Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Urani Joua i sa svim sinovima Izraelovim krene od itima. I stignu do Jordana pa ondje prije prelaza prenoe.

  3:2 Poslije tri dana prou starjeine kroz tabor i zapovjede puku:

  3:3 "im ugledate Koveg saveza Jahve, Boga vaega, i sveenike levite koji ga nose, krenite svi sa svoga mjesta i poite za njim.

  3:4 Tako ete znati put kojim vam je ii, jer tim putem jo nikada niste ili. Ali izmeu vas i Kovega neka bude razmak do dvije tisue lakata. I da mu se niste pribliili."

  3:5 A Joua zapovjedi narodu: "Posvetite se za sutra, jer e sutra Jahve uiniti udesa meu vama."

  3:6 A sveenicima Joua zapovjedi: "Dignite Koveg saveza i nosite ga pred narodom." I digoe Koveg saveza i ponijee ga pred narodom.

  3:7 Jahve ree Joui: "Danas te poinjem uzvisivati pred oima svega Izraela, neka znaju da sam s tobom kao to bijah s Mojsijem.

  3:8 Ti pak zapovjedi sveenicima koji nose Koveg saveza:' Kada stignete do voda jordanskih, u Jordanu se samom zaustavite.'"

  3:9 Tada ree Joua Izraelcima: "Priite i ujte rijei Jahve, Boga svojega."

  3:10 I ree Joua: "Po ovomu ete spoznati da je meu vama Bog ivi: on e goniti ispred vas Kanaance, Hetite, Hivijce, Periane, Girgaane, Amorejce i Jebusejce.

  3:11 Evo, Koveg saveza Gospodara sve zemlje proi e pred vama preko Jordana.

  3:12 Izaberite odmah dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih, po jednoga iz svakoga plemena.

  3:13 im stopala sveenika koji nose Koveg Jahve, Gospodara sve zemlje, stupe u Jordan, razdijelit e se voda Jordana, i ona to tee odozgo ustavit e se kao nasip.'"

  3:14 Kad je narod krenuo iz svojih atora da prijee preko Jordana, ponesu sveenici Koveg saveza pred njim.

  3:15 A kad su nosai Kovega stigli do Jordana i kada su sveenici koji su nosili Koveg zagazili u vodu na obali - a bilo je vrijeme etve kad se Jordan prelijeva preko svojih obala -

  3:16 voda to je tekla odozgo daleko se, poput nasipa, ustavila kod grada Adame, koji se nalazi kraj Sartana; a voda to je otjecala dolje u Arabsko ili Slano more sasvim je otekla i narod je prelazio prema Jerihonu.

  3:17 Sveenici koji su nosili Koveg saveza Jahvina stajahu na suhu usred Jordana i prelaae Izrael po suhu sve dok sav narod ne prijee preko rijeke.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .