Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - PSALMS 89

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  89:1 Pouna pjesma. Ezrahijca Etana.

  89:2 O ljubavi Jahvinoj pjevat u dovijeka, kroza sva koljena vjernost u tvoju navijetati.

  89:3 Ti ree: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju:

  89:4 "Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome:

  89:5 tvoje potomstvo odrat u dovijeka, za sva koljena sazdat u prijestolje tvoje."

  89:6 Nebesa veliaju udesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih.

  89:7 Ta tko je u oblacima ravan Jahvi, tko li je Jahvi slian meu sinovima Bojim?

  89:8 Bog je strahovit u zboru svetih, velik i straan svima oko sebe.

  89:9 Jahve, Boe nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okruuje.

  89:10 Ti zapovijeda bunome moru, obuzdava silu valova njegovih;

  89:11 ti sasjee Rahaba i zgazi, snanom miicom rasu dumane svoje.

  89:12 Tvoja su nebesa i tvoja je zemlja, zemljin krug ti si sazdao i sve to je na njemu;

  89:13 sjever i jug ti si stvorio, Tabor i Hermon kliu imenu tvojemu.

  89:14 Tvoja je miica snana, ruka vrsta, desnica dignuta.

  89:15 Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koraaju pred tobom.

  89:16 Blago narodu vinu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve,

  89:17 u tvom se imenu raduje svagda i tvojom se pravdom ponosi.

  89:18 Jer ti si ures moi njegove, po tvojoj milosti raste snaga naa.

  89:19 Jer Jahve je tit na, Svetac Izraelov kralj je na.

  89:20 Neko si u vienju govorio pobonima svojim: "Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh;

  89:21 naoh Davida, slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah,

  89:22 da ruka moja svagda ostane s njime i moja miica da ga krijepi.

  89:23 Nee ga nadmudriti dumanin, niti oboriti sin bezakonja.

  89:24 Razbit u pred njim protivnike njegove, pogubit u mrzitelje njegove.

  89:25 Vjernost moja i dobrota bit e s njime i u mome imenu rast e mu snaga.

  89:26 Pruit u njegovu ruku nad more, do Rijeke desnicu njegovu.

  89:27 On e me zvati: 'Oe moj! Boe moj i hridi spasa mojega.'

  89:28 A ja u ga prvoroencem uiniti, najviim meu kraljevima svijeta.

  89:29 Njemu u sauvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran.

  89:30 Njegovo u potomstvo uiniti vjenim i prijestolje mu kao dan nebeski.

  89:31 Ako li mu sinovi Zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim,

  89:32 ako li prestupe odredbe moje i ne budu uvali zapovijedi mojih;

  89:33 ibom u kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu,

  89:34 ali mu naklonosti svoje oduzeti neu niti u prekriti vjernosti svoje.

  89:35 Neu povrijediti Saveza svojega i neu porei obeanja svoga.

  89:36 Jednom se zakleh svetou svojom: Davida prevariti neu:

  89:37 potomstvo e njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce,

  89:38 ostat e dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu."

  89:39 A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga.

  89:40 Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi.

  89:41 Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruevine baci.

  89:42 Pljakaju ga svi to naiu, na ruglo je susjedima svojim.

  89:43 Podie desnicu dumana njegovih i obradova protivnike njegove.

  89:44 Otupi otricu maa njegova, u boju mu ne pomoe.

  89:45 Njegovu sjaju kraj uini, njegovo prijestolje na zemlju obori.

  89:46 Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio.

  89:47 Ta dokle e, Jahve? Zar e se uvijek skrivati? Hoe li gnjev tvoj k'o oganj gorjeti?

  89:48 Sjeti se kako je kratak ivot moj, kako si ljude prolazne stvorio!

  89:49 Tko iv smrti vidjeti nee? Tko e od ruke Podzemlja duu sauvati?

  89:50 Gdje li je, Jahve, tvoja dobrota iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju?

  89:51 Sjeti se, Jahve, sramote slugu svojih: u srcu nosim svu mrnju pogana

  89:52 s kojom nasru dumani tvoji, Jahve, s kojom nasru na korake pomazanika tvoga.

  89:53 Blagoslovljen Jahve dovijeka! Tako neka bude. Amen!


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .