Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PSALMS 105

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  105:1 Lqudayi pe Domnul, chemayi Numele Lui! Faceyi cunoscut printre popoare isprqvile Lui!

  105:2 Ckntayi, ckntayi kn cinstea Lui! Vorbiyi despre toate minunile Lui!

  105:3 Fqliyi-vq cu Numele Lui cel sfknt! Sq se bucure inima celor ce cautq pe Domnul!

  105:4 Alergayi la Domnul wi la sprijinul Lui, cqutayi necurmat Faya Lui!

  105:5 Aduceyi-vq aminte de semnele minunate pe cari le -a fqcut, de minunile wi de judecqyile rostite de gura Lui,

  105:6 sqmknyq a robului Squ Avraam, copii ai lui Iacov, alewii Sqi!

  105:7 Domnul este Dumnezeul nostru: Judecqyile Lui se aduc la kndeplinire pe tot pqmkntul.

  105:8 El Kwi aduce aminte totdeauna de legqmkntul Lui, de fqgqduinyele Lui fqcute pentru o mie de neamuri de om,

  105:9 de legqmkntul, pe care l -a kncheiat cu Avraam, wi de jurqmkntul, pe care l -a fqcut lui Issac;

  105:10 El l -a fqcut lege pentru Iacov, legqmknt vecinic pentru Israel,

  105:11 zicknd: ,,Yie kyi voi da yara Canaanului ca mowtenire, care v`a cqzut la sory.``

  105:12 Pe atunci ei erau puyini la numqr, foarte puyini la numqr, wi strqini kn yarq;

  105:13 mergeau dela un neam la altul, wi de la o kmpqrqyie la un alt popor;

  105:14 dar n`a dat voie nimqnui sq -i asupreascq, wi a pedepsit kmpqrayi din pricina lor.

  105:15 ,,Nu vq atingeyi de unwii Mei, -a zis El-wi nu faceyi rqu proorocilor Mei!``

  105:16 A chemat foametea asupra yqrii, wi a tqiat orice mijloc de trai.

  105:17 Le -a trimes knainte pe un om; Iosif a fost vkndut ca rob.

  105:18 I-au strkns picioarele kn lanyuri, l-au pus kn fiare,

  105:19 pknq la vremea cknd s`a kntkmplat ce vestise el, wi pknq cknd l -a kncercat Cuvkntul Domnului.

  105:20 Atunci kmpqratul a trimes sq -i scoatq lanyurile, wi stqpknitorul popoarelor l -a izbqvit.

  105:21 L -a pus domn peste casa lui, wi dregqtorul tuturor averilor lui,

  105:22 ca sq lege dupq plac pe domnitorii lui, wi sq knveye pe bqtrknii lui knyelepciunea.

  105:23 Atunci Israel a venit kn Egipt, wi Iacov a locuit kn yara lui Ham.

  105:24 Domnul a knmulyit pe poporul Squ foarte mult, wi l -a fqcut mai puternic deckt protivnicii lui.

  105:25 Acestora le -a schimbat inima, pknq acolo cq au urkt pe poporul Lui, wi s`au purtat miwelewte cu robii Sqi.

  105:26 A trimes pe robul Squ Moise, wi pe Aaron, pe care -l alesese.

  105:27 Prin puterea Lui, ei au fqcut semne minunate kn mijlocul lor, au fqcut minuni kn yara lui Ham.

  105:28 A trimes kntunerec wi a adus negura, ca sq nu fie neascultqtori la Cuvkntul Lui.

  105:29 Le -a prefqcut apele kn sknge, wi a fqcut sq le piarq toyi pewtii.

  105:30 Yara lor a forfotit de broawte, pknq kn odqile kmpqrayilor lor.

  105:31 El a zis, wi au venit muwte otrqvitoare, pqduchi pe tot yinutul lor.

  105:32 Kn loc de ploaie le -a dat grindinq, wi flqcqri de foc kn yara lor.

  105:33 Le -a bqtut viile wi smochinii, wi a sfqrkmat copacii din yinutul lor.

  105:34 El a zis, wi au venit lqcuste, lqcuste fqrq numqr,

  105:35 cari au mkncat toatq iarba din yarq, wi au mistuit roadele de pe ckmpiile lor.

  105:36 A lovit pe toyi kntkii nqscuyi din yara lor, toatq pkrga puterii lor.

  105:37 A scos pe poporul Squ cu argint wi aur, wi niciunul n`a wovqit dintre seminyiile Lui.

  105:38 Egiptenii s`au bucurat de plecarea lor, cqci ki apucase groaza de ei.

  105:39 A kntins un nor, ca sq -i acopere, wi focul, ca sq lumineze noaptea.

  105:40 La cererea lor, a trimes prepeliye, wi i -a sqturat cu pkne din cer.

  105:41 A deschis stknca, wi au curs ape, cari s-au vqrsat ca un rku kn locurile uscate.

  105:42 Cqci Wi -a adus aminte de Cuvkntul Lui cel sfknt, wi de robul Squ Avraam.

  105:43 A scos pe poporul Squ cu veselie, pe alewii Sqi kn mijlocul strigqtelor de bucurie.

  105:44 Le -a dat pqmknturile neamurilor, wi au pus stqpknire pe rodul muncii popoarelor,

  105:45 ca sq pqzeascq poruncile Lui, wi sq yinq legile Lui. Lqudayi pe Domnul!


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск