Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ISAIAH 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  2:1 Vienje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:

  2:2 Dogodit e se na kraju dana: Gora Doma Jahvina bit e postavljena vrh svih gora, uzviena iznad svih bregova. K njoj e se stjecati svi narodi,

  2:3 nagrnut e mnoga plemena i rei: "Hajde, uziimo na Goru Jahvinu, poimo u Dom Boga Jakovljeva! On e nas nauiti svojim putovima, hodit emo stazama njegovim. Jer e iz Siona Zakon doi, iz Jeruzalema rije Jahvina."

  2:4 On e biti sudac narodima, mnogim e sudit' plemenima, koji e maeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Nee vie narod dizat' maa protiv naroda nit' se vie uit' ratovanju.

  2:5 Hajde, dome Jakovljev, u Jahvinoj hodimo svjetlosti!

  2:6 Da, ti si svoj odbacio narod, dom Jakovljev, jer je pun vraeva s istoka i gatara kao Filistejci, bratime se s tuincima.

  2:7 Zemlja mu je puna srebra i zlata i blagu mu kraja nema; zemlja mu je puna konja, kolima mu broja nema.

  2:8 Zemlja mu je prepuna kumira i oni se klanjaju pred djelom ruku svojih, pred onim to njihovi nainie prsti.

  2:9 Smrtnik e se poviti, ovjek sniziti; ne prataj im.

  2:10 Ui meu peine, skrij se u prainu, pred uasom Jahvinim, pred sjajem velianstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.

  2:11 Ohol pogled bit e skren i bahatost ljudska poniena. Jahve e se uzvisiti, on jedini - u dan onaj.

  2:12 Da, bit e to dan Jahve nad Vojskama, protiv svih oholih i bahatih, protiv sviju to se uzvisie, da ih obori;

  2:13 protiv svih cedrova libanonskih i svih hrastova baanskih;

  2:14 protiv svih gora uznositih i svih bregova uzdignutih;

  2:15 protiv svake visoke tvre i svih tvrdih zidina;

  2:16 protiv sveg brodovlja tarikog i svih brodova raskonih.

  2:17 Oholost ljudska skrit e se i bahatost ljudska poniziti. Jahve e se uzvisiti, on jedini - u dan onaj,

  2:18 i kumiri e netragom nestati.

  2:19 Uite u rupe meu peinama i u spilje zemaljske pred uasom Jahvinim, pred sjajem velianstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.

  2:20 U dan onaj: bacit e svaki svoje srebro i zlatne kumire koje sebi naini da im se klanja,

  2:21 kad utee u upljine peina i u raspukline stijena pred uasom Jahvinim, pred sjajem velianstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.

  2:22 uvajte se, dakle, ovjeka koji ima samo jedan dah u nosnicama: jer to vrijedi?


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .