Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 O asech a dobch vm pak nen poteba [nic] pst, brati,

  5:2 nebo sami dobe vte, e Pnv den pijde jako zlodj v noci.

  5:3 A toti budou kat: "Pokoj a bezpenost," tehdy na n neekan pijde zhouba, tak jako bolest na thotnou enu, a neuniknou.

  5:4 Vy, brati, vak nejste ve tm, aby vs ten den pekvapil jako zlodj.

  5:5 Vy vichni jste synov svtla a synov dne. Nepatme noci ani tm.

  5:6 Nespme tedy jako ostatn, ale bdme a bume stzliv.

  5:7 Vdy ti, kdo sp, sp v noci a ti, kdo se opjej, jsou opil v noci.

  5:8 My, kdo patme dni, vak bume stzliv a obleen pancem vry a lsky a pilbou nadje spasen.

  5:9 Bh ns pece neuril k hnvu, ale [k tomu,] abychom doli spasen skrze naeho Pna Jee Krista,

  5:10 kter za ns zemel, abychom - a u bdme nebo spme - ili spolen s nm.

  5:11 Proto se navzjem povzbuzujte a budujte jeden druhho, jak tak inte.

  5:12 Prosme vs, brati, abyste se znali k tm, kdo mezi vmi pracuj, vedou vs v Pnu a napomnaj vs,

  5:13 a abyste si jich v lsce nesmrn vili kvli jejich prci. Mjte mezi sebou pokoj.

  5:14 Vyzvme vs tedy, brati, napomnejte neukznn, tte malomysln, podprejte slab a se vemi mjte trplivost.

  5:15 Hlete, aby nkdo nkomu neodplcel zlo zlem, ale vdycky nsledujte to, co je dobr - jak pro vs, tak pro vechny [lidi].

  5:16 Vdycky se radujte.

  5:17 Neustle se modlete.

  5:18 Za vech [okolnost] bute vdn, nebo toto je Bo vle v Kristu Jei pro vs.

  5:19 Ducha neuhaujte.

  5:20 Proroctvmi nepohrdejte.

  5:21 Vechno provujte; co je dobr, [toho] se drte.

  5:22 Varujte se zla v kad podob.

  5:23 Sm Bh pokoje a vs tedy pln posvt a zachov celho vaeho ducha, dui i tlo bez hony k pchodu naeho Pna Jee Krista.

  5:24 Ten, kter vs vol, je vrn a on [to] uin.

  5:25 Brati, modlete se za ns.

  5:26 Pozdravte vechny bratry svatm polibkem.

  5:27 Zapsahm vs v Pnu, aby tento dopis byl ten vem svatm bratrm.

  5:28 Milost naeho Pna Jee Krista s vmi. Amen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .