Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PSALMS 89

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  89:1 (O ckntare a lui Etan, Ezrahitul.) Voi cknta totdeauna kndurqrile Domnului: voi spune din neam kn neam, cu gura mea, credinciowia Ta.

  89:2 Cqci zic: ,,Kndurarea are temelii vecinice! Tare ca cerurile este credinciowia Ta!`` -

  89:3 ,,Am fqcut legqmknt cu alesul Meu`` -zice Domnul-,,iatq ce am jurat robului Meu David:

  89:4 ,,Kyi voi kntqri sqmknya pe vecie, wi` -n veci kyi voi aweza scaunul de domnie.``

  89:5 Cerurile laudq minunile Tale, Doamne, wi credinciowia Ta kn adunarea sfinyilor!

  89:6 Cqci, kn cer, cine se poate asemqna cu Domnul? Cine este ca Tine kntre fiii lui Dumnezeu?

  89:7 Dumnezeu este knfricowat kn adunarea cea mare a sfinyilor, wi de temut pentru toyi ceice stau kn jurul Lui.

  89:8 Doamne, Dumnezeul owtirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Wi credinciowia Ta Te knconjoarq.

  89:9 Tu kmblknzewti mkndria mqrii; cknd se ridicq valurile ei, Tu le potolewti.

  89:10 Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrqjmawii Tqi prin puterea brayului Tqu.

  89:11 Ale Tale sknt cerurile wi pqmkntul, Tu ai kntemeiat lumea wi tot ce cuprinde ea.

  89:12 Tu ai fqcut miazqnoaptea wi miazqziua; Taborul wi Hermonul se bucurq de Numele Tqu.

  89:13 Brayul tqu este puternic, mkna Ta este tare, dreapta Ta este knqlyatq.

  89:14 Dreptatea wi judecata sknt temelia scaunului Tqu de domnie; bunqtatea wi credinciowia sknt knaintea Feyei Tale.

  89:15 Ferice de poporul, care cunoawte sunetul trkmbiyei, care umblq kn lumina Feyei Tale, Doamne!

  89:16 El se bucurq nekncetat de Numele Tqu, wi se fqlewte cu dreptatea Ta.

  89:17 Cqci Tu ewti fala puterii lui; wi, kn bunqvoinya Ta, ne ridici puterea noastrq.

  89:18 Cqci Domnul este scutul nostru, Sfkntul lui Israel este kmpqratul nostru.

  89:19 Atunci ai vorbit kntr`o vedenie prea iubitului Tqu, wi ai zis: ,,Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tknqr;

  89:20 am gqsit pe robul Meu David, wi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfknt.

  89:21 Mkna Mea kl va sprijini, wi brayul Meu kl va kntqri.

  89:22 Vrqjmawul nu -l va prinde, wi cel rqu nu -l va apqsa;

  89:23 ci voi zdrobi dinaintea lui pe protivnicii lui, wi voi lovi pe cei ce -l urqsc.

  89:24 Credinciowia wi bunqtatea Mea vor fi cu el, wi tqria lui se va knqlya prin Numele Meu.

  89:25 Voi da kn mkna lui marea, wi kn dreapta lui rkurile.

  89:26 El Kmi va zice: ,,Tu ewti Tatql meu, Dumnezeul meu wi Stknca mkntuirii mele!``

  89:27 Iar Eu kl voi face kntkiul nqscut, cel mai knalt dintre kmpqrayii pqmkntului.

  89:28 Ki voi pqstra totdeauna bunqtatea Mea, wi legqmkntul Meu ki va fi neclintit.

  89:29 Ki voi face vecinicq sqmknya, wi scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor.

  89:30 Dacq fiii lui vor pqrqsi Legea Mea, wi nu vor umbla dupq poruncile Mele,

  89:31 dacq vor cqlca orknduirile Mele, wi nu vor pqzi poruncile Mele,

  89:32 atunci le voi pedepsi fqrqdelegile cu nuiaua, wi nelegiuirile cu lovituri;

  89:33 dar nu-Mi voi kndepqrta deloc bunqtatea dela ei, wi nu-Mi voi face credinciowia de minciunq;

  89:34 nu-Mi voi cqlca legqmkntul, wi nu voi schimba ce a iewit de pe buzele mele.

  89:35 Am jurat odatq pe sfinyenia Mea: sq mint Eu oare lui David?

  89:36 Sqmknya lui va dqinui kn veci; scaunul lui de domnie va fi knaintea Mea ca soarele;

  89:37 ca luna, va dqinui pe vecie, wi ca martorul credincios din cer. -(Oprire).

  89:38 Wi totuw, Tu l-ai kndepqrtat, wi Te-ai mkniat pe unsul Tqu;

  89:39 ai nesocotit legqmkntul fqcut cu robul Tqu; i-ai doborkt wi i-ai pkngqrit cununa.

  89:40 I-ai prqbuwit toate zidurile, wi i-ai dqrkmat toate cetqyuile.

  89:41 Toyi trecqtorii kl jqfuiesc, wi a ajuns de batjocura vecinilor lui.

  89:42 Ai knqlyat dreapta protivnicilor lui, ai knveselit pe toyi vrqjmawii lui,

  89:43 ai fqcut ca ascuyiwul sqbiei lui sq dea knapoi, wi nu l-ai sprijinit kn luptq.

  89:44 Ai pus capqt strqlucirii lui, wi i-ai trkntit la pqmknt scaunul de domnie;

  89:45 i-ai scurtat zilele tinereyii, wi l-ai acoperit de ruwine. -(Oprire)

  89:46 Pknq cknd, Doamne, Te vei ascunde fqrq kncetare, wi-Yi va arde mknia ca focul?

  89:47 Adu-yi aminte ce scurtq este viaya mea, wi pentruce nimic ai fqcut pe toyi fiii omului.

  89:48 Este vreun om care sq poatq trqi wi sq nu vadq moartea, care sq poatq sq-wi scape sufletul din locuinya moryilor? -

  89:49 Unde sknt, Doamne, kndurqrile Tale dintki, pe cari le-ai jurat lui David, kn credinciowia Ta?

  89:50 Adu-yi aminte, Doamne, de ocara robilor Tqi, adu-yi aminte cq port kn skn ocara multor popoare;

  89:51 adu-Yi aminte de ocqrile vrqjmawilor Tqi, Doamne; de ocqrile lor kmpotriva pawilor unsului Tqu!

  89:52 Binecuvkntat sq fie Domnul kn veci! Amin! Amin!


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск