Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 34

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  34:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  34:2 ,,Dq porunca aceasta copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd veyi intra kn yara Canaanului, yara aceasta va fi mowtenirea voastrq, yara Canaanului, ale cqrei hotare iatq-le:

  34:3 Hotarul din partea de miazqzi va kncepe din pustia Yin, lkngq Edom. Astfel, hotarul vostru de miazq zi va kncepe dela marginea mqrii Sqrate, spre rqsqrit;

  34:4 se va kntoarce la miazq zi de knqlyimea Acrabim, va trece prin Yin, wi se va kntinde pknq la miazqzi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Hayar-Adar, wi va trece spre Aymon:

  34:5 dela Aymon, se va kntoarce pknq la pkrkul Egiptului, wi va iewi la mare.

  34:6 Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana): aceasta va fi hotarul vostru la apus.

  34:7 Iatq care va fi hotarul vostru spre miazq-noapte: kncepknd dela Marea cea Mare sq trageyi hotarul pknq la muntele Hor;

  34:8 dela muntele Hor, sq -l trageyi prin Hamat, wi sq ajungq pknq la Yedad;

  34:9 sq urmeze mai departe prin Zifron, ca sq ajungq la Hayar-Enan: acesta sq vq fie hotarul knspre miazq noapte.

  34:10 Sq vq trageyi hotarul spre rqsqrit dela Hayar-Enan pknq la Wefam;

  34:11 sq se pogoare din Wefam spre Ribla, la rqsqrit de Ain; se va pogork, wi se va kntinde dealungul mqrii Chineret (Ghenezaret), la rqsqrit;

  34:12 se va pogork iarqw spre Iordan, ca sq ajungq la marea Sqratq. Aceasta va fi yara voastrq, cu hotarele ei de jur kmprejur.``

  34:13 Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel, wi a zis: ,,Aceasta este yara pe care o veyi kmpqryi prin soryi, wi pe care a poruncit Domnul s`o dea celor nouq seminyii wi jumqtate.

  34:14 Cqci seminyia fiilor lui Ruben, dupq casele lor pqrintewti, wi seminyia fiilor lui Gad, dupq casele pqrinyilor lor, precum wi jumqtate din seminyia lui Manase wi-au luat mowtenirea.

  34:15 Aceste douq seminyii wi jumqtate wi-au luat mowtenirea dincoace de Iordan, kn faya Ierihonului, kn spre rqsqrit.``

  34:16 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  34:17 ,,Iatq numele bqrbayilor cari vor kmpqryi yara kntre voi: preotul Eleazar, wi Iosua, fiul lui Nun.

  34:18 Sq mai luayi ckte o cqpetenie din fiecare seminyie, ca sq facq kmpqryirea yqrii.

  34:19 Iatq numele bqrbayilor acestora. Pentru seminyia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

  34:20 pentru seminyia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;

  34:21 pentru seminyia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;

  34:22 pentru seminyia fiilor lui Dan: cqpetenia Buchi, fiul lui Iogli;

  34:23 pentru fiii lui Iosif, -pentru seminyia fiilor lui Manase: cqpetenia Haniel, fiul lui Efod; -

  34:24 wi pentru seminyia fiilor lui Efraim: cqpetenia Chemuel, fiul lui Wiftan;

  34:25 pentru seminyia fiilor lui Zabulon: cqpetenia Eliyafan, fiul lui Parnac;

  34:26 pentru seminyia fiilor lui Isahar: cqpetenia Paltiel, fiul lui Azan;

  34:27 pentru seminyia fiilor lui Awer: cqpetenia Ahihud, fiul lui Welomi;

  34:28 pentru seminyia fiilor lui Neftali: cqpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.``

  34:29 Acewtia sknt aceia cqrora le -a poruncit Domnul sq kmpartq yara Canaanului kntre copiii lui Israel.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск