Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZRA 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Iatq oamenii din yarq, cari s`au kntors din robie, wi anume aceia pe cari ki luase Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, robi la Babilon, wi cari s`au kntors la Ierusalim wi kn Iuda, fiecare kn cetatea lui.

  2:2 Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilwan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numqrul bqrbayilor din poporul lui Israel:

  2:3 fiii lui Pareow, douq mii o sutq waptezeci wi doi;

  2:4 fiii lui Wefatia, trei sute waptezeci wi doi;

  2:5 fiii lui Arah, wapte sute waptezeci wi cinci;

  2:6 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua wi lui Ioab, douq mii opt sute doisprezece;

  2:7 fiii lui Elam, o mie douq sute cincizeci wi patru;

  2:8 fiii lui Zatu, nouq sute patruzeci wi cinci;

  2:9 fiii lui Zacai, wapte sute wase zeci;

  2:10 fiii lui Bani, wase sute patruzeci wi doi;

  2:11 fiii lui Bebai, wase sute douq zeci wi trei;

  2:12 fiii lui Azgad, o mie douq sute douqzeci wi doi;

  2:13 fiii lui Adonicam, wase sute wase zeci wi wase;

  2:14 fiii lui Bigvai, douq mii cincizeci wi wase;

  2:15 fiii lui Adin, patru sute cincizeci wi patru;

  2:16 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouqzeci wi opt;

  2:17 fiii lui Beyai; trei sute douqzeci wi trei;

  2:18 fiii lui Iora, o sutq doisprezece;

  2:19 fiii lui Hawum, douq sute douqzeci wi trei;

  2:20 fiii lui Ghibar, nouqzeci wi cinci;

  2:21 fiii lui Betleem, o sutq douqzeci wi trei;

  2:22 oamenii din Netofa, cincizeci wi wase;

  2:23 oamenii din Anatot, o sutq douqzeci wi opt;

  2:24 fiii lui Azmavet, patruzeci wi doi;

  2:25 fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei wi Beerotului, wapte sute patruzeci wi trei;

  2:26 fiii Ramei wi ai Ghebei, wase sute douqzeci wi unu;

  2:27 oamenii din Micmas, o sutq douqzeci wi doi;

  2:28 oamenii din Betel wi Ai, douq sute douqzeci wi trei;

  2:29 fiii lui Nebo, cincizeci wi doi;

  2:30 fiii lui Magbiw, o sutq cincizeci wi wase;

  2:31 fiii celuilalt Elam, o mie douq sute cincizeci wi patru;

  2:32 fiii lui Harim, treisute douqzeci;

  2:33 fiii lui Lod, lui Hadid wi lui Ono, wapte sute douqzeci wi cinci;

  2:34 fiii Ierihonului, trei sute patru zeci wi cinci;

  2:35 fiii lui Senaa, trei mii wase sute treizeci.

  2:36 Preoyi: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouqsute waptezeci wi trei;

  2:37 fiii lui Imer, o mie cincizeci wi doi;

  2:38 fiii lui Pawhur, o mie douq sute patruzeci wi wapte;

  2:39 fiii lui Harim, o mie waptesprezece.

  2:40 Leviyi: fiii lui Iosua wi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, waptezeci wi patru.

  2:41 Ckntqreyi: fiii lui Asaf, o sutq douqzeci wi opt.

  2:42 Fiii uwierilor: fiii lui Walum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Wobai, de toyi o sutq treizeci wi nouq.

  2:43 Slujitorii Templului: fiii lui Yiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

  2:44 fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon

  2:45 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,

  2:46 fiii lui Hagab, fiii lui Wamlai, fiii lui Hanan,

  2:47 fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia.

  2:48 fiii lui Reyin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam.

  2:49 fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,

  2:50 fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim,

  2:51 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

  2:52 fiii lui Baylut, fiii lui Mehida, fiii lui Harwa,

  2:53 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

  2:54 fiii lui Neyiah, fiii lui Hatifa.

  2:55 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,

  2:56 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel.

  2:57 fiii lui Wefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hayebaim, fiii lui Ami.

  2:58 Toyi slujitorii Templului wi fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouqzeci wi doi.

  2:59 Iatq ceice au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harwa, din Cherub-Adan, din Imer wi cari n`au putut sq-wi arate casa lor pqrinteascq wi neamul, ca sq facq dovada cq erau din Israel.

  2:60 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, wase sute cincizeci wi doi.

  2:61 Wi dintre fiii preoyilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoy, fiii lui Barzilai, care luase de nevastq pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, wi a fost numit cu numele lor.

  2:62 Wi-au cqutat knsemnarea kn cqryile spiyelor de neam, dar n`au gqsit -o. De aceea, au fost kndepqrtayi dela preoyie,

  2:63 wi dregqtorul le -a spus sq nu mqnknce lucruri prea sfinte, pknq cknd un preot va kntreba pe Urim wi Tumim.

  2:64 Toatq adunarea era de patruzeci wi douq de mii trei sute wasezeci de inwi,

  2:65 afarq de robii wi roabele lor, kn numqr de wapte mii trei sute treizeci wi wapte. Kntre ei se aflau douq sute de ckntqreyi wi ckntqreye.

  2:66 Aveau wapte sute treizeci wi wase de cai, douq sute patruzeci wi cinci de catkri,

  2:67 patru sute treizeci wi cinci de cqmile, wi wase mii wapte sute douqzeci de mqgari.

  2:68 Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului kn Ierusalim, au adus daruri de bunq voie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s`o aweze din nou pe locul unde fusese.

  2:69 Au dat la vistieria lucrqrii, dupq mijloacele lor, wasezeci wi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint, wi o sutq de haine preoyewti.

  2:70 Preoyii wi Leviyii, oamenii din popor, ckntqreyii, uwierii wi slujitorii Templului s`au awezat kn cetqyile lor. Tot Israelul a locuit kn cetqyile lui.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск