Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  15:1 Tada duh Boji doe na Odedova sina Azarju.

  15:2 On je iziao pred Asu i rekao mu: "ujte me, Asa i sve Judino i Benjaminovo pleme! Jahve je s vama jer ste vi s njime; i ako ga budete traili, nai ete ga; ako li ga ostavite, i on e ostaviti vas.

  15:3 Dugo su Izraelci bili bez pravoga Boga i bez sveenika-uitelja i bez Zakona.

  15:4 Kad su se u nevolji obratili Jahvi, Bogu Izraelovu, i stali ga traiti, nali su ga.

  15:5 U ona vremena nitko nije mogao na miru ni izlaziti ni dolaziti, jer su veliki nemiri vladali meu svim zemaljskim stanovnicima.

  15:6 Udarao je narod na narod, grad na grad, jer ih je Jahve smeo svakojakom nevoljom.

  15:7 Ali vi budite hrabri i neka vam ne klonu ruke, jer ima nagrada za vaa djela."

  15:8 uvi te rijei i proroku besjedu proroka Odeda, Asa se ohrabri i ukloni idolske gadove iz cijele Judine i Benjaminove zemlje i iz gradova koje je bio osvojio u Efrajimovoj gori. Obnovio je i Jahvin rtvenik koji je bio pred Jahvinim trijemom.

  15:9 Onda je skupio sve Judino i Benjaminovo pleme i doljake koji su bili kod njih od Efrajimova, Manaeova i imunova plemena, jer ih je mnogo prebjeglo k njemu od Izraelaca kad su vidjeli da je s njim Jahve, njegov Bog.

  15:10 I skupili su se u Jeruzalemu treega mjeseca petnaeste godine Asina kraljevanja.

  15:11 Onoga su dana prinijeli Jahvi rtve od plijena koji su dognali, sedam stotina goveda i sedam tisua sitne stoke.

  15:12 Zavjetovae se da e traiti Jahvu, Boga svojih otaca, svim srcem i svom duom.

  15:13 A tko god ne bi traio Jahvu, Izraelova Boga, da se pogubi, bio malen ili velik, ovjek ili ena.

  15:14 Zakleli su se Jahvi iza glasa i uz gromki poklik, uz trube i rogove.

  15:15 Svi su se Judejci radovali zbog te zakletve jer su se iz svega srca zakleli i od sve su ga svoje volje traili i nali ga. Jahve im je dao mir odasvud uokolo.

  15:16 I svoju mater Maaku ukloni kralj Asa s vlasti jer je bila nainila gada Aeri. Asa je sasjekao njezina gada, satro ga i spalio u potoku Kidronu.

  15:17 Ali uzviice nisu bile uklonjene iz Izraela. Ipak je Asino srce bilo privreno Jahvi svega njegova ivota.

  15:18 Unio je u Dom Boji posveene darove svoga oca i svoje: srebro i zlato i posue.

  15:19 Nije bilo rata sve do trideset i pete godine Asina kraljevanja.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .