.

  94:13 Abys mu zpsobil pokoj ped asy zlmi, a by za tm vykopna byla bezbonku jma.

  94:14 Nebo neopust Hospodin lidu svho, a ddictv svho nezanech,

  94:15 Ale a k spravedlnosti navrt se soud, a za nm vickni upmho srdce.

  94:16 Kdo by se byl o mne zasadil proti zlostnkm? Kdo by se byl za mne postavil proti tm, jen p nepravost?

  94:17 Kdyby mi Hospodin nebyl ku pomoci, tud by se byla octla due m v mlen.

  94:18 Ji jsem byl ekl: Klesla noha m, ale milosrdenstv tv, Hospodine, zdrelo mne.

  94:19 Ve mnostv pemylovn mch u vnitnosti m, tv potovn obveselovala dui mou.

  94:20 Zdali se k tob pitovary stolice pevrcenost tch, jen vynej ntisk mimo spravedlnost,

  94:21 Jen se shlukuj proti dui spravedlivho, a krev nevinnou odsuzuj?

  94:22 Ale Hospodin jest mm hradem vysokm, a Bh mj skalou toit mho.

  94:23 On obrt na n nepravost jejich, a zlost jejich zahlad je, zahlad je Hospodin Bh n.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .