Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 5

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  5:1 Voi cknta Prea Iubitului meu, ckntarea Prea Iubitului meu despre via Lui. Prea Iubitul meu avea o vie, pe o ckmpie foarte mqnoasq.

  5:2 I -a sqpat pqmkntul, l -a curqyit de pietre, wi a sqdit kn el viyele cele mai alese. A zidit un turn kn mijlocul ei, wi a sqpat wi un teasc, apoi trqgea nqdejde cq are sq -I facq struguri buni, dar a fqcut struguri sqlbatici.

  5:3 ,,Acum dar, -zice Domnul-locuitori ai Ierusalimului wi bqrbayi ai lui Iuda, judecayi voi kntre Mine wi via Mea!

  5:4 Ce aw mai fi putut face viei Mele, wi nu i-am fqcut? Pentruce a fqcut ea struguri sqlbatici, cknd Eu mq awteptam sq facq struguri buni?

  5:5 Vq voi spune knsq acum, ce voi face viei Mele: ki voi smulge gardul, ca sq fie pqscutq de vite; ki voi surpa zidul, ca sq fie cqlcatq kn picioare;

  5:6 o voi pustii; nu va mai fi curqyitq, nici sqpatq, spini wi mqrqcini vor crewte kn ea! Voi porunci wi norilor, sq nu mai ploaie peste ea.``

  5:7 Via Domnului owtirilor este casa lui Israel, wi bqrbayii lui Iuda sknt viya pe care o iubea. El se awtepta la judecatq, wi cknd colo, iatq sknge vqrsat! -Se awtepta la dreptate, wi cknd colo, iatq strigqte de apqsare!

  5:8 Vai de ceice knwirq casq lkngq casq wi lipesc ogor lkngq ogor, pknq nu mai rqmkne loc, wi locuiesc kn mijlocul yqrii!

  5:9 Iatq ce mi -a descoperit Domnul owtirilor: ,,Hotqrkt, aceste case multe vor fi pustiite, aceste case mari wi frumoase nu vor mai fi locuite.

  5:10 Chiar zece pogoane de vie nu vor da deckt un bat, wi un omer de sqmknyq nu va da deckt o efq.

  5:11 Vai de cei ce disdedimineayq aleargq dupq bquturi ameyitoare, wi wed pknq tkrziu noaptea wi se knferbkntq de vin!

  5:12 Arfa wi alquta, timpana, flautul wi vinul le knveselesc ospeyele; dar nu iau seama la lucrarea Domnului, wi nu vqd lucrul mknilor Lui.

  5:13 De aceea poporul meu va fi dus pe neawteptate kn robie; boierimea lui va muri de foame, wi gloata lui se va usca de sete.

  5:14 De aceea kwi wi deschide locuinya moryilor gura, wi kwi lqrgewte peste mqsurq gktlejul, ca sq se pogoare kn ea mqreyia wi bogqyia Sionului, cu toatq mulyimea lui gqlqgioasq wi veselq.

  5:15 Wi astfel, cei mici vor fi doborkyi, cei mari vor fi smeriyi, wi privirile trufawe vor fi plecate.

  5:16 Dar Domnul owtirilor va fi knqlyat prin judecatq, wi Dumnezeul cel sfknt va fi sfinyit prin dreptate.

  5:17 Acolo vor pawte mieii ca pe imawul lor, wi pqstori pribegi vor mknca mowiile prqpqdite ale bogayilor.

  5:18 Vai de ceice trag dupq ei nelegiuirea cu funiile minciunii, wi pqcatul, cu wleaurile unei cqruye,

  5:19 wi zic: ,Sq-Wi grqbeascq, sq-Wi facq iute lucrarea, ca s`o vedem! Sq vinq odatq hotqrkrea Sfkntului lui Israel wi sq se aducq la kndeplinire, ca s`o cunoawtem!``

  5:20 Vai de cei ce numesc rqul bine, wi binele rqu, cari spun cq kntunerecul este luminq, wi lumina kntunerec, cari dau amqrqciunea kn loc de dulceayq, wi dulceaya kn loc de amqrqciune!

  5:21 Vai de cei ce se socot knyelepyi, wi se cred pricepuyi!

  5:22 Vai de cei tari cknd este vorba de bqut vin, wi viteji cknd este vorba de amestecat bquturi tari;

  5:23 cari scot cu faya curatq pe cel vinovat, pentru mitq, wi iau drepturile celor nevinovayi!

  5:24 De aceea, cum mistuie o limbq de foc miriwtea, wi cum arde flacqra iarba uscatq, tot awa: ca putregaiul le va fi rqdqcina lor, wi floarea li se va risipi kn vknt ca yqrkna, cqci au nesocotit legea Domnului owtirilor, wi au dispreyuit cuvkntul Sfkntului lui Israel.

  5:25 De aceea Se wi aprinde Domnul de mknie kmpotriva poporului Squ, Kwi kntinde mkna kmpotriva lui, wi -l lovewte de se zguduie munyii, wi trupurile moarte stau ca noroiul kn mijlocul uliyelor. Cu toate acestea, mknia Lui nu se potolewte, wi mkna Lui este kncq kntinsq.

  5:26 El ridicq un steag popoarelor kndepqrtate, wi le fluierq dela un capqt al pqmkntului: wi iatq-le, vin repede wi uwor.

  5:27 Niciunul nu este obosit, niciunul nu wovqiewte de obosealq, niciunul nu dormiteazq, nici nu doarme; niciunuia nu i se descinge brkul dela mijloc, nici nu i se rupe cureaua dela kncqlyqminte.

  5:28 Sqgeyile lor sknt ascuyite, wi toate arcurile kncordate; copitele cailor lor parcq sknt cremene, wi royile carqlor lor parcq sknt un vkrtej.

  5:29 Rqcnesc ca niwte lei, mugesc ca niwte pui de lei; sforqie wi apucq prada, o iau cu ei, wi nimeni nu vine kn ajutor.

  5:30 Kn ziua aceea, va fi asupra lui Iuda un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uitkndu-se la pqmknt, nu vor vedea deckt kntunerec wi strkmtorare, iar lumina se va kntuneca kn norii lui.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск