Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Tetho dne pak byla svatba v Kn Galilejsk a byla tam Jeova matka.

  2:2 Na svatbu byl pozvn tak Je a jeho uednci.

  2:3 A kdy dolo vno, ekla Jei jeho matka: "Nemaj vno."

  2:4 Je j ekl: "eno, co [mm] j s tebou? Moje hodina jet nepila."

  2:5 Jeho matka ekla sluebnkm: "Udlejte, cokoli by vm ekl."

  2:6 A stlo tam est kamennch ndob na vodu k idovskmu oiovn, kad o obsahu dvou nebo t mr.

  2:7 Je jim ekl: "Naplte ty ndoby vodou." Naplnili je tedy a po okraj.

  2:8 Potom jim ekl: "Te nalijte a doneste vrchnmu sprvci svatby." A donesli.

  2:9 Jakmile vrchn sprvce svatby okusil tu vodu, z n se stalo vno (a nevdl, odkud je, ale sluebnci, kte tu vodu nalvali, vdli), zavolal ten vrchn sprvce enicha

  2:10 a ekl mu: "Kad lovk podv nejdve dobr vno, a kdy jsou [host] opil, tehdy to hor. Ty jsi zachoval dobr vno a dote."

  2:11 Tm udlal Je v Kn Galilejsk potek zzrak a zjevil svou slvu. A jeho uednci v nho uvili.

  2:12 Potom sestoupil do Kafarnaum, on, jeho matka, jeho brati i jeho uednci; a zstali tam nkolik dn.

  2:13 Tehdy byla blzko idovsk Velik noc. Je tedy piel do Jeruzalma

  2:14 a v chrmu nalezl prodavae vol, ovc a holubic a smnrnky sedc [za stoly].

  2:15 Udlal si tedy bi z provzk a vechny z chrmu vyhnal, i ovce a voly, a smnrnkm rozsypal penze a zpevracel [jim] stoly.

  2:16 A tm, kte prodvali holubice, ekl: "Odneste to odsud! Nedlejte dm mho Otce domem kupectv!"

  2:17 Tehdy si jeho uednci vzpomnli, e je napsno: "Horlivost [pro] tvj dm mne pohltila."

  2:18 id tedy odpovdli a ekli mu: "Jak nm uke znamen, kdy dl tyto vci?"

  2:19 Je jim odpovdl: "Zbote tento chrm a ve tech dnech ho postavm."

  2:20 A id ekli: "tyicet est let se stavl tento chrm a ty ho postav za ti dny?"

  2:21 On vak mluvil o chrmu svho tla.

  2:22 Proto kdy vstal z mrtvch, jeho uednci si vzpomnli, e jim to kal. A uvili Psmu a slovu, kter Je ekl.

  2:23 A kdy byl na Velikou noc v Jeruzalm, mnoz bhem toho svtku uvili v jeho jmno, kdy vidli zzraky, kter dlal.

  2:24 Ale Je se jim nesvoval, protoe on znal vechny.

  2:25 A nepoteboval, aby nkdo vydval o lovku svdectv, nebo on vdl, co je v lovku.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .