Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 35

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  35:1 Domnul a vorbit lui Moise, kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului. Wi a zis:

  35:2 ,,Poruncewte copiilor lui Israel, sq dea Leviyilor, din mowtenirea pe care o vor avea, niwte cetqyi kn cari sq poatq locui. Sq mai dayi Leviyilor wi un loc gol kmprejurul acestor cetqyi.

  35:3 Cetqyile sq fie ale lor, ca sq locuiascq kn ele; iar locurile goale sq fie pentru vitele lor, pentru averile lor wi pentru toate dobitoacele lor.

  35:4 Locurile goale din jurul cetqyilor pe cari le veyi da Leviyilor, sq aibq, kncepknd dela zidul cetqyii kn afarq, o mie de coyi de jur kmprejur.

  35:5 Sq mqsurayi afarq din cetate, douq mii de coyi kn partea de rqsqrit, douq mii de coyi kn partea de miazqzi, douq mii de coyi kn partea de apus, wi douq mii de coyi kn partea de miazq noapte, awa kn ckt cetatea sq fie la mijloc. Acestea sq fie locurile goale din jurul cetqyilor lor.

  35:6 Dintre cetqyile pe cari le veyi da Leviyilor, wase sq fie cetqyi de scqpare unde va putea sq fugq ucigawul, wi afarq de acestea, sq le mai dayi alte patruzeci wi douq de cetqyi.

  35:7 Toate cetqyile pe cari le veyi da Leviyilor sq fie patruzeci wi opt de cetqyi, kmpreunq cu locurile lor goale.

  35:8 Cetqyile pe cari le veyi da din mowiile copiilor lui Israel sq fie date mai multe de cei ce au mai multe, wi mai puyine de ceice au mai puyine; fiecare sq dea Leviyilor din cetqyile lui dupq mowtenirea pe care o va avea.``

  35:9 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  35:10 ,,Vorbewte copiilor lui Israel wi spune-le: ,Cknd veyi trece Iordanul wi veyi intra kn yara Canaanului,

  35:11 sq vq alegeyi niwte cetqyi cari sq vq fie cetqyi de scqpare, unde sq poatq scqpa ucigawul care va omork pe cineva fqrq voie.

  35:12 Aceste cetqyi sq vq slujeascq drept cetqyi de scqpare kmpotriva rqzbunqtorului skngelui, pentruca ucigawul sq nu fie omorkt knainte de a se knfqyiwa kn faya adunqrii ca sq fie judecat.

  35:13 Din cetqyile pe cari le veyi da, wase sq vq fie cetqyi de scqpare.

  35:14 Sq dayi trei cetqyi dincoace de Iordan, wi trei cetqyi kn yara Canaanului: acestea sq vq fie cetayi de scqpare.

  35:15 Aceste wase cetqyi sq fie cetqyi de scqpare pentru copiii lui Israel, pentru strqin wi pentru celce locuiewte kn mijlocul vostru: acolo va putea sq scape orice om care va ucide pe cineva fqrq voie.

  35:16 Dacq un om lovewte pe aproapele squ cu o unealtq de fer, wi acesta moare, este un ucigaw: ucigawul sq fie pedepsit cu moartea.

  35:17 Dacq -l lovewte cu o piatrq pe care o yine kn mknq, de care poate muri, wi moare, este un ucigaw: ucigawul sq fie pedepsit cu moartea.

  35:18 Dacq -l lovewte cu vreo unealtq de lemn pe care o yine kn mknq, de care poate muri, wi moare, este un ucigaw; ucigawul sq fie pedepsit cu moartea.

  35:19 Rqzbunqtorul skngelui sq omoare pe ucigaw; cknd kl va kntklni, sq -l omoare.

  35:20 Dacq un om kmpinge pe aproapele squ din urq, sau dacq -l pkndewte wi arungq ceva asupra lui wi moare,

  35:21 sau dacq -l lovewte cu mkna din vrqjmqwie, wi moare, cel ce l -a lovit sq fie pedepsit cu moartea; este un ucigaw: rqzbunqtorul skngelui sq omoare pe ucigaw, cknd kl va kntklni.

  35:22 Dar dacq un om kmpinge pe aproapele lui fqrq veste wi nu din vrqjmqwie, sau dacq aruncq ceva asupra lui fqrq sq -l fi pkndit,

  35:23 sau dacq aruncq asupra lui din nebqgare de seamq o piatrq care -i poate pricinui moartea, wi moare, fqrq sq -l urascq wi fqrq sq caute sq -i facq rqu:

  35:24 Iatq legile dupq cari va judeca adunarea kntre cel ce l -a lovit wi rqzbunqtorul skngelui.

  35:25 Adunarea va izbqvi pe ucigaw din mkna rqzbunqtorului skngelui, wi -l va face sq se kntoarcq kn cetatea de scqpare unde fugise. Sq locuiascq acolo pknq la moartea marelui preot care este uns cu untdelemn sfknt.

  35:26 Dacq ucigawul iese din hotarul cetqyii de scqpare unde fugise,

  35:27 wi dacq rqzbunqtorul skngelui kl kntklnewte afarq din hotarul cetqyii de scqpare wi ucide pe ucigaw, nu va fi vinovat de omor.

  35:28 Cqci ucigawul trebuia sq locuiascq kn cetatea lui de scqpare pknq la moartea marelui preot; wi dupq moartea marelui preot, putea sq se kntoarcq la mowia lui.

  35:29 Iatq poruncile de drept pentru voi wi pentru urmawii vowtri, kn toate locurile kn cari veyi locui.

  35:30 Dacq un om omoarq pe cineva, ucigawul sq fie omorkt, pe mqrturia martorilor. Un singur martur nu va fi deajuns ca sq fie oskndit cineva la moarte.

  35:31 Sq nu primiyi rqscumpqrare pentru viaya unui ucigaw vinovat de moarte, ci sq fie pedepsit cu moartea.

  35:32 Sq nu primiyi rqscumpqrare pentru cel ce trebue sq fugq kn cetatea lui de scqpare, ca sq se kntoarcq sq locuiascq kn yarq pknq la moartea preotului.

  35:33 Sq nu pkngqriyi yara unde veyi fi, cqci skngele celui nevinovat pkngqrewte yara; wi ispqwirea skngelui vqrsat kn yarq nu se va putea face deckt prin skngele celui ce -l va vqrsa.

  35:34 Sq nu pkngqriyi deci yara kn care veyi merge sq locuiyi, wi kn mijlocul cqreia voi locui wi Eu, cqci Eu sknt Domnul, care locuiewte kn mijlocul copiilor lui Israel.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск