Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - REVELATION 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam peata, zaujem gdje prvo od etiri bia govori glasom kao gromovnim: "Doi!"

  6:2 Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika luk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik poe da pobijedi.

  6:3 Kad Jaganjac otvori drugi peat, zaujem drugo bie gdje govori: "Doi!"

  6:4 I izie drugi konj, rian. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi meu sobom pokolju. I dan mu je ma velik.

  6:5 Kad Jaganjac otvori trei peat, zaujem tree bie gdje govori: "Doi!" Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja.

  6:6 Tada zaujem kao neki glas isred etiriju bia gdje govori: "Mjera penice za denar! Tri mjere jema za denar! A ulju i vinu ne udi!"

  6:7 Kad Jaganjac otvori etvrti peat, zaujem glas etvrtoga bia gdje govori: "Doi!"

  6:8 Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je "Smrt" i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad etvrtinom zemlje: ubijati maem i glau i smru i zvijerima zemaljskim.

  6:9 Kad Jaganjac otvori peti peat, vidjeh pod rtvenikom due zaklanih zbog rijei Boje i zbog svjedoanstva to ga imahu.

  6:10 Vikahu iza glasa: "Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nee suditi i osvetiti krv nau na pozemljarima?"

  6:11 I svakome je od njih dana bijela haljina i reeno im je neka se strpe jo malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u slubi i brae njihove koja imaju biti pobijena kao i oni.

  6:12 I vidjeh: kad Jaganjac otvori esti peat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv.

  6:13 I zvijezde padoe s neba na zemlju kao to smokva smokvice stresa kad je potrese estok vjetar.

  6:14 Nebo ieznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenue s mjesta.

  6:15 Kraljevi zemaljski, i velikai, i vojvode, i bogatai, i mogunici, rob i slobodnjak - svi se sakrie u spilje i peine gorske

  6:16 govorei gorama i peinama: "Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdbe Jaganjeve.

  6:17 Jer doe Dan onaj veliki srdbe njihove i tko e opstati!"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .