Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZRA 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  2:1 Ovo su ljudi one pokrajine koji su se vratili iz suanjstva u Babilonu, kamo ih bijae odveo babilonski kralj Nabukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.

  2:2 Stigli su oni i s njima Zerubabel, Jeua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Evo popisa ljudi od naroda Izraelova:

  2:3 sinovi Paroevi: dvije tisue stotinu sedamdeset i dva;

  2:4 sinovi efatjini: tri stotine sedamdeset i dva;

  2:5 Arahovi sinovi: sedam stotina sedamdeset i pet;

  2:6 sinovi Pahat-Moabovi, to jest sinovi Jeuini i Joabovi sinovi: dvije tisue osam stotina i dvanaest;

  2:7 Elamovi sinovi: tisuu dvije stotine pedeset i etiri;

  2:8 sinovi Zatuovi: devet stotina etrdeset i pet;

  2:9 Zakajevi sinovi: sedam stotina i ezdeset;

  2:10 Banijevi sinovi: est stotina etrdeset i dva;

  2:11 Bebajevi sinovi: est stotina dvadeset i tri;

  2:12 sinovi Azgadovi: tisuu dvije stotine dvadeset i dva;

  2:13 Adonikamovi sinovi: est stotina ezdeset i est;

  2:14 sinovi Bigvajevi: dvije tisue pedeset i est;

  2:15 Adinovi sinovi: etiri stotine pedeset i etiri;

  2:16 sinovi Aterovi, od Ezekije: devedeset i osam;

  2:17 Besajevi sinovi: tri stotine dvadeset i tri;

  2:18 sinovi Jorini: stotinu i dvanaest;

  2:19 Haumovi sinovi: dvije stotine dvadeset i tri;

  2:20 sinovi Gibarovi: devedeset i pet;

  2:21 ljudi iz Betlehema: stotinu dvadeset i tri;

  2:22 ljudi iz Netofe: pedeset i est;

  2:23 ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;

  2:24 ljudi iz Bet Azmaveta: etrdeset i dva;

  2:25 ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina etrdeset i tri;

  2:26 ljudi iz Rame i Gebe: est stotina dvadeset i jedan;

  2:27 ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;

  2:28 ljudi iz Betela i Aja: dvije stotine dvadeset i tri;

  2:29 nebonski sinovi: pedeset i dva;

  2:30 sinovi Magbia: stotinu pedeset i est;

  2:31 sinovi jednoga drugog Elama: tisuu dvije stotine pedeset i etiri;

  2:32 Harimovi sinovi: tri stotine i dvadeset;

  2:33 sinovi Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i pet;

  2:34 sinovi Jerihona: tri stotine etrdeset i pet;

  2:35 sinovi Senajini: tri tisue est stotina trideset.

  2:36 Sveenici: Jedajini sinovi, to jest iz kue Jeuine: devet stotina sedamdeset i tri;

  2:37 sinovi Imerovi: tisuu pedeset i dva;

  2:38 Pahurovi sinovi: tisuu dvije stotine etrdeset i sedam;

  2:39 sinovi Harimovi: tisuu i sedamnaest.

  2:40 Leviti: sinovi Jeuini i Kadmielovi od Hodavjinovaca: sedamdeset i etiri.

  2:41 Pjevai: sinovi Asafovi: stotinu dvadeset i osam.

  2:42 Vratari: sinovi alumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini i sinovi obajevi: u svemu stotinu trideset i devet.

  2:43 Netinci - sluge hramske: Sihini sinovi, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi,

  2:44 Kerosovi sinovi, Siahini sinovi, Fadonovi sinovi,

  2:45 sinovi Lebanovi, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi,

  2:46 Hagabovi sinovi, amlajevi sinovi, Hananovi sinovi,

  2:47 sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini,

  2:48 Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi,

  2:49 sinovi Uzini, sinovi Faseahini, sinovi Besajevi,

  2:50 Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi,

  2:51 sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi,

  2:52 Baslutovi sinovi, Mehidini sinovi, Harini sinovi,

  2:53 sinovi Barkosovi, sinovi Sisrini, sinovi Tamahovi,

  2:54 Nesiahovi sinovi, Hatifini sinovi.

  2:55 Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Hasoferetovi, sinovi Farudini,

  2:56 Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi,

  2:57 sinovi efatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Hasebajimovi, sinovi Amijevi.

  2:58 Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva.

  2:59 Oni koji su poli iz Tel Melaha, Tel Hare, Keruba, Adana, Imera, a nisu mogli dokazati da li je njihov dom i njihovo sjeme izraelskog podrijetla:

  2:60 sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini - njih est stotina pedeset i dva.

  2:61 A od sveenikih sinova: Hobajini sinovi, Hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja - onoga koji je uzeo za enu jednu ker Barzilaja Gileaanina te se prozvao tim imenom.

  2:62 Oni su traili svoje rodoslovne popise, ali ih nisu nali. Bili su izlueni iz sveenitva.

  2:63 I namjesnik im zabrani jesti od svetinja sve dok se ne pojavi sveenik za Urim i Tumim.

  2:64 Sav je zbor brojio etrdeset i dvije tisue tri stotine i ezdeset dua,

  2:65 ne raunajui njihove sluge i slukinje, kojih bijae sedam tisua tri stotine i sedam. Bijae i dvije stotine pjevaa i pjevaica.

  2:66 Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i est, njihovih mazga dvije stotine etrdeset i pet,

  2:67 deva je bilo etiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno est tisua sedam stotina i dvadeset.

  2:68 Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u Dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priloili darove za Dom Boji da bi se podigao na svome mjestu.

  2:69 Dali su prema svojim mogunostima u riznicu ezdeset tisua drahmi zlata, pet tisua mina srebra i stotinu sveenikih haljina.

  2:70 Sveenici, leviti i dio naroda nastanie se u Jeruzalemu; a vratari, pjevai, netinci i svi ostali Izraelci u svojim gradovima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .