Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - NEHEMIAH 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 А като се съгради стената и поставих вратите, и определиха се вратарите, певците и левитите,

  7:2 предадох Ерусалим под грижата на брата си Анания и на началника на крепостта Анания; защото беше верен човек и боеше се от Бога повече от мнозина.

  7:3 И рекох им: Да се не отварят ерусалимските порти преди да припече слънцето; и вратите да остават заключени и залостени до тогаз, до когато не стоят стражите да пазят при тях; и поставете стражи из ерусалимските жители, всеки на стража си, всеки срещу къщата си.

  7:4 А градът бе широк и голям, и людете в него малцина, и нямаше къщи построени.

  7:5 И моят Бог тури в сърцето ми да събера благородните, по-първите човеци и людете, за да бъдат изброени по родословие. И намерих книгата на родословието на ония, които възлязоха най-напред намерих и писано в нея:

  7:6 Ето човеците на Вавилонската област, които възлязоха от плена на закараните, които вавилонският цар Навуходоносор бе преселил, и който се върнаха в Ерусалим и в Юда, всеки в града си,

  7:7 които дойдоха с Зоровавела, Исуса, Неемия, Азария, Раамия, Наамания, Мардохея, Валасана, Мисиерета, Вагуя, Наума, и Ваана. Числото на мъжете от Израилевите люде беше следното:

  7:8 Фаросови потомци, две хиляди и сто и седемдесет и двама души.

  7:9 Сефатиеви потомци, триста и седемдесет и двама души.

  7:10 Арахови потомци, шестстотин и петдесет и двама души.

  7:11 Фаат-моавови потомци, от Исусовите и Иоавовите потомци, две хиляди и осемстотин и осемнадесет души.

  7:12 Еламови потомци, хиляда и двеста и петдесет и четири души.

  7:13 Затуеви потомци, осемстотин и четиридесет и пет души.

  7:14 Закхееви потомци, седемстотин и шестнадесет души.

  7:15 Вануеви потомци, шестстотин и четиридесет и осем души.

  7:16 Виваеви потомци, шестстотин и двадесет и осем души.

  7:17 Азгадови потомци, две хиляди и триста и двадесет и двама души.

  7:18 Адоникамови потомци, шестстотин и шестдесет и седем души.

  7:19 Вагуеви потомци, две хиляди и шестстотин и седем души.

  7:20 Адинови потомци, шестстотин и петдесет и пет души.

  7:21 Атирови потомци, от Езекия, двадесет и осем души.

  7:22 Асумови потомци, триста и двадесет и осем души.

  7:23 Висаеви потомци, триста и двадесет и четири души.

  7:24 Арифови потомци, сто и дванадесет души.

  7:25 Гаваонски мъже, деветдесет и пет души.

  7:26 Витлеемски и нетофатски мъже, сто и осемдесет и осем души.

  7:27 Анатотски мъже, сто и двадесет и осем души.

  7:28 Вет-асмаветски мъже, четиридесет и двама души.

  7:29 Мъже от Кириатиарим, от Хефира и от Вирот, седемстотин и четиридесет и трима души.

  7:30 Мъже от Рама и от Гава, шестстотин и двадесет и един човека.

  7:31 Мъже от Михмас, сто и двадесет и двама души.

  7:32 Мъже от Ветил и от Гай, сто и двадесет и трима души.

  7:33 Мъже от другия Нево, петдесет и двама души.

  7:34 Потомци на другия Елам, хиляда и двеста и петдесет и четири души.

  7:35 Харимови потомци, триста и двадесет души.

  7:36 Мъже от Ерихон, триста и четиридесет и пет души.

  7:37 Мъже от Лод, от Адид и от Оно, седемстотин и двадесет и един човек.

  7:38 Мъже от Сеная, три хиляди и деветстотин и тридесет души.

  7:39 Свещениците: Едаеви потомци, от Исусовия дом, деветстотин и седемдесет и трима души.

  7:40 Емирови потомци, хиляда и петдесет и двама души.

  7:41 Пасхорови потомци, хиляда и четиридесет и седем души.

  7:42 Харимови потомци, хиляда и седемнадесет души.

  7:43 Левитите: Исусови потомци от Кадмиила, от Одавиевите потомци, седемдесет и четири души.

  7:44 Певците: Асофови потомци, сто и четиридесет и осем души.

  7:45 Вратарите: Селумови потомци, Атирови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Атитаеви потомци, Соваеви потомци, сто и тридесет и осем души.

  7:46 Нетинимите: Сихаеви потомци, Асуфови потомци, Таваотови потомци,

  7:47 Киросови потомци, Сиаеви потомци, Фадонови потомци,

  7:48 Леванаеви потомци, Агаваеви потомци, Салмаеви потомци,

  7:49 Ананови потомци, Гедилови потомци, Гаарови потомци,

  7:50 Реаеви потомци, Расинови потомци, Некодаеви потомци,

  7:51 Газамови потомци, Озаеви потомци, Фасееви потомци,

  7:52 Висаеви потомци, Меунимови потомци, Нафусесимови потомци,

  7:53 Ваквукови потомци, Акуфаеви потомци, Арурови потомци,

  7:54 Васалотови потомци, Меидаеви потомци, Арсаеви потомци,

  7:55 Варкосови потомци, Сисарови потомци, Тамаеви потомци,

  7:56 Насиеви потомци и Атифаеви потомци.

  7:57 Потомци на Соломоновите слуги: Сотаиеви потомци, Соферетови потомци, Феридови потомци.

  7:58 Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци,

  7:59 Сафатиеви потомци, Атилови потомци, Фохеретови потомци, от Севаим, Амонови потомци.

  7:60 Всичките нетиними и потомците на Соломоновите слуги бяха триста и деветдесет и двама души.

  7:61 А ето ония, които възлязоха от Тел-мелах, Тел-ариса, Херув, Адон, и Емир, но не можеха да покажат бащините си домове, нито рода си,, дали бяха от Израиля:

  7:62 Делаиеви потомци, Товиеви потомци, Некодаеви потомци, шестстотин и четиридесет и двама души.

  7:63 И от свещениците: Авиеви потомци, Акосови потомци, потомци на Варзелая, който взе жена от дъщерите на галаадеца Варзелай и се нарече с тяхното име;

  7:64 те потърсиха регистра си между преброените по родословие, но не се намери; затова, те бидоха извадени от свещенството като скверни.

  7:65 И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща докле не настане свещеник с Урим и Темим.

  7:66 Всичките купно събрани бяха четиридесет и две хиляди и триста и шестдесет души,

  7:67 освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди и триста тридесет и седем души. Те имаха и двеста и четиридесет и пет певци и певици.

  7:68 Конете им бяха седемстотин и тридесет и шест; мъските им, двеста и четиридесет и пет;

  7:69 камилите им, четиристотин и тридесет и пет; а ослите им, шест хиляди и седемстотин и двадесет.

  7:70 А някои от началниците на бащините домове дадоха за делото: управителят внесе в съкровищницата хиляда драхми злато, петдесет легени и петстотин и тридесет свещенически одежди.

  7:71 И някои от началниците на бащините домове внесоха в съкровищницата за делото двадесет хиляди драхми злато и две хиляди и двеста фунта сребро.

  7:72 И внесеното от другите люде бе двадесет хиляди драхми злато, две хиляди фунта сребро, и шестдесет и седем свещенически одежди.

  7:73 Така свещениците, левитите, вратарите, певците, някои от людете, нетинимите и целият Израил се заселиха в градовете си; когато настъпи седмият месец, израилтяните бяха вече в градовете си.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск