Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - PSALMS 78

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  78:1 (По слав. 77). Асафово поучение*. Слушайте, люде мои, поучението ми: Приклонете ушите си към думите на устата ми.

  78:2 Ще отворя устата си в притча, Ще произнеса гатанки от древността.

  78:3 Това, което чухме и научихме, И нашите бащи ни разказаха,

  78:4 Няма да го скрием от чадата им в идното поколение, Но ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дала, които извърши,

  78:5 Защото Той постави свидетелство в Якова, И положи закон в Израиля, За които заповяда в Израиля, За които заповяда на бащите ни Да ги възвестяват чадата си,

  78:6 За да ги знае идното поколение, Децата, които щяха да се родят, - Които да настанат и да ги разказват на своите чада.

  78:7 За да възложат надеждата си на Бога, И да не забравят делата на Бога, Но да пазят Неговите заповеди,

  78:8 И да не станат като бащите си, Упорито и непокорно поколение, Поколение, което не утвърди сърцето си. И чийто дух не биде непоколебим за Бога.

  78:9 Ефремците, макар въоръжени и запъващи лъкове, Върнаха се назад в деня на боя.

  78:10 Не опазиха завета на Бога, И в закона Му не склониха да ходят,

  78:11 А забравиха Неговите деяния И чудесните дела, които им показа.

  78:12 Пред бащите им извърши чудеса В Египетската земя, в полето Танис

  78:13 Раздвои морето и ги преведе, И направи водите да стоят като грамада.

  78:14 Води ги денем с облак, И цялата нощ с огнена виделина.

  78:15 Разцепи канари в пустинята, И ги напои изобилно като от бездни.

  78:16 И изведе потоци из канарата, И направи да потекат води като реки.

  78:17 Но те продължиха да Му съгрешават още И да огорчават Всевишния в безводната страна.

  78:18 Със сърцето си изпитаха Бога, Като искаха ястия за лакомството си*,

  78:19 И говориха против Бога, казвайки: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?

  78:20 Ето, Той удари канарата, та потекоха води и потоци преляха; А може ли и хляб да даде, или да достави месо за людете Си?

  78:21 Затова Господ чу и се разгневи, И огън пламна против Якова, А още и гняв обсипа Израиля;

  78:22 Защото не повярваха в Бога, Нито Му уповаваха, че ще ги избави.

  78:23 При все това Той заповяда на облаците горе, И отвори небесните врати,

  78:24 Та им наваля манна да ядат И даде им небесно жито.

  78:25 Всеки ядеше ангелски хляб+; Прати им храна до насита.

  78:26 Подигна източен вятър на небето, И със силата Си докара южния вятър.

  78:27 Наваля върху тях и месо изобилно като прах, И птици крилати много като морския пясък;

  78:28 И направи ги да падат всред стана им, Около жилищата им.

  78:29 И тъй, ядоха и се преситиха, Като им даде това, което желаеха.

  78:30 А докато още не бяха се отказали от лакомството си, И ястието им бе в устата им,

  78:31 Гневът Божий ги обсипа та изби по-тлъстите от тях, И повали отборните на Израиля.

  78:32 При всичко това те следваха да съгрешават, И не вярваха поради чудесните Му дела.

  78:33 Затова Той изнуряваше дните им със суета, И годините им с ужас.

  78:34 Когато ги умъртвяваше, тогава питаха за Него, Та изново търсеха Бога ревностно;

  78:35 И спомниха, че Бог им беше канара, И всевишният Бог техен изкупител.

  78:36 Но с устата си Го ласкаеха, И с езика си Го лъжеха;

  78:37 Защото сърцето им не беше право пред Него, Нито бяха верни на завета Му.

  78:38 Но Той, като многомилостив, прощаваше беззаконието им и не ги погубваше; Да! много пъти въздържаше гнева Си, И не подигаше всичкото Си негодувание;

  78:39 И си спомняше, че бяха плът, Вятър, който прехожда и не се връща.

  78:40 Колко пъти Го огорчаваха в пустинята И Го разгневяваха в безводната страна,

  78:41 Като изново изпитваха Бога, И предизвикваха Светия Израилев!

  78:42 Не си спомнюваха силата на ръката Му В деня, когато ги избави от противника,

  78:43 Как показа в Египет знаменията Си, И чудесата на полето Танис,

  78:44 И превърна вадите им в кръв, И потоците им, та не можаха да пият;

  78:45 Как прати върху тях рояци мухи, които ги изпоядоха, И жаби, които ги изпогубиха,

  78:46 И предаде произведенията им на гъсеници, И трудовете им на скакалци

  78:47 Как порази с град лозята им, И със светкавици черниците им,

  78:48 И предаде на град добитъка им, И стадата им на мълнии;

  78:49 Как изля върху тях пламенния Си гняв, Негодувание, ярост и неволя, - Нашествие на ангелите на злощастието, -

  78:50 Изравни пътя за гнева Си, Но пощади от смърт душата им, Но предаде на мор живота им;

  78:51 Как порази всеки първороден заведе ги като стадо в Египет, Първака на силите им в шатрите на Хама,

  78:52 А людете Си изведе като овци и заведе ги като стадо в пустинята,

  78:53 И води ги безопасно, така щото не се бояха, А неприятелите им - морето ги покри;

  78:54 Как ги въведе в светия Си предел. В тая поляна, която десницата Му придоби,

  78:55 И изгони пред тях народите, Та им ги раздели за наследство с въже, И в шатрите им настани Израилевите племена.

  78:56 Но въпреки това те изпитваха Всевишния Бог и се бунтуваха против Него, И не пазеха наредбите Му,

  78:57 Но връщаха се назад, и обхождаха се неверно както бащите им; Измятаха се като неверен лък.

  78:58 Защото Го разгневиха с високите си места, И с ваяните си идоли Го подбуждаха към ревност.

  78:59 Чу Бог и възнегодува, И много се погнуси от Израиля,

  78:60 Тъй че напусна скинията в Сило, Шатъра, който бе поставил между човеците,

  78:61 И предаде на пленение Силата Си, Славата Си в неприятелска ръка.

  78:62 Тоже и людете Си предаде на меч, Като се разгневи на наследстовото Си.

  78:63 Огън пояде момците им, И девиците им не се възпяваха с венчални песни.

  78:64 Свещениците им паднаха от нож; И вдовиците им не плакаха.

  78:65 Тогава се събуди Господ като от сън, Като силен мъж, който ободрен от вино, вика;

  78:66 И, като порази враговете Си, отблъсна ги назад, Та ги предаде на вечно посрамяване.

  78:67 При това Той се отказа от Иосифовия шатър, И Ефремовото племе не избра;

  78:68 Но избра Юдовото племе, Хълма Сион, който възлюби.

  78:69 Съгради светилището Си като небесните възвишения, Като земята, която е утвърдил за винаги.

  78:70 Избра и слугата Си Давида, И го взе от кошарите на овците;

  78:71 Отподир дойните овци го доведе За да пасе людете Му Якова и наследството Му Израиля.

  78:72 Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си, И ги водеше с изкуството на ръцете си.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск