Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - PSALMS 78

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  78:1 Pouna pjesma. Asafova. Posluaj, narode moj, moju nauku, prikloni uho rijeima usta mojih!

  78:2 Otvorit u svoja usta na pouku, iznijet u tajne iz vremena davnih.

  78:3 Ono to usmo i saznasmo, to nam kazivahu oci,

  78:4 neemo kriti djeci njihovoj, predat emo buduem koljenu: slavu Jahvinu i silu njegovu i djela udesna to ih uini.

  78:5 Svjedoanstvo podie on u Jakovu, Zakon postavi u Izraelu, da ono to naredi ocima naim oni djeci svojoj objave,

  78:6 da sazna budui narataj, i sinovi koji e se roditi da djeci svojoj kazuju

  78:7 da u Boga ufanje svoje stave i ne zaborave djela Bojih, ve da vre zapovijedi njegove,

  78:8 kako ne bi bili, kao oci njihovi, narataj buntovan, prkosan - narataj srcem nestalan i duhom Bogu nevjeran.

  78:9 Sinovi Efrajimovi, ratnici s lukom, u dan bitke okrenue lea.

  78:10 Saveza s Bogom ne odrae i ne htjedoe hoditi po Zakonu njegovu.

  78:11 Zaboravie na djela njegova, na udesa koja im pokaza.

  78:12 Pred njihovim ocima inio je znakove u Egiptu, u Soanskom polju.

  78:13 On more razdijeli i njih prevede, vode kao nasip uzdie.

  78:14 Danju ih vodio oblakom, a svu no ognjem blistavim.

  78:15 U pustinji hrid prolomi i napoji ih obilno kao iz bezdana.

  78:16 Iz stijene izbi potoke te izvede vode k'o velike rijeke.

  78:17 A oni jednako grijeie, prkosie Vinjem u pustinji.

  78:18 Boga su kuali u srcima svojim itu' jela svojoj pohlepnosti.

  78:19 Prigovarali su Bogu i pitali: "Moe li Gospod stol u pustinji prostrti?

  78:20 Eno, udari u hrid, i voda potee i provree potoci: a moe li dati i kruha, i mesa pruiti svome narodu?"

  78:21 Kad to zau Jahve, gnjevom usplamtje: oganj se raspali protiv Jakova, srdba se razjari protiv Izraela,

  78:22 jer ne vjerovae Bogu niti se u njegovu pomo uzdae.

  78:23 Pa ozgo naredi oblaku i otvori brane nebeske,

  78:24 k'o kiu prosu na njih manu da jedu i nahrani ih kruhom nebeskim.

  78:25 ovjek blagovae kruh Jakih; on im dade hrane do sitosti.

  78:26 Probudi na nebu vjetar istoni i svojom silom junjak dovede.

  78:27 Prosu na njih mesa k'o praine i ptice krilatice k'o pijeska morskoga.

  78:28 Padoe usred njihova tabora i oko atora njihovih.

  78:29 Jeli su i nasitili se, elju njihovu on im ispuni.

  78:30 Jo nisu svoju utaili pohlepu i jelo im jo bjee u ustima,

  78:31 kad se srdba Boja na njih raspali: pokosi smru prvake njihove i mladie pobi Izraelove.

  78:32 Uza sve to grijeie dalje i ne vjerovae u udesna djela njegova.

  78:33 I skona im dane jednim dahom i njihova ljeta naglim svretkom.

  78:34 Kad ih ubijae, traie ga i opet pitahu za Boga;

  78:35 spominjahu se da je Bog hridina njihova i Svevinji njihov otkupitelj.

  78:36 Ali ga opet ustima svojim varahu i jezikom svojim lagahu njemu.

  78:37 Njihovo srce s njime ne bijae, nit' bijahu vjerni Savezu njegovu.

  78:38 A on im milosrdno grijeh pratao i nije ih posmicao; esto je gnjev svoj susprezao da ne plane svom jarou.

  78:39 Spominjao se da su put i dah koji odlazi i ne vraa se vie.

  78:40 Koliko mu prkosie u pustinji i alostie ga u samotnom kraju!

  78:41 Sve nanovo iskuavahu Boga i vrijeahu Sveca Izraelova

  78:42 ne spominju' se ruke njegove ni dana kad ih od dumana izbavi,

  78:43 ni znakova njegovih u Egiptu, ni udesnih djela u polju Soanskom.

  78:44 U krv im pretvori rijeke i potoke, da ne piju.

  78:45 Posla na njih obade da ih deru i abe da ih more.

  78:46 I predade skakavcu etvu njihovu, i plod muke njihove derau.

  78:47 Vinograde im tuom udari, a mrazom smokvike njihove.

  78:48 I predade gradu njihova goveda i munjama stada njihova.

  78:49 Obori na njih svu estinu gnjeva svog, jarost, bijes i nevolju: posla na njih anele nesree.

  78:50 I put gnjevu svojem otvori: ne potedje im ivot od smrti, ivotinje im izrui poasti.

  78:51 Pobi u Egiptu sve prvoroeno, prvence u atorju Hamovu.

  78:52 I povede narod svoj kao ovce i voae ih kao stado kroz pustinju.

  78:53 Pouzdano ih je vodio te se nisu bojali, a more je prekrilo dumane njihove.

  78:54 U Svetu zemlju svoju on ih odvede, na bregove to mu ih osvoji desnica.

  78:55 Pred njima istjera pogane, konopom im podijeli batinu, pod atorjem njihovim naseli plemena izraelska.

  78:56 A oni iskuavali i gnjevili Boga Vinjega i nisu drali zapovijedi njegovih.

  78:57 Otpadoe, iznevjerie se k'o oci njihovi, k'o luk nepouzdan oni zatajie.

  78:58 Na gnjev ga nagnae svojim uzviicama, na ljubomor navedoe kumirima svojim.

  78:59 Bog vidje i gnjevom planu, odbaci posve Izraela.

  78:60 I napusti boravite svoje u ilu, ator u kojem prebivae s ljudima.

  78:61 Preda u ropstvo snagu svoju i svoju diku u ruke dumanske.

  78:62 Narod svoj prepusti mau, raspali se na svoju batinu.

  78:63 Mladie njihove oganj proguta, ne udae se djevice njihove.

  78:64 Sveenici njihovi padoe od maa, ne zaplakae udove njihove.

  78:65 Tad se k'o oda sna trgnu Gospodin, k'o ratnik vinom savladan.

  78:66 Udari otraga dumane svoje, sramotu im vjeitu zadade.

  78:67 On odbaci ator Josipov i Efrajimovo pleme ne odabra,

  78:68 ve odabra pleme Judino i goru Sion koja mu omilje.

  78:69 Sagradi Svetite k'o nebo visoko, k'o zemlju utemelji ga dovijeka.

  78:70 Izabra Davida, slugu svojega, uze ga od torova ovjih;

  78:71 odvede ga od ovaca dojilica da pase Jakova, narod njegov, Izraela, batinu njegovu.

  78:72 I pasao ih je srcem estitim i briljivim rukama vodio.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .