Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NEHEMIAH 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 A kad je zid bio sagraen i kad sam namjestio vratna krila, postavljeni su uvari na vratima i pjevai i leviti.

  7:2 Upravu sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu, i Hananiji, zapovjedniku tvrave, jer je ovaj bio ovjek povjerenja i bojao se Boga kao malo tko.

  7:3 Rekao sam im: "Jeruzalemska vrata neka se ne otvaraju dok sunce ne ogrije; a dok ono bude jo visoko, neka ih zatvore i prebace prijevornice. Treba postaviti strae uzete izmeu itelja jeruzalemskih: svakoga na njegovo mjesto, svakoga nasuprot njegovoj kui.

  7:4 Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagraenih kua.

  7:5 A Bog me moj nadahnuo te sam skupio velikae, odlinike i narod da se unesu u rodovnike. Tada sam naao rodovnik onih koji su se prije vratili. U njemu naoh zapisano:

  7:6 Evo ljudi iz pokrajine koji su doli iz suanjstva u koje ih bijae odveo Nabukodonozor, babilonski kralj. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.

  7:7 Doli su sa Zerubabelom, Jeuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova:

  7:8 Paroevih sinova: dvije tisue stotinu sedamdeset i dva;

  7:9 sinova efatjinih: tri stotine sedamdeset i dva;

  7:10 Arahovih sinova: est stotina pedeset i dva!

  7:11 Pahat-Moabovih sinova, to jest Jeuinih i Joabovih sinova: dvije tisue osam stotina i osamnaest;

  7:12 sinova Elamovih: tisuu dvjesta pedeset i etiri;

  7:13 Zatuovih sinova: osam stotina etrdeset i pet;

  7:14 sinova Zakajevih: sedam stotina i ezdeset;

  7:15 Binujevih sinova: est stotina etrdeset i osam;

  7:16 sinova Bebajevih: est stotina dvadeset i osam;

  7:17 Azgadovih sinova: dvije tisue tri stotine dvadeset i dva;

  7:18 sinova Adonikamovih: est stotina ezdeset i sedam;

  7:19 Bigvajevih sinova: dvije tisue ezdeset i sedam;

  7:20 sinova Adinovih: est stotina pedeset i pet;

  7:21 Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam;

  7:22 sinova Haumovih: trista dvadeset i osam;

  7:23 Besajevih sinova: trista dvadeset i etiri;

  7:24 sinova Harifovih: stotinu i dvanaest;

  7:25 Gibeonovih sinova: devedeset i pet;

  7:26 ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam;

  7:27 ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;

  7:28 ljudi iz Bet Azmaveta: etrdeset i dva;

  7:29 ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina etrdeset i tri;

  7:30 ljudi iz Rame i Gabe: est stotina dvadeset i jedan;

  7:31 ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;

  7:32 ljudi iz Betela i Aja: stotinu dvadeset i tri;

  7:33 ljudi iz Neba: pedeset i dva;

  7:34 sinova drugoga Elama: tisuu dvjesta pedeset i etiri;

  7:35 Harimovih sinova: trista dvadeset;

  7:36 ljudi iz Jerihona: trista etrdeset i pet;

  7:37 ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan;

  7:38 sinova Senajinih: tri tisue devet stotina i trideset.

  7:39 Sveenika: sinova Jedajinih, to jest iz kue Jeuine: devet stotina sedamdeset i tri;

  7:40 Imerovih sinova: tisuu pedeset i dva;

  7:41 sinova Fahurovih: tisuu dvjesta etrdeset i sedam;

  7:42 Harimovih sinova: tisuu i sedamnaest.

  7:43 Levita: Jeuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i etiri.

  7:44 Pjevaa: Asafovih sinova: stotinu etrdeset i osam.

  7:45 Vratara: sinova alumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova obajevih: stotinu trideset i osam.

  7:46 Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih,

  7:47 sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih,

  7:48 sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova almajevih,

  7:49 sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih,

  7:50 sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih,

  7:51 sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih,

  7:52 sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefiesimovih,

  7:53 sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih,

  7:54 sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Harinih,

  7:55 sinova Barkoovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,

  7:56 sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih.

  7:57 Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,

  7:58 sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,

  7:59 sinova efatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih.

  7:60 Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva.

  7:61 Slijedei ljudi koji su doli iz Tel Melaha, Tel Hare, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla:

  7:62 sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: est stotina etrdeset i dva.

  7:63 A od sveenika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja - onoga koji se oenio jednom od keri Barzilaja Gileaanina te uzeo njegovo ime.

  7:64 Ovi su ljudi traili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli nai: bili su iskljueni iz sveenitva

  7:65 i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi sveenik za Urim i Tumin.

  7:66 Ukupno je na zboru bilo etrdeset i dvije tisue tri stotine i ezdeset osoba,

  7:67 ne raunajui njihove sluge i slukinje, kojih bijae sedam tisua tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine etrdeset i pet pjevaa i pjevaica,

  7:68 etiri stotine trideset i pet deva i est tisua sedam stotina i dvadeset magaraca.

  7:69 Pojedini glavari obitelji dadoe priloge za gradnju. Namjesnik je poloio u riznicu tisuu drahmi zlata, pedeset vreva, trideset sveenikih haljina.

  7:70 Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisua drahmi zlata i dvije tisue dvije stotine mina srebra.

  7:71 A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisua drahmi zlata, dvije tisue mina srebra i ezdeset i sedam sveenikih haljina.

  7:72 Sveenici, leviti, vratari, pjevai, netinci i sav Izrael naselie se svaki u svoj grad. A kada se pribliio sedmi mjesec, ve su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .