Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PSALMS 106

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  106:1 Lqudayi pe Domnul! Lqudayi pe Domnul, cqci este bun, cqci kndurarea Lui yine kn veci!

  106:2 Cine va putea spune isprqvile mqreye ale Domnului? Cine va putea vesti toatq lauda Lui?

  106:3 Ferice de cei ce pqzesc Legea, de cei ce knfqptuiesc dreptatea kn orice vreme!

  106:4 Adu-Yi aminte de mine, Doamne, kn bunqvoinya Ta pentru poporul Tqu! Adu-Yi aminte de mine, wi dq -i ajutorul Tqu,

  106:5 ca sq vqd fericirea alewilor Tqi, sq mq bucur de bucuria poporului Tqu, wi sq mq laud cu mowtenirea Ta!

  106:6 Noi am pqcqtuit ca wi pqrinyii nowtri, am sqvkrwit nelegiuirea, am fqcut rqu.

  106:7 Pqrinyii nowtri kn Egipt n`au luat aminte la minunile Tale, nu wi-au adus aminte de mulyimea kndurqrilor Tale, wi au fost neascultqtori la mare, la marea Rowie.

  106:8 Dar El i -a scqpat, din pricina Numelui Lui, ca sq-Wi arate puterea.

  106:9 A mustrat marea Rowie, wi ea s`a uscat; wi i -a trecut prin adkncuri ca printr`un pustiu.

  106:10 I -a scqpat din mkna celui ce -i ura, wi i -a izbqvit din mkna vrqjmawului.

  106:11 Apele au acoperit pe protivnicii lor. N`a rqmas unul mqcar din ei.

  106:12 Atunci ei au crezut kn cuvintele Lui wi au ckntat laudele Lui.

  106:13 Dar au uitat curknd lucrqrile Lui, wi n`au awteptat kmplinirea planurilor Lui.

  106:14 Ci i -a apucat pofta kn pustie, wi au ispitit pe Dumnezeu kn pustietate.

  106:15 El le -a dat ce cereau; dar a trimes o molimq printre ei.

  106:16 Kn tabqrq au fost gelowi pe Moise, wi pe Aaron, sfkntul Domnului.

  106:17 Atunci s`a deschis pqmkntul, wi a knghiyit pe Datan, wi s`a knchis deasupra cetei lui Abiram.

  106:18 Focul le -a aprins ceata, wi flacqra a mistuit pe cei rqi.

  106:19 Au fqcut un viyel kn Horeb. S`au knchinat knaintea unui chip turnat,

  106:20 wi au schimbat Slava lor, pe chipul unui bou, care mqnkncq iarbq.

  106:21 Au uitat pe Dumnezeu, Mkntuitorul lor, care fqcuse lucruri mari kn Egipt,

  106:22 minuni kn yara lui Ham, semne minunate la marea Rowie.

  106:23 Wi El a vorbit sq -i nimiceascq: dar Moise, alesul squ, a stqtut la mijloc knaintea Lui, ca sq -L abatq dela mknia Lui wi sq -L opreascq sq -i nimiceascq.

  106:24 Ei au nesocotit yara desfqtqrilor; n`au crezut kn Cuvkntul Domnului,

  106:25 ci au ckrtit kn corturile lor, wi n`au ascultat de glasul Lui.

  106:26 Atunci El a ridicat mkna wi a jurat cq -i va face sq cadq kn pustie,

  106:27 cq le va dobork sqmknya printre neamuri, wi -i va kmprqwtia kn mijlocul yqrilor.

  106:28 Ei s`au alipit de Baal-Peor, wi au mkncat vite jertfite moryilor.

  106:29 Au mkniat astfel pe Domnul prin faptele lor, wi o urgie a izbucnit kntre ei.

  106:30 Dar Fineas s`a sculat wi a fqcut judecatq, wi astfel urgia s`a oprit.

  106:31 Lucrul acesta i -a fost socotit ca o stare de neprihqnire, din neam kn neam, pe vecie.

  106:32 Ei au mkniat pe Domnul la apele Meriba; wi Moise a fost pedepsit din pricina lor.

  106:33 Cqci s`au rqzvrqtit kmpotriva Duhului Lui, wi Moise a vorbit kn chip uwuratic cu buzele.

  106:34 Ei n`au nimicit popoarele, pe cari le poruncise Domnul sq le nimiceascq.

  106:35 Ci s-au amestecat cu neamurile, wi au knvqyat faptele lor,

  106:36 au slujit idolilor lor, cari au fost o cursq pentru ei.

  106:37 Wi-au jertfit fiii wi fiicele la idoli,

  106:38 au vqrsat sknge nevinovat, skngele fiilor wi fiicelor lor, pe cari i-au jertfit idolilor din Canaan, wi yara a fost spurcatq astfel prin omoruri.

  106:39 S`au spurcat prin faptele lor, au desfrknat prin faptele lor.

  106:40 Atunci Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva poporului Squ, wi a urkt mowtenirea Lui.

  106:41 I -a dat kn mknile neamurilor, cei ce ki urau au stqpknit peste ei,

  106:42 vrqjmawii lor i-au asuprit, wi au fost smeriyi supt puterea lor.

  106:43 El de mai multe ori i -a izbqvit, dar ei s`au arqtat neascultqtori kn planurile lor, wi au ajuns nenorociyi prin nelegiuirea lor.

  106:44 Dar El le -a vqzut strkmtorarea, cknd le -a auzit strigqtele.

  106:45 Wi -a adus aminte de legqmkntul Squ, wi a avut milq de ei, dupq bunqtatea Lui cea mare:

  106:46 a stkrnit pentru ei mila tuturor celor ce i yineau prinwi de rqzboi.

  106:47 Scapq-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, wi strknge-ne din mijlocul neamurilor, ca sq lqudqm Numele Tqu cel sfknt, wi sq ne fqlim cu lauda Ta!

  106:48 Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din vecincie kn vecinicie! Wi tot poporul sq zicq: ,,Amin! Lqudayi pe Domnul!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск