Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1SAMUEL 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 Koveg Jahvin bijae sedam mjeseci u zemlji Filistejaca.

  6:2 Tada Filistejci sazvae sveenike i vrae i zapitae ih: "to da radimo s Kovegom Jahvinim? Pouite nas kako da ga poaljemo natrag na njegovo mjesto."

  6:3 Oni odgovorie: "Ako hoete vratiti Koveg Boga Izraelova, ne aljite ga natrag prazna nego uza nj poaljite i naknadnicu. Tada ete se izlijeiti i znat ete zato se njegova ruka nije okrenula od vas."

  6:4 Oni zapitae: "Kakvu naknadnicu treba da mu poaljemo?" Oni odgovorie: "Prema broju filistejskih knezova, pet zlatnih ireva i pet zlatnih takora, jer je ista nevolja na vama i na vaim knezovima.

  6:5 Nainite, dakle, likove svojih ireva i likove svojh takora, koji vam zatiru zemlju, i dajte slavu Bogu Izraelovu. Moda e dignuti ruku svoju od vas, od vaih bogova i od vae zemlje.

  6:6 Zato hoete da vam srce otvrdne kao to je bilo otvrdnulo Egipanima i faraonu? Kad ih je Bog pritisnuo, nisu li ih onda pustili da odu?

  6:7 Pripremite sada jedna nova kola i uzmite dvije krave dojilice koje jo nisu nosile jarma: upregnite krave u kola, a njihovu telad odvedite natrag u staju.

  6:8 Tada ete uzeti Koveg Jahvin i staviti ga na kola. Zlatne predmete koje mu prinosite kao rtvu naknadnicu stavit ete u kovei kraj njega i tako neka poe.

  6:9 Zatim gledajte: ako krene prema svome kraju, put Bet emea, onda je sigurno da nam je on zadao ovo veliko zlo; ako li ne krene tako, znat emo da nas nije udarila njegova ruka, nego da nam se to dogodilo sluajno."

  6:10 Ljudi uinie tako: uzee dvije krave dojilice i upregoe ih u kola, a njihovu telad zadrae u staji.

  6:11 Koveg Jahvin stavie na kola i kovei sa zlatnim takorima i s likovima svojih ireva.

  6:12 Krave udarie ravno cestom prema Bet emeu i jednako su ile istim putem, mukale su idui, a nisu skretale ni desno ni lijevo. Filistejski knezovi pratili su ih do granice Bet emea.

  6:13 Stanovnici Bet emea upravo su bili zabavljeni etvom penice u dolini. Digavi oi, ugledae Koveg i potrae mu s veseljem u susret.

  6:14 Kad su kola stigla na polje Joue iz Bet emea, zaustavie se. Ondje bijae velik kamen. Tada iscijepae drvo od kola i prinesoe krave kao rtvu paljenicu Jahvi.

  6:15 Leviti bijahu skinuli Koveg Jahvin i kovei to je bio kraj njega i u kojem su bili zlatni predmeti i sve bijahu stavili na onaj veliki kamen. Stanovnici Bet emea prinosili su toga dana rtve paljenice i klali rtve klanice Jahvi.

  6:16 Kad je to vidjelo pet filistejskih knezova, vratie se u Ekron isti dan.

  6:17 A ovo je pet zlatnih ireva to su ih Filistejci poslali kao rtvu naknadnicu Jahvi: za Adod jedan, za Gazu jedan, za Akelon jedan, za Gat jedan, za Ekron jedan.

  6:18 A zlatnih je takora bilo toliko koliko svih gradova filistejskih, u svih pet kneevina, od utvrenih gradova do otvorenih sela. Svjedok je veliki kamen na koji su poloili Koveg Jahvin i koji jo i danas stoji na polju Joue iz Bet emea.

  6:19 Sinovi Jekonijini nisu se radovali sa stanovnicima Bet emea kad su vidjeli Koveg Jahvin. Zato je Jahve pobio sedamdeset ljudi meu njima. Narod je tugovao zbog toga to ga je Jahve tako teko iskuao.

  6:20 Tada ljudi u Bet emeu rekoe: "Tko bi mogao opstati pred Jahvom, ovim Svetim Bogom? Kome e otii sada od nas?"

  6:21 I poslae poslanike stanovnicima Kirjat Jearima i poruie im: "Filistejci su vratili Koveg Jahvin. Doite i odnesite ga sebi."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .