Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 4

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  4:1 Dle vs tedy, brati, prosme a vyzvme v Pnu Jei, abyste se jet vce rozhojovali v tom, co jste od ns pijali, toti jak mte t a lbit se Bohu.

  4:2 Vte pece, jak pikzn jsme vm dali skrze Pna Jee Krista.

  4:3 Nebo toto je Bo vle: vae posvcen, [toti] abyste se zdrovali od smilstva,

  4:4 [aby] kad z vs uml zachzet se svou ndobou v posvcen a ct

  4:5 (ne v dostiv vni jako pohan, kte neznaj Boha),

  4:6 aby [nikdo] nepekraoval [meze] a neoklamval v tto vci svho bratra, protoe Pn [je] toho veho mstitelem, jak jsme vm tak pedem ekli a dosvdili.

  4:7 Bh ns pece nepovolal k neistot, ale k posvcen.

  4:8 Kdo tedy [toto] odmt, neodmt lovka, ale Boha, kter nm tak dal svho Svatho Ducha.

  4:9 O bratrsk lsce vm pak nen poteba [nic] pst - jste pece sami vyuovni Bohem, abyste milovali jedni druh,

  4:10 a vskutku tak inte vem bratrm po cel Makedonii. Vyzvme vs vak, abyste se [v tom jet] vce rozhojovali,

  4:11 snaili se bt pokojn, starali se o sv vci a pracovali vlastnma rukama, jak jsme vm pikzali,

  4:12 abyste ped tmi, kdo jsou venku, chodili poestn a nemli dn nedostatek.

  4:13 Nechci pak, brati, abyste nevdli o tch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatn, kte nemaj nadji.

  4:14 Vme-li toti, e Je zemel a vstal [z mrtvch], prv tak [vme, e] i ty, kdo zesnuli v Jei, Bh pivede s nm.

  4:15 kme vm toti Pnovm slovem toto: My, kdo zstaneme iv a do Pnova pchodu, rozhodn nepedejdeme ty, kdo zesnuli.

  4:16 Vdy a zazn zvoln, hlas archandla a Bo polnice, sestoup sm Pn z nebe a mrtv v Kristu vstanou jako prvn.

  4:17 Potom my, kdo zstaneme iv, budeme spolu s nimi v oblacch uchvceni do vzduchu vstc Pnu; a tak budeme navdycky s Pnem.

  4:18 Proto se navzjem potujte tmito slovy.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .