Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 10

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  10:1 A sinovi Aronovi Nadab i Abihu uzmu svaki svoj kadionik; stave u nj vatre i na nju metnu tamjana da prinesu pred Jahvom neposveenu vatru, koju im on ne bijae propisao.

  10:2 Ali izbije plamen ispred Jahve te ih proguta - poginue oni pred Jahvom.

  10:3 Nato e Mojsije Aronu: "To je ono to je Jahve navijestio: Po onima koji su mi blizu svetim u se pokazati; pred svim u se pukom proslaviti." Aron je utio.

  10:4 Mojsije zovnu Miaela i Elsafana, sinove Aronova strica Uziela, pa im ree: "Doite i odnesite svoju brau ispred Svetita u polje izvan tabora!"

  10:5 Oni dou i odnesu ih u njihovim kouljama u polje izvan tabora, kako je Mojsije rekao.

  10:6 Poslije toga Mojsije ree Aronu i njegovim sinovima, Eleazaru i Itamaru: "Ne raupavajte svoje kose niti razdirite svojih haljina da ne poginete i da se On ne razljuti na svekoliku zajednicu. Vaa braa i sav dom Izraelov neka oplakuje one koje je vatra Jahvina saegla.

  10:7 Ne smijete odlaziti s ulaza u ator sastanka da ne pomrete, jer na vama je Jahvino ulje pomazanja." Oni uine po rijei Mojsijevoj.

  10:8 Jahve ree Aronu:

  10:9 "Kad ulazite u ator sastanka, nemojte piti vina niti opojnoga pia, ni ti ni tvoji sinovi s tobom! Tako neete poginuti. To je trajan zakon za vae narataje;

  10:10 da moete luiti posveeno od obinoga, isto od neistoga;

  10:11 da moete uiti Izraelce svim zakonima to ih je Jahve predao preko Mojsija."

  10:12 Onda Mojsije rekne Aronu i njegovim preivjelim sinovima, Eleazaru i Itamaru: "Uzimajte od rtve prinosnice to preostaje nakon prinesene rtve u ast Jahvi paljene i beskvasnu je uza rtvenik jedite jer je vrlo sveta.

  10:13 Blagujte je u svetom mjestu, jer to je - tako je meni nareeno - pristojbina tvoja i pristojbina tvojih sinova od rtava paljenih u ast Jahvi.

  10:14 A grudi rtve prikaznice i plee rtve podizanice ti i tvoji sinovi i tvoje keri s tobom jedite na bilo kojem istom mjestu. Jer to je dodijeljeno za pristojbinu tebi i tvojim sinovima od izraelskih rtava priesnica.

  10:15 Plee rtve podizanice i grudi rtve prikaznice to se donose zajedno s lojem, na vatri paljenim - poto budu prineseni za rtvu prikaznicu pred Jahvom - neka pripadnu tebi i tvojim sinovima s tobom. To je, kako je Jahve naredio, trajan zakon."

  10:16 Potom se Mojsije potanje raspita o jarcu rtve okajnice. Ve je bio spaljen. On se razljuti na Eleazara i Itamara, Aronove preivjele sinove, pa rekne:

  10:17 "Zato ste jeli rtvu okajnicu na svetome mjestu? Vrlo ja sveta! To vam je dao Jahve da uklanjate krivnju sa zajednice vrei nad njom obred pomirenja pred Jahvom.

  10:18 Budui da krv rtve nije bila unesena unutar Svetita, morali ste je blagovati u Svetitu, kako mi je bilo zapovjeeno."

  10:19 Nato e Aron Mojsiju: "Danas su, eto, prinijeli svoju rtvu okajnicu i svoju rtvu paljenicu pred Jahvom! to bi se meni dogodilo da sam ja danas jeo od rtve okajnice? Bi li to bilo milo Jahvi?"

  10:20 Kad Mojsije to u, odobri.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .