Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 4

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  4:1 Poto je sav narod preao preko Jordana, ree Jahve Joui:

  4:2 "Izaberite iz naroda dvanaest ljudi, od svakoga plemena po jednoga,

  4:3 i zapovjedite im: 'Dignite odavde, iz sredine Jordana - s mjesta gdje stoje noge sveenika - dvanaest kamenova koje ete ponijeti sa sobom i poloiti na mjestu gdje budete noas prenoili.'"

  4:4 Tada pozva Joua dvanaest ljudi koje je bio izabrao izmeu sinova Izraelovih, iz svakoga plemena po jednoga ovjeka,

  4:5 i ree im: "Idite pred Koveg Jahve, Boga svoga, u sredinu Jordana, i neka svaki donese na svojim ramenima po jedan kamen prema broju plemena Izraelovih.

  4:6 To e biti na spomen meu vama. Kad vas jednoga dana budu pitala vaa djeca: 'to vam znae ovi kamenovi?'

  4:7 rei ete im: 'Voda se Jordana razdijelila pred Kovegom saveza Jahvina kad je prelazio preko Jordana.' I ovo e kamenje biti vjeni spomen sinovima Izraelovim."

  4:8 Izraelci uine kako im je zapovjedio Joua, uzmu dvanaest kamenova iz sredine Jordana, prema broju plemena Izraelovih, kako je Jahve naredio Joui: prenesu ih do svoga noita i poloe ondje.

  4:9 Zatim Joua postavi usred Jordana dvanaest kamenova na mjesta gdje su stajale noge sveenika koji su nosili Koveg saveza. Ondje stoje i danas.

  4:10 Sveenici koji su nosili Koveg saveza stajali su usred Jordana, sve dok se nije izvrilo sve to je Jahve zapovjedio Joui da narod izvri, sasvim onako kao to Mojsije bijae naredio Joui. A narod je urno prelazio.

  4:11 Poto je sav narod preao, prijeu i sveenici s Kovegom saveza Jahvina i krenu pred narodom.

  4:12 Tada sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manaeova u bojnoj opremi stanu na elo sinova Izraelovih, kao to im bijae zapovjedio Mojsije.

  4:13 Oko etrdeset tisua naoruanih ljudi prelo je pred Jahvom da se bori na Jerihonskim poljanama.

  4:14 Toga dana uzvisi Jahve Jouu pred svim Izraelom i svi ga se bojahu, kao neko Mojsija, u sve dane njegova ivota.

  4:15 Jahve ree Joui:

  4:16 "Zapovjedi sveenicima koji nose Koveg saveza neka izau iz Jordana."

  4:17 Tada Joua zapovjedi sveenicima: "Izaite iz Jordana!"

  4:18 A im su sveenici koji su nosili Koveg saveza Jahvina izali isred Jordana i stali nogama na suho, vrate se vode Jordana na svoje mjesto i poteku kao i prije preko svojih obala.

  4:19 Narod je izaao iz Jordana desetog dana prvoga mjeseca. Tada se utaborio u Gilgalu, istono od Jerihona.

  4:20 A onih dvanaest kamenova to su ih uzeli sa sobom iz Jordana, Joua postavi u Gilgalu.

  4:21 Tada ree Izraelcima: "Ako potomci vai upitaju jednoga dana svoje oeve: 'to znai ovo kamenje?' -

  4:22 vi ih pouite ovako: 'Izrael je ovdje po suhu preao preko Jordana

  4:23 jer je Jahve, Bog va, osuio pred vama vodu Jordana dok ne prijeoste, kao to je uinio Jahve, Bog va, s Morem crvenim kad ga je osuio pred nama dok ne prijeosmo.

  4:24 A sve to, da bi znali svi narodi zemlje koliko je mona ruka Jahvina, i vi sami da se svagda bojite Jahve, Boga svoga.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .